സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
വർഗം
42338 Govt. U P S Venjaramoodu ഗവ. യു. പി. എസ്. വെഞ്ഞാറമൂട് Government
42341 Govt. B V U P S Keezhattingal ഗവ. ബി. വി. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ Government
42343 Govt. U P S Alanthara ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലംതറ Government
42344 Govt.Town UPS Attingal ഗവ. ടൗൺ യു. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Government
42349 Govt. U P S Sreenarayanapuram ഗവ. യു. പി. എസ്. ശ്രീനാരായണപുരം Government
42350 Govt. U P S Manamboor ഗവ. യു. പി. എസ്. മണമ്പൂർ Government
42351 Govt. U P S Nellandu ഗവ. യു. പി. എസ്. നെല്ലനാട് Government
42354 Govt. U P S Palavila ഗവ. യു. പി. എസ്. പാലവിള Government
42355 Govt. U P S Chirayinkeezhu ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ് Government
42356 Govt. S V U P S Puravoor ഗവ. എസ്. വി. യു. പി. എസ്. പുരവൂർ Government
42358 Govt. U P S Kizhuvilam ഗവ. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം Government
42359 Govt. U P S Mudapuram ഗവ. യു. പി. എസ്. മുടപുരം Government
42360 Govt. U P S Pillayarkulam ഗവ. യു. പി. എസ്. പിള്ളയീർകുളം Government
42363 Govt. U P S Anathalavattom ഗവ. യു. പി. എസ്. ആനത്തലവട്ടം Government
42364 Govt. U P S Mathasserikonam ഗവ യു പി എസ് മാതശ്ശേരിക്കോണം Government
42366 DIET Attingal ഡയറ്റ് ആറ്റിങ്ങൽ Government
42339 Kunnuvaram U P S Attingal കുന്നുവാരം യു.പി.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Aided
42340 Y L M U P S Keezhattingal വൈ. എൽ. എം. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ Aided
42345 D A M U P S Edacode ഡി. എ. എം. യു. പി. എസ്. എടക്കോട് Aided
42347 P T M U P S Chencherikonam പി. റ്റി. എം. യു. പി. എസ്. ചെഞ്ചേരിക്കോണം Aided
42348 K G S U P S Ottoor കെ. ജി. എസ്. യു. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ Aided
42352 K V U P S Vellumannady കെ. വി. യു. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടി Aided
42353 R M U P S Vayyakkavu ആർ.എം.യു.പി.എസ്. വയ്യക്കാവ് Aided
42357 G V R M U P S Kizhuvilam ജി. വി. ആർ. എം. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം Aided
42361 V P U P S Azhoor വി. പി. യു. പി. എസ്. അഴൂർ Aided
42362 S I U P S Madanvila എസ്. ഐ. യു. പി. എസ്. മാടൻവിള Aided
42365 M G M U P S Edacode എം. ജി. എം. യു. പി. എസ്. എടയ്ക്കോട് Aided
42368 Angel Montessori School Manamboor ഏഞ്ചൽ മോണ്ടസോറി സ്കൂൾ മണമ്പൂർ Unaided Recognised
42369 Azhoor Bhagavathy E M School Azhoor അഴൂർ ഭഗവതി ഇ. എം. സ്കൂൾ അഴൂർ Unaided Recognised
42372 Sadanathil School Manamboor സദനത്തിൽ സ്കൂൾ മണമ്പൂർ Unaided Recognised
42389 Fatima Convent English Medium School Chirayinkeezhu ഫാത്തിമ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ചിറയിൻകീഴ് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
വർഗം
42302 Govt. L P S Keezhattingal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ Government
42303 Govt. L P S Andoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അണ്ടൂർ Government
42304 Govt. L P S Attingal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Government
42305 Govt. L P S Melattingal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേലാറ്റിങ്ങൽ Government
42306 Govt. L P S Melkadakkavur ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേൽകടക്കാവൂർ Government
42307 Govt.L P S Elampa ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഇളമ്പ Government
42308 Govt. L P S Alamcode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആലംകോട് Government
42309 Govt. L P S Madathuvathukkal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മടത്തുവാതുക്കൽ Government
42311 Govt. L P S Njekkad ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഞെക്കാട് Government
42312 Govt. L P S Mullaramcode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുള്ളറംകോട് Government
42313 Govt. L P S Ottoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ Government
42316 Govt. L P S Kulamuttom ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുളമുട്ടം Government
42318 Panchayath. L P S Pullampara, Panayam പഞ്ചായത്ത് ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പുല്ലംപാറ, പനയം Government
42319 Panchayath LPS Mudakkal Valakkadu പഞ്ചായത്ത് ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുദാക്കൽ, വാളക്കാട് Government
42320 Govt. L P S Paravoorkonam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പരവൂർകോണം Government
42321 Govt. L P S Edacode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഇടക്കോട് Government
42322 Govt. L P S Poovanathummood ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പൂവണത്തുമ്മൂട് Government
42323 Govt. L P S Chempoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ചെമ്പൂർ Government
42324 Govt. L P S Perumala ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുമാല Government
42325 Govt. L P S Vellumannady ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടി Government
42326 Govt. L P S Koonthalloor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കൂന്തള്ളൂർ Government
42328 Govt. L P S Aryavilasom ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആര്യവിലാസം Government
42331 Govt. L P S Perumathura ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുമാതുറ Government
42332 Govt. L P S Perunguzhy ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്ങുഴി Government
42333 Govt. L P S Padanilam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പടനിലം Government
42335 Govt. LPS Melattumoozhy ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേലാറ്റുമൂഴി Government
42336 Govt LPS Nedumkaitha ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നെടുംകൈത Government
42337 Govt. L P S Mukkudil ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുക്കുടിൽ Government
42301 L M S L P S Attingal എൽ. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Aided
42310 P T M L P S Kumpalathumpara പി. റ്റി. എം. എൽ. പി. എസ്‍. കുമ്പളത്തുംപാറ Aided
42314 R M L P S Mananakku ആർ. എം. എൽ. പി. എസ്. മണനാക്ക് Aided
42315 A M L P S Perumkulam എ. എം. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്കുളം Aided
42317 St.Sebastian's L P S Moongode സെന്റ് സെബാസ്റ്റിയൻസ് എൽ. പി. എസ്. മൂങ്ങോട് Aided
42327 S C V L P S Chirayinkeezhu എസ്. സി. വി. എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് Aided
42329 St. Veronica`s L P S Chirayinkeezhu സെന്റ് വെറോണിക്കാസ് എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് Aided
42330 St. Alosious L P S Chirayinkeezhu സെന്റ് അലോഷ്യസ് എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് Aided
42334 J M L P S Parameswaram ജെ. എം. എൽ. പി. എസ്. പരമേശ്വരം Aided
42367 Amritha Model E M School AttingaL അമൃത മോ‍ഡൽ ഇ .എം . സ്കൂൾ ആറ്റിങ്ങൽ Unaided Recognised
42371 Rehmania E M School Manickal റഹ്മാനിയ ഇ. എം. സ്കൂൾ മാണിക്കൽ Unaided Recognised
42374 Model Public School Anakuzhy മോഡൽ പബ്ളിക് സ്കൂൾ അനാകുഴി Unaided Recognised
42376 M G L C Ragam Perumathura എം ജി എൽ സി രാഗം പെരുമാതുറ Unaided Recognised