കോഴിക്കോട്/എഇഒ വടകര

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ വടകരചോമ്പാലകൊയിലാണ്ടികുന്നുമ്മൽമേലടിനാദാപുരംതോടന്നൂർവടകര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16853 Avikkal SBS ആവിക്കൽ എസ് ബി എസ്‍‍
16854 Cheenamveedu UPS ചീനംവീട് യു പി എസ്
16855 Chettiath UPS ചെട്ട്യാത്ത് യു പി എസ്
16856 Gujarthi SBS ഗുജറാത്തി എസ് ബി എസ്
16857 KAM UPS Chorode കെ എ എം യു പി എസ്
16858 Karuvancheri UPS കരുവഞ്ചേരി യു പി എസ്
16859 Mannathkavu UPS മന്നത്ത് കാവ് യു പി എസ്‍‍
16860 Meppayil East SBS മേപ്പയിൽ ഈസ്‌ററ് എസ് ബി എസ്‍‍
16861 Meppayil SBS മേപ്പയിൽ എസ് ബി എസ്‍‍
16862 Muduvana UPS മുതുവന യു പി എസ്‍‍
16863 Nadakkuthazha MUPS നടക്കുതാഴ എം യു പി എസ്‍‍
16864 Pulinholi SBS പുളി‍‍‍ഞ്ഞോളി എസ് ബി എസ്‍‍
16865 Puduppanam North SBS പുതുപ്പണം നോർത്ത് എസ് ബി എസ്‍‍
16866 Puduppanam SBS പുതുപ്പണം എസ് ബി എസ്‍‍
16867 SGMSBS Vatakara എസ് ജി എം എസ് ബി എസ്‍‍ വടകര
16868 Thazhekalari UPS താഴെകളരി യു പി എസ്‍‍
16869 Iringal SS UPS ഇരിങ്ങൽ എസ് എസ് യു പി എസ്‍‍
16870 Maniyur UPS മണിയൂർ യു പി എസ്‍‍
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16801 Arakkilad East LPS അറക്കിലാട് ഈസ്ററ് എൽ പി എസ്‍‍
16802 akkilad JBS അറക്കിലാട് ജെ ബിഎസ്‍‍
16803 BEM LPS Moorad ബി ഇ ​എം എൽ പി എസ്‍‍ മൂരാട്
16804 Cheenamveedu North JBS ചീനംവീട് നോർത്ത് ജെ ബി എസ്‍‍
16805 Chennamangalam LPS ചേന്ദമംഗലം എൽ പി എസ്‍‍
16806 Cherandathur MLPS ചെരണ്ടത്തൂർ എം എൽ പി എസ്‍‍
16807 Chorode LPS ചോറോട് എൽ പി എസ്‍‍
16808 Elempilad LPS എളമ്പിലാട് എൽ പി എസ്‍‍
16809 Elempilad MLPS എളമ്പിലാട് എം എൽ പി എസ്‍‍
16810 Erapuram MLPS എരപുരം എം എൽ പി എസ്‍‍
16811 Erapuram SV LPS എരപുരം എസ് വി എൽ പി എസ്‍‍
16812 GVC JBS Vatakara ജി വി സി ജെ ബി എസ്
16813 GV JBS Vatakara ജി വി ജെ ബി എസ് വടകര
16814 Iringal Arunodayam LPS ഇരിങ്ങൽ അരുണോദയം എൽ പി എസ്
16815 Iringal East LPS ഇരിങ്ങൽ ഈസ്ററ് എൽ പി എസ്
16816 Iringal LPS ഇരിങ്ങൽ എൽ പി എസ്
16817 Iringal North LPS ഇരിങ്ങൽ നോർത്ത് എൽ പി എസ്
16818 Kottakadappuram കോട്ടകടപ്പുറം എൽ പി എസ്
16819 Kottakkal LPS കോട്ടക്കൽഎൽ പി എസ്
16820 Kunnathkara MLP കുന്നത്തുകര എൽ പി എസ്
16821 Maniyur East LPS മണിയൂർ ഈസ്ററ് എൽ പി എസ്
