സഹായം Reading Problems? Click here


കൊല്ലം/എഇഒ കരുനാഗപ്പള്ളി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊല്ലംഡിഇഒ കൊല്ലംകരുനാഗപ്പള്ളികുണ്ടറകൊല്ലംചവറചാത്തന്നൂർ
code School Name in Malayalam Remarks
41221 Adinadu South Muslim L P S ആദിനാട് തെക്ക് മുസ്ലിം എൽ പി എസ്സ്
41222 Azheekal R. C. E. L P S അഴീക്കൽ ആർ സി ഇ എൽ പി എസ്സ്
41223 Clappana C. M. S. L P S ക്ലാപ്പന സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്
41224 Kannetty C. M. S. L P S കന്നേറ്റി സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്
41225 Kozhikode S. N. V. L P S കോഴിക്കോട് എസ്സ് എൻ വി എൽ പി എസ്സ്
41226 Njakkanal C. M. S. L P S ‍ഞക്കനാൽ സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്
41227 Punnakulam St.Gregorious L P S പുന്നകുളം സെന്റ്. ഗ്രിഗോറിയസ്സ് എൽ പി എസ്സ്
41228 Puthentheruvu Al-Syed L P S പുത്തൻതെരുവ് അൽ-സെയിദ് എൽ.പി.എസ്സ്
41229 Thazhava K. K. P. M. L P S തഴവ കെ.കെ.പി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്
41230 Thodiyoor S. N. V. L P S തൊടിയൂർ എസ്സ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ്സ്
41231 Thodiyoor A. V. K. M. M. L P S തൊടിയൂർ എ.വി.കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്സ്
41232 Thazhava S. N. L P S Pavumba തഴവ എസ്സ്.എൻ എൽ പി എസ്സ് പാവുമ്പ
41237 Alappaduthura L P S ആലപ്പാടുതുറ എൽ.പി.എസ്സ്
41201 Alappadu G L P S ആലപ്പാട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41202 Changankulangara L P S ചങ്ങൻകുളങ്ങര.എൽ.പി.എസ്സ്
41203 Cheriazheekal G L P S ചെറിയഴീക്കൽ ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41204 Karunagappally Muslim L P S കരുനാഗപ്പള്ളി മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ്സ്
41205 Karunagappally Town L P S കരുനാഗപ്പള്ളി ഠൗൺ എൽ.പി.എസ്സ്
41206 Kottamppally G L P S കൊറ്റംപള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41207 Kulasekharapuram W L P S കുലശേഘരപുരം ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ്
41208 K. V Prayar L P S കെ.വി. പ്രയാർ എൽ.പി.എസ്സ്
41209 Manappally G L P S മണപ്പള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41210 Maruthoorkulangara G L P S മരുതൂർകുളങ്ങര ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41211 Memana Muslim L P S മേമന മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ്സ്
41212 Srayikkadu H. W. L P S ശ്രായിക്കാട് എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ്
41213 Thazhava A. V. L P S തഴവ എ.വി.എൽ.പി.എസ്സ്
41214 Thazhava North G L P S തഴവ നോർത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41215 Thazhava North Kuthirapanthy G L P S തഴവ നോർത്ത് കുതിരപന്തി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41216 Thodiyoor G L P S തൊടിയൂർ ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41217 Thodiyoor North G L P S തൊടിയൂർ നോർത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41218 Valiyakulangara G L P S വലിയകുളങ്ങര ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41219 Vengara G L P S വേങ്ങര ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41220 Vengara G W L P S വേങ്ങര ജി.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ്സ്
41234 Kozhikodu G L .P. S കോഴിക്കോട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41235 Pandarathuruth G L P S പണ്ടാരത്തുരുത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്
41236 Madathilkarazhma L P S മഠത്തിൽകാരാഴ്‌മ എൽ.പി.എസ്സ്
41238 Varavila L P S വരവിള എൽ.പി.എസ്സ്
41239 Clappana St.Joseph`s U P S ക്ലാപ്പന സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്സ്
41240 Cheriazheekal K. V. K. V. M. U P S ചെറിയഴീക്കൽ കെ.വി.കെ.വി.എം.യു.പി.എസ്സ്
41241 Manappally S. V. P. M. NSS U P S മണപ്പള്ളി എസ്സ്.വി.പി.എം എൻഎസ്സ്എസ്സ് യു.പി.എസ്സ്
41242 Muzhangodi L. V. U P S മുഴങ്ങോടി എൽ.വി.യു.പി.എസ്സ്
41243 MaruthoorKulangara S. N.U P S മരുതൂർകുളങ്ങര എസ്സ്.എൻ.യു.പി.എസ്സ്
41244 AMRITA UPS PAVUMBA അമൃതാ യു.പി.എസ്സ്. പാവുമ്പ
41245 Thodiyoor U P S തൊടിയൂർ യു.പി.എസ്സ്
41252 Thodiyoor S. P. S. S. U P S തൊടിയൂർ എസ്സ്.പി.എസ്സ്.എസ്സ് യു.പി.എസ്സ്
41254 Changankulangara S. R. V. U P S ചങ്ങൻകുളങ്ങര എസ്സ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ്സ്
41255 Kulasekharapuram U P S കുലശേഘരപുരം യു.പി.എസ്സ്
41256 Njakkanal S. P. M. U P S ഞക്കനാൽ എസ്സ്.പി.എം. യു.പി.എസ്സ്
41257 Pavumba P. G. N. M. U P S പാവുമ്പ പി.ജി.എൻ.എം.യു.പി.എസ്സ്
41246 Adinadu U. P. S ആദിനാട് യു.പി.എസ്സ്
41247 Karunagappally U. P. G. S കരുനാഗപ്പള്ളി യു.പി.ജി.എസ്സ്
41248 Kozhikode S. K. V. U. P. S കോഴിക്കോട് എസ്സ്.കെ.വി.യു.പി.എസ്സ്
41249 Nambaruvikala W. U. P. S നമ്പരുവികാല ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്
41250 Padanayarkulangara W. U. P. S പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്
41253 Punnakulam SNTV Skt.U. P. S പുന്നക്കുളം എസ്സ്.എൻ.ടി.വി. സംസ്കൃത യു.പി.എസ്സ്
41233 Canossa Convent Eng.Medium L P S കനോസ്സ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ.പി.എസ്സ്
41251 Vishnu Vidya Kendram U P S വിഷ്ണു വിദ്യാ കേന്ദ്ര യു.പി.എസ്സ്
41258 Vimala Hridaya UP School, Clappana വിമല ഹൃദയ യു.പി.എസ്സ് ക്ലാപ്പന
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_കരുനാഗപ്പള്ളി&oldid=1118590" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്