കോഴിക്കോട്/എഇഒ കുന്നുമ്മൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ വടകരചോമ്പാലകൊയിലാണ്ടികുന്നുമ്മൽമേലടിനാദാപുരംതോടന്നൂർവടകര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16460 UPS CHANGARAMKULAM യു പി എസ് ചങ്ങരംകുളം
16461 AMUPS KAYAKKODI എ എം യു പി എസ് കായക്കൊടി
16462 K V K M M U P School,Deverkovil കെ വി കെ എം എം യു പി എസ് ദേവർകോവിൽ
16463 UPS NARIPPATTA യു പി എസ് നരിപ്പറ്റ
16464 UPS CHEEKKONNU യു പി എസ് ചീക്കോന്ന്
16465 GUPS KUNDUTHODE ജി യു പി എസ് കുണ്ടുതോട്
16467 LFUPS PASSUKADAVU എൽ എഫ് യു പി എസ് പശുക്കടവ്
16468 UPS CHERAPURAM യു പി എസ് ചേരാപുരം
16469 GUPS CHERUKUNNU ജി യു പി എസ് ചെറുകുന്ന്
16470 GUPS VATTOLI ജി യു പി എസ് വട്ടോളി
16471 UPS PATHIRAPPATTA യു പി എസ് പാതിരിപ്പറ്റ
16472 MIUPS KUTTIADI എം ഐ യു പി എസ് കുറ്റ്യാടി
16473 UPS NADUPOYIL യു പി എസ് നടുപ്പൊയിൽ
16474 HFUPS CHANGAROTH എഛ് എഫ് യു പി എസ് ചങ്ങരോത്ത്
16675 MUPS CHANGAROTH എം യു പി എസ് ചങ്ങരോത്ത്
16476 MAMUPS ADUKKATH എം എ എം യു പി എസ് അടുക്കത്ത്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16401 LPS PATTERKULANGARA എൽ പി എസ് പട്ടർകുളങ്ങര
16402 LVLPS AKKAL എൽ വി എൽ പി എസ് ആക്കൽ
16403 LPS KOVUKKUNNU എൽ പി എസ് കോവുക്കുന്ന്
16404 LPS NEDUMANNUR എൽ പി എസ് നെടുമണ്ണൂർ
16405 GLPS KARANDOT ജി എൽ പി എസ് കരണ്ടോട്
16406 LPS THALEEKARA എൽ പി എസ് തളീക്കര
16407 GLPS CHEEKKONNUMMAL ജി എൽ പി എസ് ചീക്കോന്നുമ്മൽ
16408 LPS CHEEKKONNU WEST എൽ പി എസ് ചീക്കോന്നു് വെസ്റ്റ്
16409 GLPS THINOOR ജി എൽ പി എസ് തിനൂർ
16410 MLPS NARIPPATTA എം എൽ പി എസ് നരിപ്പറ്റ
16411 MLPS CHEEKKONNU എം എൽ പി എസ് ചീക്കോന്നു്
16412 GLPS KUMBALACHOLA ജി എൽ പി എസ് കുമ്പളച്ചോല
16413 GSTS THINOOR ജി എസ് ടി എസ് തിനൂർ
16414 LPS NARIPATTA SOUTH എൽ പി എസ് നരിപ്പറ്റ സൗത്ത്
16415 GLPS KOODALIL ജി എൽ പി എസ് കൂടലിൽ
16416 ST MARYS LPS KARINGAD സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് കരിങ്ങാട്
16417 ST. JOSEPHS LPS POOTHAMPARA സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് പൂതംപാറ
16418 MLPS ADUKKATH എം എൽ പി എസ് അടുക്കത്ത്
16419 LPS KALLAT എൽ പി എസ് കള്ളാട്
16420 GLPS MARUTHONKARA ജി എൽ പി എസ് മരുതോന്കര
16421 GLPS KOTHODE ജി എൽ പി എസ് കോതോട്
