സഹായം Reading Problems? Click here

കൊല്ലം/എഇഒ കുണ്ടറ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊല്ലംഡിഇഒ കൊല്ലംകരുനാഗപ്പള്ളികുണ്ടറകൊല്ലംചവറചാത്തന്നൂർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
Sl No. വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
1 41619 L F L P S Chemmakkad എൽ.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മക്കാട്
2 41620 L M S L P S Chittumala എൽ. എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്.ചിറ്റുമല
3 41621 M N C M L P S Elavoor എം എൻ.സി.എം.എൽ.പി.എസ്.ഇലവൂർ
4 41622 St Antoney`s L P S Kanjiracode സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി.എസ്.കാഞ്ഞിരകോട്
5 41623 St Margaret`s L P S Kanjiracode സെന്റ് മാർഗരറ്റ്സ് എൽ.പി.എസ്.കാഞ്ഞിരകോട്
6 41624 St Mary`s L P S Kumbalam സെന്റ് മേരീസ്.എൽ.പി.എസ്. കുമ്പളം
7 41625 St Kuriakkose L P S Kundara സെന്റ് കുര്യാക്കോസ്.എൽ.പി.എസ്. കുണ്ടറ
8 41626 St Thomas L P S Kundara സെന്റ് തോമസ്.എൽ.പി.എസ്. കുണ്ടറ
9 41627 Jeelani L P S kundumon ജീലാനി എൽ.പി.എസ്.കുണ്ടുമൺ
10 41628 L P S Mampuzha എൽ.പി.എസ്. മാമ്പുഴ
11 41629 MT L P S Mukkoodu എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. മുക്കൂട്
12 41630 SS L P S Mulavana എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ്. മുളവന
13 41631 Bethel L P S Mundroe Island ബഥേൽ എൽ.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്
14 41632 N C M L P S Muttom എൻ.സി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടം
15 41633 L P G S Nedumpana എൽ.പി.ജി.എസ്. നെടുമ്പന
16 41634 Pazhangalam L P S പഴങ്ങാലം എൽ.പി.എസ്
17 41635 M T L P S Perayam എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. പേരയം
18 41636 L M S L P S Perinad എൽ. എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. പെരിനാട്
19 41637 M T L P S Perumpuzha എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. പെരുമ്പുഴ
20 41638 Pezhumthuruth L P S പേഴുംതുരുത്ത് എൽ.പി.എസ്
21 41639 S K V L P S Punukkannoor എസ്.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ
22 41601 G L P S East kallada ജി.എൽ.പി.എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലട
23 41602 G L P S Karicode ജി.എൽ.പി.എസ്. കരിക്കോട്
24 41603 M G L PSKoduvila എം.ജി.എൽ.പി.എസ്. കൊടുവിള
25 41604 Gopika sadanam Govt.L P S.Kottamkara ഗോപിക സദനം ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കൊറ്റംകര
26 41605 G L P S Kuzhiyam ജി,എൽ.പി.എസ്. കുഴിയം
27 41606 G L P S Meeyannoor ജി.എൽ.പി.എസ്. മീയന്നൂർ
28 41607 G L P S Mulavana ജി.എൽ.പി.എസ്. മുളവന
29 41608 G L P S Mundroe Island ജി.എൽ.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്
30 41609 G L P S Muttakkavu ജി.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്
31 41610 G L P S Nedumpana ജി.എൽ.പി.എസ്. നെടുമ്പന
32 41611 G L P S Pallimon ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിമൺ
33 41612 G L P S Padappakkara ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര
34 41613 G L P S Panayam North ജി.എൽ.പി.എസ്. പനയം നോർത്ത്
35 41614 M V G L P S Peroor എം.വി.ജി.എൽ.പി.എസ്. പേരൂർ
36 41615 G W L P S Perinad ജി.ഡബ്ള്യു..എൽ.പി.എസ്. പെരിനാട്
37 41616 G L P S Perumon ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരുമൺ
38 41617 G L P S Perumpuzha ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരുമ്പുഴ
39 41618 S R V G L P S Perumpuzha എസ്.ആർ.വി.ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പുഴ
40 41648 S K V U P S Chemmakkad എസ്.കെ.വി.യു.പി.എസ്. ചെമ്മക്കാട്
41 41649 P M N M U P S East Kallada പി.എം.എൻ.എം.യു.പി.എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലട
42 41650 S N M U P S Kandachira എസ്.എൻ.എം.യു.പി.എസ്. കണ്ടച്ചിറ
43 41651 S C D U P S Kottamkara എസ്.സി.ഡി.യു.പി.എസ്. കൊറ്റംകര
44 41652 BETUPS Kundumon ബി.ഇ.റ്റി.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുമൺ
45 41653 P K J M U P S Mulavana പി.കെ.ജെ.എം.യു.പി.എസ്. മുളവന
46 41654 V S U P S Mondroe Island വി.എസ്.യു.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്
47 41655 Nedumpana U P S നെടുമ്പന യു.പി.എസ്.
48 41656 K K V U P S Muttakkavu കെ.കെ.വി.യു.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്
49 41657 St Francis U P S Koduvila സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് യു.പി.എസ്. കൊടുവിള
50 41658 S R K S T U P S Perumon എസ്.ആർ.കെ.എസ്.റ്റി.യു.പി.എസ്. പെരുമൺ
51 41659 M G U P S Perumpuzha എം.ജി.യു.പി.എസ്. പെരുമ്പുഴ
52 41660 U P G S Punukkannoor യു.പി.ജി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ
53 41661 N S S U P S Punukkannoor എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ
54 41662 Vellimon U P S വെള്ളിമൺ യു.പി.എസ്
55 41663 S A B T M U P S Kureeppally എസ്.എ.ബി.റ്റി.എം.യു.പി.എസ്. കുരീപ്പള്ളി
56 41664 Badhariya U P S Velichikkala ബദരിയ യു.പി.എസ്. വെളിച്ചിക്കാല
57 41643 K G V U P S kundara കെ.ജി.വി.യു.പി.എസ്. കുണ്ടറ
58 41644 G U P S Nallila ജി.യു.പി.എസ്. നല്ലില
59 41645 G U P S Mukkood ജി.യു.പി.എസ്. മുക്കൂട്
60 41646 G U P S Pazhangalam west ജി.യു.പി.എസ്. പഴങ്ങാലം വെസ്റ്റ്
61 41647 G U P S Vellimon ജി.യു.പി.എസ്. വെള്ളിമൺ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_കുണ്ടറ&oldid=1496268" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്