കോഴിക്കോട്/എഇഒ ചോമ്പാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ വടകരചോമ്പാലകൊയിലാണ്ടികുന്നുമ്മൽമേലടിനാദാപുരംതോടന്നൂർവടകര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16251 KURIKKILAD UPS കുരിക്കിലാട് യു പി എസ്
16252 VARISSIAKKUNI UPS വരിശ്യക്കുനി യു പി എസ്
16253 MUTTUNGAL SOUTH UPS മുട്ടുങ്ങൽ സൗത്ത് യു പി എസ്
16254 VAIKKILASSERY UPS വൈക്കിലശ്ശേരി യു പി എസ്
16255 AZHIYOOR EAST UPS അഴിയൂർ ഈസ്റ്റ് യു പി എസ്
16256 BEMUPS CHOMBALA ബി ഇ എം യു പി എസ് ചോമ്പാല
16257 KALLAMALA UPS കല്ലാമല യു പി എസ്
16258 PANADEMMAL MUPS പനാടേമ്മൽ എം യു പി എസ്
16259 NARIKKUNNU UPS നരിക്കുന്ന് യു പി എസ്
16260 EDACHERI NORTH UPS എടച്ചേരി നോർത്ത് യു പി എസ്
16261 ERAMALA UPS ഏറാമല യു പി എസ്
16262 ORKKATTERI NORTH UPS ഓർക്കാട്ടേരി നോർത്ത് യു പി എസ്
16263 MUPS ORKKATTERI എം യു പി എസ് ഓർക്കാട്ടേരി
16264 THATTOLIKKARA UPS തട്ടോളിക്കര യു പി എസ്
16265 GUPS ONCHIYAM ജി യു പി എസ് ഒഞ്ചിയം
16266 MUTHUVADATHUR MUPS മുതുവടത്തൂർ എം യു പി എസ്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16201 MUTTUNGAL LPS മുട്ടുങ്ങൽ എൽ പി എസ്
16202 MUTTUNGAL VD LPS മുട്ടുങ്ങൽ വി ഡി എൽ പി എസ്
16203 VAIKKILASSERI MLPS വൈക്കിലശ്ശേരി എം എൽ പി എസ്
16204 GLPS MUTTUNGAL ജി എൽ പി എസ് മുട്ടുങ്ങൽ
16205 VARISSIAKKUNI MLPS വരിശ്യക്കുനി എം എൽ പി എസ്
16206 KARAKKAD LPS കാരക്കാട് എൽ പി എസ്
16207 SREE NARAYANA LPS CHOMBALA ശ്രീനാരായണ എൽ പി എസ് ചോമ്പാല
16209 ANJAMPEEDIKA MLPS AZHIYOOR അഞ്ചാം പീടിക എം എൽ പി എസ് അഴിയൂർ
16210 CHOMBALA NORTH LPS ചോമ്പാല നോർത്ത് എൽ പി എസ്
16211 GJBS AZHIYOOR ജി ജെ ബി എസ് അഴിയൂർ
16212 GMJBS AZHIYOOR ജി എം ജെ ബി എസ് അഴിയൂർ
16213 CHOMBALA MLPS ചോമ്പാല എം എൽ പി എസ്
16214 CHALIL KANNOKKARA LPS ചാലിൽ കണ്ണൂക്കര എൽ പി എസ്
16215 GMJBS ONCHIYAM ജി എം ജെ ബി എസ് ഒഞ്ചിയം
16216 KARAKKAD MLPS കാരക്കാട് എം എൽ പി എസ്
16217 URALUNGAL LPS ഊരാളുങ്കൽ എൽ പി എസ്
16218 ONCHIYAM DHARMA LPS ഒഞ്ചിയം ധർമ്മ എൽ പി എസ്
16219 KANNOOKKARA LPS കണ്ണൂക്കര എൽ പി എസ്
16220 URALUNGAL GNANODAYAM LPS ഊരാളുങ്കൽ ജ്ഞാനോദയം എൽ പി എസ്
16221 GFLPS MADAKKARA ജി എഫ് എൽ പി എസ് മാടാക്കര
16222 KARAKKAD AVSLPS കാരക്കാട് എ വി എസ് എൽ പി എസ്
16223 PURAMERI KVLPS പുറമേരി കെ വി എൽ പി എസ്
16224 VILATHAPURAM MLPS വിലാതപുരം എം എൽ പി എസ്
16225 KUNINGAD MLPS കുനിങ്ങാട് എം എൽ പി എസ്
16226 VILATHAPURAM LPS വിലാതപുരം എൽ പി എസ്
16227 PURAMERI VVLPS പുറമേരി വി വി എൽ പി എസ്