16422 GLPS MOILATHARA ജി എൽ പി എസ് മൊയിലോത്തറ
16423 GLPS MANNUR ജി എൽ പി എസ് മണ്ണൂർ
16424 ST MARYS LPS MARUTHONKARA സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് മരുതോന്കര
16425 LPS ADUKKATH എൽ പി എസ് അടുക്കത്ത്
16426 GLPS KURICHAKAM ജി എൽ പി എസ് കുറിച്ചകം
16427 GLPS ARAMBOL ജി എൽ പി എസ് അരമ്പോൽ
16428 MLPS CHERAPURAM NORTH എം എൽ പി എസ് ചേരാപുരം നോർത്ത്
16429 MLPS CHERAPURAM EAST എം എൽ പി എസ് ചേരാപുരം ഈസ്റ്റ്
16430 LPS VELOM SOUTH എൽ പി എസ് വേളം സൗത്ത്
16431 MDLPS VELOM എം ഡി എൽ പി എസ് വേളം
16432 CHERAPURAM NEW LP ചേരാപുരം ന്യൂ എൽ എൽ പി
16433 GLPS CHERAPURAM ജി എൽ പി എസ് ചേരാപുരം
16434 MLPS CHERAPURAM SOUTH എം എൽ പി എസ് ചേരാപുരം സൗത്ത്
16435 LPS VATTOLI എൽ പി എസ് വട്ടോളി
16436 MLPS KUNNUMMAL എം എൽ പി എസ് കുന്നുമ്മൽ
16437 LPS PARAYIL എൽ പി എസ് പാറയിൽ
16438 LVLPS KUNNUMMAL എൽ വി എൽ പി എസ് കുന്നുമ്മൽ
16439 LPS MOKERI എൽ പി എസ് മൊകേരി
16440 KUNNUMMAL SOUTH MLP കുന്നുമ്മൽസൗത്ത് എം എൽ പി
16441 LPS URATH എൽ പി എസ് ഊരത്ത്
16442 LPS NITTOOR എൽ പി എസ് നിട്ടൂർ
16443 MLPS NITTOOR എം എൽ പി എസ് നിട്ടൂർ
16444 LPS VATAYAM SOUTH എൽ പി എസ് വടയം സൗത്ത്
16445 LPS VATAYAM NORTH എൽ പി എസ് വടയം നോർത്ത്
16446 LPS KANNATTY എൽ പി എസ് കന്നാട്ടി
16447 GLPS VADAKKUMPAD ജി എൽ പി എസ് വടക്കുമ്പാട്
16448 GHWLPS CHANGAROTH ജി ഡബ്ള്യൂ എൽ പി എസ് ചങ്ങരോത്ത്
16449 GLPS KUNNASSERI ജി എൽ പി എസ് കുന്നശ്ശേരി
16450 MLPS PALERI എം എൽ പി എസ് പാലേരി
16451 GLPS CHERIYAKUMBALAM ജി എൽ പി എസ് ചെറിയകുമ്പളം
16452 LPS AVADUKKA എൽ പി എസ് ആവടുക്ക
16453 LPS PALERI എൽ പി എസ് പാലേരി
16454 LPS KADIYANGAD എൽ പി എസ് കടിയങ്ങാട്
16455 MLPS ALAKKAD എം എൽ പി എസ് ആലക്കാട്
16456 LPS DEVARKOVIL WEST എൽ പി എസ് ദേവർകോവിൽ വെസ്റ്റ്
16457 LPS NARIPPATTA NORTH എൽ പി എസ് നരിപ്പറ്റ നോർത്ത്
16458 ST THOMAS LPS ANAKKULAM സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് ആനക്കുളം
16459 MLPS CHEEKKUNNU EAST എം എൽ പി എസ് ചീക്കോന്ന് ഈസ്റ്റ്
അൺ എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16480 NATIONAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL, VATTOLI നാഷണൽ ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ വട്ടോളി