സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
വർഗം
42339 Kunnuvaram U P S Attingal കുന്നുവാരം യു.പി.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Aided
42340 Y L M U P S Keezhattingal വൈ. എൽ. എം. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ Aided
42345 D A M U P S Edacode ഡി. എ. എം. യു. പി. എസ്. എടക്കോട് Aided
42347 P T M U P S Chencherikonam പി. റ്റി. എം. യു. പി. എസ്. ചെഞ്ചേരിക്കോണം Aided
42348 K G S U P S Ottoor കെ. ജി. എസ്. യു. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ Aided
42352 K V U P S Vellumannady കെ. വി. യു. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടി Aided
42353 R M U P S Vayyakkavu ആർ.എം.യു.പി.എസ്. വയ്യക്കാവ് Aided
42357 G V R M U P S Kizhuvilam ജി. വി. ആർ. എം. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം Aided
42361 V P U P S Azhoor വി. പി. യു. പി. എസ്. അഴൂർ Aided
42362 S I U P S Madanvila എസ്. ഐ. യു. പി. എസ്. മാടൻവിള Aided
42365 M G M U P S Edacode എം. ജി. എം. യു. പി. എസ്. എടയ്ക്കോട് Aided
42338 Govt. U P S Venjaramoodu ഗവ. യു. പി. എസ്. വെഞ്ഞാറമൂട് Government
42341 Govt. B V U P S Keezhattingal ഗവ. ബി. വി. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ Government
42343 Govt. U P S Alanthara ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലംതറ Government
42344 Govt.Town UPS Attingal ഗവ. ടൗൺ യു. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Government
42349 Govt. U P S Sreenarayanapuram ഗവ. യു. പി. എസ്. ശ്രീനാരായണപുരം Government
42350 Govt. U P S Manamboor ഗവ. യു. പി. എസ്. മണമ്പൂർ Government
42351 Govt. U P S Nellandu ഗവ. യു. പി. എസ്. നെല്ലനാട് Government
42354 Govt. U P S Palavila ഗവ. യു. പി. എസ്. പാലവിള Government
42355 Govt. U P S Chirayinkeezhu ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ് Government
42356 Govt. S V U P S Puravoor ഗവ. എസ്. വി. യു. പി. എസ്. പുരവൂർ Government
42358 Govt. U P S Kizhuvilam ഗവ. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം Government
42359 Govt. U P S Mudapuram ഗവ. യു. പി. എസ്. മുടപുരം Government
42360 Govt. U P S Pillayarkulam ഗവ. യു. പി. എസ്. പിള്ളയീർകുളം Government
42363 Govt. U P S Anathalavattom ഗവ. യു. പി. എസ്. ആനത്തലവട്ടം Government
42364 Govt. U P S Mathasserikonam ഗവ യു പി എസ് മാതശ്ശേരിക്കോണം Government
42366 DIET Attingal ഡയറ്റ് ആറ്റിങ്ങൽ Government
42368 Angel Montessori School Manamboor ഏഞ്ചൽ മോണ്ടസോറി സ്കൂൾ മണമ്പൂർ Unaided Recognised
42369 Azhoor Bhagavathy E M School Azhoor അഴൂർ ഭഗവതി ഇ. എം. സ്കൂൾ അഴൂർ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
വർഗം
42301 L M S L P S Attingal എൽ. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Aided
42310 P T M L P S Kumpalathumpara പി. റ്റി. എം. എൽ. പി. എസ്‍. കുമ്പളത്തുംപാറ Aided
42314 R M L P S Mananakku ആർ. എം. എൽ. പി. എസ്. മണനാക്ക് Aided
42315 A M L P S Perumkulam എ. എം. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്കുളം Aided
42317 St.Sebastian's L P S Moongode സെന്റ് സെബാസ്റ്റിയൻസ് എൽ. പി. എസ്. മൂങ്ങോട് Aided
42327 S C V L P S Chirayinkeezhu എസ്. സി. വി. എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് Aided
42329 St. Veronica`s L P S Chirayinkeezhu സെന്റ് വെറോണിക്കാസ് എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് Aided
42330 St. Alosious L P S Chirayinkeezhu സെന്റ് അലോഷ്യസ് എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് Aided
42334 J M L P S Parameswaram ജെ. എം. എൽ. പി. എസ്. പരമേശ്വരം Aided
42302 Govt. L P S Keezhattingal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ Government
42303 Govt. L P S Andoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അണ്ടൂർ Government
42304 Govt. L P S Attingal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Government
42305 Govt. L P S Melattingal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേലാറ്റിങ്ങൽ Government
42306 Govt. L P S Melkadakkavur ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേൽകടക്കാവൂർ Government
42307 Govt.L P S Elampa ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഇളമ്പ Government
42308 Govt. L P S Alamcode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആലംകോട് Government
42309 Govt. L P S Madathuvathukkal ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മടത്തുവാതുക്കൽ Government
42311 Govt. L P S Njekkad ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഞെക്കാട് Government
42312 Govt. L P S Mullaramcode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുള്ളറംകോട് Government
42313 Govt. L P S Ottoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ Government
42316 Govt. L P S Kulamuttom ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുളമുട്ടം Government
42318 Panchayath. L P S Pullampara, Panayam പഞ്ചായത്ത് ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പുല്ലംപാറ, പനയം Government
42319 Panchayath LPS Mudakkal Valakkadu പഞ്ചായത്ത് ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുദാക്കൽ, വാളക്കാട് Government
42320 Govt. L P S Paravoorkonam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പരവൂർകോണം Government
42321 Govt. L P S Edacode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഇടക്കോട് Government
42322 Govt. L P S Poovanathummood ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പൂവണത്തുമ്മൂട് Government
42323 Govt. L P S Chempoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ചെമ്പൂർ Government
42324 Govt. L P S Perumala ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുമാല Government
42325 Govt. L P S Vellumannady ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടി Government
42326 Govt. L P S Koonthalloor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കൂന്തള്ളൂർ Government
42328 Govt. L P S Aryavilasom ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആര്യവിലാസം Government
42331 Govt. L P S Perumathura ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുമാതുറ Government
42332 Govt. L P S Perunguzhy ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്ങുഴി Government
42333 Govt. L P S Padanilam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പടനിലം Government
42335 Govt. LPS Melattumoozhy ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേലാറ്റുമൂഴി] Government
42336 Govt LPS Nedumkaitha ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നെടുംകൈത Government
42337 Govt. L P S Mukkudil ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുക്കുടിൽ Government
42367 Amritha Model E M School AttingaL അമൃത മോഡൽ ഇ. എം. സ്കൂൾ ആറ്റിങ്ങൽ Unaided Recognised
42371 Rehmania E M School Manickal റഹ്മാനിയ ഇ. എം. സ്കൂൾ മാണിക്കൽ Unaided Recognised
42374 Model Public School,Anakuzhy മോഡൽ പബ്ളിക് സ്കൂൾ അനാകുഴി Unaided Recognised