സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ/എഇഒ മങ്കൊമ്പ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴഡിഇഒ കുട്ടനാട്തലവടിമങ്കൊമ്പ്വെളിയനാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
46209 Pulincunnoo Amalolbhava LPS പുളിങ്കുന്നു അമലോത്ഭവ എൽ പി എസ് Aided
46210 Attuvathal LF LPS ആറ്റുവാത്തല എൽ എഫ് എൽ പി എസ് Aided
46211 Champakulam St. Mary`s LPS ചമ്പക്കുളം സെന്റ് മേരിസ് എൽ പി എസ് Aided
46212 Kainakary St. Mary`s LPS കൈനകരി സെന്റ് മേരിസ് എൽ പി എസ് Aided
46216 Punnacunnam Mery Matha LPS പുന്നക്കുന്നം മെരി മാതാ എൽ പി എസ് Aided
46201 Chempumpuram LPS ചെമ്പുംപുറം എൽ പി എസ് Government
46202 Champakulam LPS ചമ്പക്കുളം എൽ പി എസ് Government
46203 Chennamkary SNDP LPS ചേന്നങ്കരി എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് Government
46204 Kuttamangalam LPS കുട്ടമംഗലം എൽ പി എസ് Government
46205 Moncompu LPS മങ്കൊമ്പ് എൽ പി എസ് Government
46206 Nadubhagam LPS നടുഭാഗം എൽ പി എസ് Government
46207 Nedumudy NS LPS നെടുമുടി എൻ എസ് എൽ പി എസ് Government
46208 Ponga LPS പൊങ്ങ എൽ പി എസ് Government
46213 LPS Attuvathala എൽ പി എസ് ആറ്റുവാത്തല Government
46214 Vaisyambhagam LPS വൈശ്യംഭാഗം എൽ പി എസ് Government
46217 Pulincunnu LPS പുളിങ്കുന്നു എൽ പി എസ് Government
46218 Chathurthiakary UPS ചതുർത്യാകരി യു പി എസ് Government
46219 Chennamkary UPS ചേന്നങ്കരി യു പി എസ് Government
46220 Kannady UPS കണ്ണാടി യു പി എസ് Government
46221 Nedumudy South UPS നെടുമുടി സൗത്ത് യു പി എസ് Government
46222 Thottuvathala UPS തോട്ടുവാത്തല യു പി എസ് Government
46223 Champakulam St. Thomas UPS ചമ്പക്കുളം സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് Aided
46224 Kannady SH UPS കണ്ണാടി എസ് എച്ച് യു പി എസ് Aided
46225 Kayalpuram St. Joseph UPS കായൽപുരം സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ് Aided
46226 Champakulam SH UPS ചമ്പക്കുളം എസ് എച്ച് യു പി എസ് Aided


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_മങ്കൊമ്പ്&oldid=1052946" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്