16228 PURAMERI SVLPS പുറമേരി എസ് വി എൽ പി എസ്
16229 MUTHUVADATHUR MLPS മുതുവടത്തൂർ എം എൽ പി എസ്
16230 PUTHIYANGADI MLPS പുതിയങ്ങാടി എം എൽ പി എസ്
16231 EDACHERI MLPS എടച്ചേരി എം എൽ പി എസ്
16232 EDACHERI CENTRAL LPS എടച്ചേരി സെൻട്രൽ എൽ പി എസ്
16233 THURUTHI LPS തുരുത്തി എൽ പി എസ്
16234 NELLACHERI LPS നെല്ലാച്ചേരി എൽ പി എസ്
16235 ERAMALA CENTRAL LPS ഏറാമല സെൻട്രൽ എൽ പി എസ്
16236 MARANKANDY MLPS മാരാങ്കണ്ടി എം എൽ പി എസ്
16237 KUNNUMMAKKARA MLPS കുന്നുമ്മക്കര ​ എം എൽ പി എസ്
16238 AZHIYOOR CENTRAL LPS അഴിയൂർ സെൻട്രൽ എൽ പി എസ്
16239 CHOMBALA LPS ചോമ്പാല എൽ പി എസ്
16240 ONCHIYAM LPS ഒഞ്ചിയം എൽ പി എസ്
16241 VELLIKKULANGARA LPS വെള്ളികുളങ്ങര എൽ പി എസ്
16242 URALUNGAL VIDYAVILASAM LPS ഊരാളുങ്കൽ വിദ്യാവിലാസം എൽ പി എസ്
16243 GFLPS MADAPPALLI ജി എഫ് എൽ പി എസ് മടപ്പള്ളി
16244 KUNINGAD LPS കുനിങ്ങാട് എൽ പി എസ്
16245 PURAMERI LPS പുറമേരി എൽ പി എസ്
16246 MUTHUVADATHUR VVLPS മുതുവടത്തൂർ വി വി എൽ പി എസ്
16247 ORKKATTERI LPS ഓർക്കാട്ടേരി എൽ പി എസ്
16248 THATTOLIKKARA EAST LPS തട്ടോളിക്കര ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ്
16249 KUNNUMMAKKARA LPS കുന്നുമ്മക്കര എൽ പി എസ്
16250 ATHIYOOR LPS ആദിയൂർ എൽ പി എസ്
അൺ എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16267 NOORUL ISLAM UPS KUNNUMMAKARA നൂറുൽ ഇസ്ലാം യു പി എസ്
16888 SMI ENGLISH MEDIUM SCHOOL KUNHIPPALLY എസ് എം ഐ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി
16268 RIGHT CHOICE SCHOOL MUKKALI റൈറ്റ് ചോയ്സ് സ്കൂൾ മുക്കാളി
16269 MM ORPHANAGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL ORKKATTERI എം എം ഓർഫനേജ് ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓർക്കാട്ടേരി
16270 BLOSSOMS ENGLISH SCHOOL MUTTUNGAL ബ്ലോസംസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മുട്ടുങ്ങൽ
16274 BUDS SPECIAL SCHOOL FOR MENTALLY RETARDED ERAMALA ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി റിട്ടാഡഡ് ഏറാമല
16275 BUDS SPECIAL SCHOOL FOR MENTALLY RETARDED ONCHIYAM ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി റിട്ടാഡഡ് ഒഞ്ചിയം
16276 BUDS SPECIAL SCHOOL FOR MENTALLY RETARDED CHORODE ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി റിട്ടാഡഡ് ചോറോട്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോഴിക്കോട്/എഇഒ_ചോമ്പാല&oldid=1913775" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്