സഹായം Reading Problems? Click here


കൊല്ലം/എഇഒ ചടയമംഗലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊല്ലംഡിഇഒ പുനലൂർഅഞ്ചൽചടയമംഗലംപുനലൂർ
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
40209 L. P. S Almanar എൽ.പി.എസ്സ്.അൽമനാർ Aided
40211 K. V. L. P. S Chithara കെ.വി.എൽ.പി.എസ്സ്.ചിതറ Aided
40212 L. M. L. P. S Edathara എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.ഇടത്തറ Aided
40213 L. M. L. P. S Karakkadu എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്. കാരക്കാട് Aided
40214 J. L. P. S Kurakkodu ജെ.എൽ.പി.എസ്. കുറക്കോട് Aided
40215 L. P. S Mancodu എൽ.പി.എസ്സ്.മാങ്കോട് Aided
40216 L. P. S Mathira എൽ.പി.എസ്സ്.മാതിര Aided
40217 St. Xaviors LPS, Vellarvattom, Kadaikkal സെൻ്റ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ. പി. എസ്. , വെള്ളാർവട്ടം, കടയ്ക്കൽ Aided
40218 S. K. V LPS Kuriyode എസ്.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്സ്.കുുറിയോട് Aided
40219 L. P. S Mukkada എൽ.പി.എസ്സ്.മുക്കട Aided
40220 M. S. C L. P. S Malapperoor എം.എസ്സ്.സി. എൽ.പി.എസ്സ്.മാലേപ്പേരൂർ Aided
40221 S. N. V. L. P. S Pullupana എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ്. പുല്ലുപണ Aided
40222 T. I. S L. P. S Poovathoor റ്റി.ഐ.എസ്.എൽ.പി.എസ്. പൂവത്തൂർ Aided
40223 S. S. V N. S. S L. P. S Poredom എസ്.എസ്.വി.എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ്. പോരേഡം Aided
40224 S. V L. P. S Poonkode എസ്സ്.വി. എൽ.പി.എസ്സ്.പൂങ്കോട് Aided
40225 L. P. S Thachonam എൽ.പി.എസ്സ്.താച്ചോണം Aided
40226 L. P. S Vayyanam എൽ.പി.എസ്സ്.വയ്യാനം Aided
40227 L. M L. P. S Venkittakuzhy എൽ.എം. എൽ.പി.എസ്സ് വെങ്കിട്ടക്കുഴി Aided
40201 G. L. P. S Chithara ജി.എൽ.പി.എസ്. ചിതറ Government
40202 G. T. L. P. S Edappana ഗവ.റ്റി. എൽ.പി.എസ്സ്. എടപ്പന Government
40203 Govt. Town L. P. S Kadakkal ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്. കടയ്ക്കൽ Government
40204 G. L. P. S Keezhthoni ഗവ. എൽ.പി.എസ്സ്. കീഴ്‍തോണി Government
40205 G. L. P. S Kottukkal ഗവ. എൽ.പി.എസ്സ്. കൊട്ടുക്കൽ Government
40206 G. P. L. S Muthayil ഗവ. പി.എൽ.എസ്സ്. മുതയിൽ Government
40207 G. W. L. P. S Peringadu ഗവ. വെൽഫെയർ എൽ.പി.എസ്. പെരിങ്ങാട് Government
40208 G. M. L. P. S Veykal ഗവ. എം.എൽ.പി.എസ്. വേയ്ക്കൽ Government
40210 L. P. S Chakkamala എൽ.പി.എസ്. ചക്കമല Government
40247 Green Land National Open School, Ettinkadavu, Kadakkal ഗ്രീൻലാന്റ് നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എട്ടിൻകടവ് കടയ്ക്കൽ Unaided Recognised
40249 Kavitha English Medium School, Thudayanur കവിതാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തുടയന്നൂർ Unaided Recognised
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
40233 U. P. S Ayirakuzhy ഗവ.യു.പി.എസ്സ് അയിരക്കുഴി Aided
40234 Ex-Service Man`s U. P. S Attupuram എക്സ്സർവീസ് മെൻസ്.യു.പി.എസ്സ്.ആറ്റുപുറം Aided
40235 U. P. S Kottukkal യു പി എസ്സ് കോട്ടുക്കൽ Aided
40236 U. P. S Kattampally യു.പി.എസ്സ്.കാട്ടാംപള്ളി Aided
40237 U. P. S Arippa യു.പി.എസ്സ്.അരിപ്പ Aided
40238 U. P. S Kuttikkadu യു.പി.എസ്സ്.കറ്റിക്കാട് Aided
40239 M. S U. P. S Manjappara എം.എസ്സ്. യു.പി.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്പാറ Aided
40241 U. P. S Murukkumon യു.പി.എസ്സ് മുരുക്കുമൺ Aided
40242 L. M U. P. S Nilamel എൽ.എം. യു.പി.എസ്സ്.നിലമേൽ Aided
40243 U. P. S Pezhumoodu യു.പി.എസ്സ് പേഴുമൂഡ് Aided
40244 St. Mildred`s U. P. S Thrikkannapuram സെൻറ്.മിൽഡ്രഡ്സ് യു.പി.എസ്സ് ത്രിക്കണ്ണപുരം Aided
40245 I. P. M U. P. S Veykal ഐ.പി.എം.യു.പി.എസ്. വേയ്ക്കൽ Aided
40228 Govt. U. P. S Chadayamangalam ഗവ. യു.പി.എസ്സ്.ചടയമംഗലം Government
40229 Govt. U. P. S Kadakkal ഗവ. യു.പി.എസ്സ് കടയ്കൽ Government
40230 Govt. U. P. S Nilamel ഗവ. യു.പി.എസ്സ് നിലമേൽ Government
40231 Govt. U. P. S Thoottickal ഗവ. യു.പി.എസ്സ് തൂറ്റിക്കൽ Government
40232 Govt. U. P. S Vellooppara ഗവ. യു.പി.എസ്സ് വെള്ളൂപ്പാറ Government
40240 U. P. S.Mankadu യു.പി.എസ്സ് മങ്കാട് Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_ചടയമംഗലം&oldid=1805960" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്