സഹായം Reading Problems? Click here


കോഴിക്കോട്/എഇഒ തോടന്നൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ വടകരചോമ്പാലകൊയിലാണ്ടികുന്നുമ്മൽമേലടിനാദാപുരംതോടന്നൂർവടകര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16752 CHEEKILODE UPS ചീക്കിലോട് യു. പി. സ്കൂൾ
16753 KATAMERI UPS കടമേരി യു. പി. സ്കൂൾ
16754 KATAMERI MUPS കടമേരി എം. യു. പി. സ്കൂൾ
16755 KARTHIKAPPALLY NO. 1 UPS കാർത്തികപ്പള്ളി നമ്പർവൺ.യു.പി. സ്കൂൾ
16756 KEEZHAL UPS കീഴൽ യു. പി. സ്കൂൾ
16757 KEEZHAL DVUPS കീഴൽ ഡി. വി. യു. പി. സ്കൂൾ
16758 KURUNTHODI UPS കുറുന്തോടി യു. പി. സ്കൂൾ
16759 MCM UP SCHOOL MAYYANNUR എം. സി. എം. യു. പി. സ്കൂൾ മയ്യണ്ണൂർ
16760 PONNIATH MUPS പൊന്നിയത്ത് എം. യു. പി. സ്കൂൾ
16761 SOUMYATHA MEMORIAL UPS സൗമ്യത മെമ്മോറിയൽ യു. പി. സ്കൂൾ
16762 THODANNUR UPS തോടന്നൂർ യു. പി. സ്കൂൾ
16763 VILLIAPPALLY UPS വില്ല്യാപ്പള്ളി യു. പി. സ്കൂൾ
16764 T G P GOVT. UP SCHOOL PAINGOTTAYI ടി. ജി. പി. ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ പൈങ്ങോട്ടായി
16765 GOVT. UP SCHOOL PARAMBIL ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ പറമ്പിൽ
16766 GOVT. MOPPILA UP SCHOOL THIRUVALLUR ഗവ. മാപ്പിള യു. പി. സ്കൂൾ തിരുവള്ളൂർ
16767 MANDARATHUR UPS മന്തരത്തൂർ യു. പി. സ്കൂൾ
16768 VALLIAD U.P.S വള്ളിയാട് യു. പി. സ്കൂൾ
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16701 ARANGOT MLP SCHOOL ആറങ്ങോട്ട് എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16702 AYANCHERI L. P.S ആയഞ്ചേരി എൽ .പി. സ്കൂൾ
16703 AYANCHERI NO. 1. L. P.S ആയഞ്ചേരി നമ്പർവൺ. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16704 AYANCHERI D.V. L. P.S ആയഞ്ചേരി ‍ഡി, വി. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16705 AYANCHERI M. L. P.S ആയഞ്ചേരി എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16706 ABDULLA MEMORIAL M. L. P SCHOOL KANJIRATTUTHARA THIRUVALLOOR അബ്ദുള്ള മെമ്മോറിയൽ എം. എൽ. പി സ്കൂൾ കാഞ്ഞിരാട്ടുതറ തിരുവള്ളൂർ
16707 CHATHOTH MLPS ചാത്തോത്ത് എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16708 CHEMMARATHUR LPS ചെമ്മരത്തൂർ എൽ .പി. സ്കൂൾ
16709 CHEMMARATHUR WestLPS ചെമ്മരത്തൂർ വെസ്റ്റ്. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16710 CHEMMARATHUR MLPS ചെമ്മരത്തൂർ എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16711 CHIRAVATTAM LPS ചിറവട്ടം എൽ .പി. സ്കൂൾ
16712 EDATHUMKARA LPS എടത്തുംകര എൽ .പി. സ്കൂൾ
16713 KATAMERI LPS കടമേരി എൽ .പി. സ്കൂൾ
16714 KATAMERI SMLPS കടമേരി എസ്. എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16715 KANNAMBATHKARA LPS കണ്ണമ്പത്ത്കര എൽ .പി. സ്കൂൾ
16716 KARTHIKAPALLY LPS കാർത്തികപള്ളി എൽ .പി. സ്കൂൾ
16717 KAVIL LPS കാവിൽ എൽ .പി. സ്കൂൾ
16718 KOLATHUR LPS കൊളത്തൂർ എൽ .പി. സ്കൂൾ
