സഹായം Reading Problems? Click here

കൊല്ലം/എഇഒ ചാത്തന്നൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊല്ലംഡിഇഒ കൊല്ലംകരുനാഗപ്പള്ളികുണ്ടറകൊല്ലംചവറചാത്തന്നൂർ
വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ)
School Code School Name മലയാളം
41520 L.P.S.Alummood എൽ.പി എസ്സ് ആലുംമൂട്
41521 D.V. L.P.S.Bhoothakkulam ഡി.വി എൽ.പി എസ്സ് പൂതകുളം
41522 L.M.S.L.P.S.Chathannoor എൽ.​​​എം എസ്സ്എൽ.പി എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ
41523 L.P.S.Chenthippil എൽ.പി എസ്സ് ചെന്തിപ്പിൽ
41524 L.P.S.Ezhippuram എൽ.പി എസ്സ് എഴിപ്പുറം
41525 L.M.S.L.P.S.Kureeppally എൽ.​​​എം എസ്സ്എൽ.പി എസ്സ് കുരിപ്പള്ളി
41526 L.M.S.L.P.S.Mayyanad എൽ.​​​എം എസ്സ്എൽ.പി എസ്സ് മയ്യനാട്
41527 L.P.S.Vazhappally എൽ.പി എസ്സ് വാഴപ്പള്ളിൽ
41528 G.V. P. L.P.S.Vettilathazham ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെറ്റിളതാഴം
41534 St Sales L.P.S.Kannanalloor സെന്റ് സെയിൽസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ കണ്ണനല്ലൂർ
41535 St Mary's L.P.S.Pullichira സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ പുലിച്ചിറ
41536 Meenadu L.P.S മീനാട്എൽ.പി എസ്സ്
41537 Kanicheri.L.P.S കണിച്ചേരി എൽ.പി എസ്സ്
41556 S.V.R.L.P.S.Elamkulam എസ് വി ആർ എൽ.പി എസ്സ് ഇളംകുളം
41565 TTCFTTI and LPS Kottiyam ടി ടി സി എഫ് റ്റി റ്റി എൈ എൽ.പി എസ്സ് കൊട്ടിയം
41501 G.L.P.S.Aduthala ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അടുതല
41502 G.L.P.S Bhoothakkulam North ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പൂതകുളം
41503 G.L.P.S Bhoothakkulam south ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പൂതകുളം സൗത്ത്
41504 G.L.P.S.Chathannoor ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ
41505 G.L.P.S Cheriyela ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെറിയെല
41506 G.L.P.S Edanadu ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇടനാട്
41507 G.L.P.S kaithakkuzhy ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൈതകുഴി
41508 G.L.P.S Eravipuram ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇരവിപുരം
41509 G.L.P.S kalluvathukkal ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലുവാതക്കൽ
41510 G.L.P.S Karimpaloor ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കരിമ്പാല്ലൂർ
41511 G.L.P.S Koipad ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോയിപ്പാട്
41512 G.L.P.S Koonayil ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൂനായിൽ
41513 G.L.P.S Kottappuram ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊട്ടപ്പുറം
41514 G.L.P.S Sasthamkovil ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ശാസ്താംകോവിൽ
41515 G.L.P.S Mylakkad ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മൈലക്കാട്
41516 G.L.P.S Mukhathala ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുഖത്തല
41517 G.L.P.S Ozhukkupara ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഒഴുകുപ്പാറ
41518 G.L.P.S Paravoor ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പറവൂർ
41519 G.L.P.S parippally ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാരിപ്പള്ലി
41532 NSM EM L.P.S.Kottiyam എൻ എസ് എം ഇ.എം എൽ.പി.എസ്. കൊട്ടിയം
41533 St Jude EM L.P.S.Mukhathala സെന്റ്ജൂഡ്ഇ എം എൽ.പി എസ്സ് മുഖത്തല
41567 MES English Medium L.P.School, Umayanalloor എം ഇ എസ്‌ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ പി സ്കൂൾ ഉമയനല്ലൂർ
41543 St`Georges U.P.S Chathannoor സെൻറ് ജോർജ്ജെസ് യു.പി.സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ
41544 Chempakassery U.P.S Bhoothakulam ചെമ്പകശ്ശരി യു.പി.സ്കൂൾ പൂതകുളം
41549 N.V.U.P.S Kizhakanela എൻ വി യു.പി.സ്കൂൾ കഴക്കോനെല
41552 M.G.U.P.S.Kannanalloor എം ജി യു.പി.സ്കൂൾ കണ്ണനല്ലൂർ
41553 P.V.U.P.S.Perethu. പി വി യു.പി.സ്കൂൾ പേരേത്ത്
41554 S.Y.Skt U.P.S.Polachira എസ്സ് വൈ എസ്സ് യൂ പി സ്കൂൾ പോളച്ചിറ
41555 Muslim U.P.S.Thazhuthala മുസ്ലിം യു.പി.സ്കൂൾ തഴുത്താല
41558 S.M.V.U.P.S Chathannoor എസ്സ് എം വി യു.പി.സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ
41560 U.P.S Kalluvathukal യു.പി.സ്കൂൾ കല്ലുവാതക്കൽ
41561 K.K.M.U.P.S Varinjam കെ കെ പി എം യു.പി.സ്കൂൾ വരി‌‍‍ഞ്ഞം
41562 D.M.J.U.P.S Elavurkonam ഡി എം ജെ യൂ പി എസ്സ് വിലവൂർകോണം
41563 N.S.S.U.P.S.Mukhathala എൻ എസ്സ് എസ്സ് ‍‍യൂ പി സ്കുൾ മുഖത്തല
41564 K.J.D.M.B.U.P.S Parippally കെ ജെ ഡി എം ബി യൂ പി സ്കൂൾ പാരിപ്പള്ളി
41538 Govt.U.P.S Kalackode ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കലയ്കോട്
41539 Govt.U.P.S Kurumandal ഗവ..യൂ.പി.സ്കൂൾ കുരുമാൻഡൽ
41540 Govt.U.P.S Paravur ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പറവൂർ
41541 Govt.U.P.S Velamannoor ഗവ.യൂ.പി.സ്കൂൾ വേളമാന്നൂർ
41542 Govt.U.P.S Adichanalloor ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ആദിച്ചനല്ലൂർ
41545 Paravur Municipal Ayiravally U.P.S പരവൂർ മുനിസിപ്പൽ ആയരവല്ലി യു.പി.സ്കൂൾ
41546 Mylakkadu Panchayath U.P.S പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്.,മൈലക്കാട്
41550 G.U.P.S.kakkottumoola ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കാക്കോ‍ട്ട്മൂല
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_ചാത്തന്നൂർ&oldid=1797569" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്