16822 Maniyur LPS മണിയൂർ എൽ പി എസ്
16823 Maniyur MLPS മണിയൂർ എം എൽ പി എസ്
16824 Maniyur North LPS മണിയൂർ നോർത്ത് എൽ പി എസ്
16825 Meppayil SV JBS മേപ്പയിൽ എസ് വി ജെ ബി എസ്
16826 Moorad MLPS മൂരാട് എം എൽ പി എസ്
16827 Mukacheri Bhagam JBS മുകച്ചേരിഭാഗം ജെ ബി എസ്
16828 Mukkolabhagam jbs മുക്കോലഭാഗം ജെ ബി എസ്
16829 MUM JBS Vatakara എം യു എം ജെ ബി എസ് വടകര
16830 Nadakkuthazha JBS നടക്കുതാഴ ജെ ബി എസ്
16831 Pakkayil JBS പാക്കയിൽ ജെ ബി എസ്
16832 Palayad DSS LPS പാലയാട് ഡി എസ് എസ് എൽ പി എസ്
16833 Palayad LPS പാലയാട് എൽ പി എസ്
16834 Pathiyarakkara MLPS പതിയാരക്കര എം എൽ പി എസ്
16835 Purankara MJBS പുറങ്കര എം ജെ ബി എസ്
16836 Puthiyappu JBS പുതിയാപ്പ് ജെ ബി എസ്
16837 Puthur JBS പുത്തൂർ ജെ ബി എസ്
16838 SPH Vilasam JBS എസ് പി എച്ച് വിലാസം ജെ ബി എസ്
16839 St.Antony`s JBS Vatakara സെന്റ് ആന്റണീസ് ജെ ബി എസ് വടകര
16840 Thazheppalii Bhagam JBS താഴെപള്ളി ഭാഗം ജെ ബി എസ്
16841 Vatakara East JBS വടകര ഈസ്ററ് ജെ ബി എസ്
16842 Vatakara South JBS വടകര സൗത്ത് ജെ ബി എസ്
16843 Vatakara west JBS വടകര വെസ്ററ് ജെ ബി എസ്
16844 Valappil Bhagam JBS വളപ്പിൽഭാഗം ജെ ബി എസ്
16845 Cheenamveedu MJBS ചീനംവീട് എം ജെ ബി എസ്
16846 Arakkilad SV LPS അറക്കിലാട് എസ് വി എൽ പി എസ്
16847 Cherandathur LPS ചെരണ്ടത്തൂർ എൽ പി എസ്
16848 Karuvancheri North LPS കരുവഞ്ചേരി നോർത്ത് എൽ പി എസ്
16849 Palayad No. 1 LPS പാലയാട് നമ്പർ വൺ എൽ പി എസ്
16850 Purankara JBS പുറങ്കര ജെ ബി എസ്
16851 Thondikulangara LPS തൊണ്ടികുളങ്ങര എൽ പി എസ്
16852 Govt.FLPS Kuriyadi ഗവ.എഫ്.എൽ പി എസ് കുരിയാടി
അൺ എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16873 ROTARY SCHOOL FOR HEARING IMPAIRED,VATAKARA റോട്ടറി സ്കൂൾ ഫോർ ഹിയറിംഗ് ഇംപയേർ‍ഡ്‍‍‍‍,വടകര
16874 SREE NARAYANA ENGLISH MEDIUM L P SCHOOL ശ്രീനാരായണ ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എൽ പി സ്കൂൾ‍‍‍‍
16875 St.ANTONY'S ENGLISH MEDIUM LPS സെന്റ്. ആന്റണീസ് ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എൽ പി എസ്‍‍
16089 AMRUTHA PUBLIC SCHOOL VATAKARA അമൃത പബ്ളിക് സ്കൂൾ വടകര

"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോഴിക്കോട്/എഇഒ_വടകര&oldid=1914253" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്