16719 KOTTAPPALLY MLPS കോട്ടപ്പള്ളി എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16720 KURUNTHODI MLPS കുറുന്തോടി എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16721 KURINHALIYODU PALLIKKUNI MLPS കുറിഞ്ഞാലിയോട് പള്ളിക്കുനി എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16722 MANDARATHUR MLPS മന്തരത്തൂർ എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16723 MAYYANNUR LPS മയ്യണ്ണൂർഎം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16724 MEMUNDA EAST LPS മേമുണ്ട ഈസ്റ്റ് എൽ .പി. സ്കൂൾ
16725 MUDAPPILAVIL LPS മുടപ്പിലാവിൽ എൽ .പി. സ്കൂൾ
16726 MUDAPPILAVIL NLPS മുടപ്പിലാവിൽ എൻ. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16727 MUYIPRA LPS മുയിപ്ര എൽ .പി. സ്കൂൾ
16728 NALOMKOROL MLPS നാളോംകോറോൽ എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16729 NIDUMBRAMANNA MLPS നിടുമ്പ്രമണ്ണ എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16730 PONMERI WEST LPS പൊന്മേരി വെസ്റ്റ് എൽ .പി. സ്കൂൾ
16731 PONMERI MLPS പൊന്മേരി എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16732 S. N. LPS THIRUVALLUR എസ് എൻ. എൽ .പി. സ്കൂൾ തിരുവള്ളുർ
16733 THIRUVALLUR NLPS തിരുവള്ളൂർ എൻ. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16734 THODANNUR MLPS തോടന്നൂർ എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16735 VALLIAD EAST LPS വള്ളിയാട് ഈസ്റ്റ് എൽ .പി. സ്കൂൾ
16736 VALLIAD MLPS വള്ളിയാട് എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16737 VALLIAD NORTH MLPS വള്ളിയാട് നോർത്ത് എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16738 VILLIAPPALLY SLPS വില്ല്യാപ്പള്ളി എസ്. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16739 VILLIAPPALLY MLPS വില്ല്യാപ്പള്ളി എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16740 VILLIAPPALLY WEST MLPS വില്ല്യാപ്പള്ളി വെസ്റ്റ് എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16741 GOVT. LPS. VELLUKKARA ഗവ. എൽ .പി. സ്കൂൾ. വെള്ളൂക്കര
16742 KAKKUNNATH MLPS കക്കുന്നത്ത് എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16743 KARTHIKAPPALLY NLPS കാർത്തികപള്ളി എൻ. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16744 KARTHIKAPPALLY NMLPS കാർത്തികപ്പള്ളി എൻ എം. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16745 KOTTAPPALLY LPS കോട്ടപ്പള്ളി എൽ .പി. സ്കൂൾ
16746 MAYYANNUR NO. 1 LPS മയ്യന്നൂർ നമ്പർ1 എൽ .പി. സ്കൂൾ
16747 MUYIPRA PVLPS മുയിപ്പ്ര പി. വി. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16748 PARAMBIL LPS പറമ്പിൽ എൽ .പി. സ്കൂൾ
16749 PONMERI LPS പൊന്മേരി എൽ .പി. സ്കൂൾ
16750 THIRUMANA LPS തിരുമന. എൽ .പി. സ്കൂൾ
16751 VALLIAD LPS വള്ള്യാട്. എൽ .പി. സ്കൂൾ


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോഴിക്കോട്/എഇഒ_തോടന്നൂർ&oldid=1253616" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്