ഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല
ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ

കോഡ്

സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
42003 Govt. H. S. S. Aruvikkara ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. അരുവിക്കര നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42004 Govt. T H S Meenankal ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ മീനാങ്കൽ നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42005 Govt. V & H S S Aryanad ഗവൺമെന്റ് വി. & എച്ച്. എസ്. എസ്. ആര്യനാട് നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42006 Govt. Model Hss For Boys Attingal ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42007 GOVT.V.H.S.S. ALAMCODE ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ആലംകോട് ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42008 Govt H S S For Girls Attingal ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42011 Govt. H S S Elampa ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഇളമ്പ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42015 P N M G H S S Koonthalloor പി. എൻ. എം. ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കൂന്തള്ളൂർ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42018 G H S S Kappil ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ് .എസ് കാപ്പിൽ വർക്കല സർക്കാർ
42020 G S N V H S S Kadakkavoor ഗവൺമെന്റ് എസ്. എൻ. വി. എച്ച്. എസ്. എസ് കടയ്ക്കാവൂർ വർക്കല സർക്കാർ
42021 Govt H S Avanavancheri ഗവൺമെന്റ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42023 G H S S Kavalayoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് കവലയൂർ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42025 Govt. HSS Kilimanoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് കിളിമാനൂർ കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42026 Govt. Boys H.S.S. Mithirmala ഗവൺമെന്റ് ബോയിസ്. എച്ച്. എസ്. എസ്. മിതൃമ്മല പാലോട് സർക്കാർ
42027 Govt. Girls H.S.S. Mithirmala ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.മിതൃമ്മല പാലോട് സർക്കാർ
42028 Govt. H.S.S. Bharathannoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ പാലോട് സർക്കാർ
42030 Govt. H.S. Madatharakani ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. മടത്തറകാണി പാലോട് സർക്കാർ
42034 Govt. HSS Navaikulam ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് നാവായിക്കുളം കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42035 Govt V H S S Njekkad ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ് ഞെക്കാട് ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42037 Govt. V H S S For Boys Nedumangad ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42039 Govt. H S S Poovathoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. പൂവത്തൂർ നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42040 Govt. H S Karippoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42042 Govt. H S S For Girls Nedumangad ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42044 Govt. V & H S S Vellanad ജി കാർത്തികേയൻ സ്മാരക ജി.വി.ആന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. വെള്ളനാട് നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42047 Govt.V & HSS Pakalkuri ഗവൺമെന്റ് വി. ആൻഡ് എച്ച്. എസ്. എസ്. പകൽക്കുറി കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42049 Govt. HSS Pallickal ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42051 Govt H S S Venjaramood ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42052 G H S S Vakkom ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം വർക്കല സർക്കാർ
42054 G H S S Palayamkunnu ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് വർക്കല സർക്കാർ
42057 G M H S Nadayara ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ വർക്കല സർക്കാർ
42058 G M H S S Varkala ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ. എച്ച്. എസ്. എസ് വർക്കല വർക്കല സർക്കാർ
42059 Govt. V & H.S.S. Vithura ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര പാലോട് സർക്കാർ
42060 Govt. H.S. Anappara ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. ആനപ്പാറ പാലോട് സർക്കാർ
42061 Govt. H.S.S. Tholicode ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് തൊളിക്കോട് പാലോട് സർക്കാർ
42062 V.K.Kani Govt. H.S. Panacode വി.കെ.കാണി ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ് പനയ്ക്കോട് പാലോട് സർക്കാർ
42063 G H S S Vettoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് വെട്ടൂർ വർക്കല സർക്കാർ
42065 Govt. HSS Thattathumala ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. തട്ടത്തുമല കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42066 Govt. V & H S S Karakulam ഗവൺമെന്റ് വി. & എച്ച്. എസ്. എസ്. കരകുളം നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42068 G H S Cherunniyoor ജി.എച്ച്.എസ് ചെറുന്നിയൂർ വർക്കല സർക്കാർ
42069 Govt. HS Nagaroor Nedumparampu ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. നഗരൂർ , നെടുംപറമ്പ് കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42071 Govt. V.H.S.S. Kallara ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ പാലോട് സർക്കാർ
42072 Govt H S S Azhoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് അഴൂർ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42075 Govt. H S S Koduvazhannoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട‍ുവഴന്ന‍ൂർ കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42076 Govt.T.H.S. Idinjar ഗവൺമെന്റ് റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ പാലോട് സർക്കാർ
42501 TECHNICAL HS NEDUMANGAD ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ
42084 Govt. HS Ponganad ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട് കിളിമാനൂർ സർക്കാർ
42085 Govt. H S Ayilam ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42088 Govt. H S Kudavoorkonam ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ
42086 Govt. High School Jawahar Colony ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. ജവഹർകോളനി പാലോട് സർക്കാർ
42087 Govt. H.S. Chettachal ഗവൺമെന്റ് .എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ പാലോട് സർക്കാർ
42001 S N V H S S Anad എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് നെടുമങ്ങാട് എയ്ഡഡ്
42002 P H M K M V H S S Panavoor പി.എച്ച്.എം.കെ.എം.വി.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ നെടുമങ്ങാട് എയ്ഡഡ്
42013 S C V B H S Chirayinkeezhu എസ്. സി. വി. ബി. എച്ച്. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് ആറ്റിങ്ങൽ എയ്ഡഡ്
42014 S S V G H S S Chirayinkeezhu എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് ആറ്റിങ്ങൽ എയ്ഡഡ്
42016 M R M K M M H S S Edava എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ വർക്കല എയ്ഡഡ്
42019 S S P B H S S Kadakkavoor എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ വർക്കല എയ്ഡഡ്
42022 St.Joseph's H S S Anchuthengu സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് വർക്കല എയ്ഡഡ്
42024 R R V B V H S S Kilimanoor ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ കിളിമാനൂർ എയ്ഡഡ്
42029 S.K.V.H.S.NANNIYODE എസ്.കെ.വി. എച്ച്. എസ്. നന്ദിയോട് പാലോട് എയ്ഡഡ്
42031 B.R.M.H.S. Elavattam ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം പാലോട് എയ്ഡഡ്
42032 NSSHS PALODE എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് പാലോട് എയ്ഡഡ്
42033 S K V H S Kadampattukonam എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം കിളിമാനൂർ എയ്ഡഡ്
42036 L M S H S S Vattappara എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ നെടുമങ്ങാട് എയ്ഡഡ്
42041 S N H S S Uzhamalakkal എസ്. എൻ. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ നെടുമങ്ങാട് എയ്ഡഡ്
42046 S N V H S S Nedunganda എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട വർക്കല എയ്ഡഡ്
42048 NSSHS Madavoor എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ കിളിമാനൂർ എയ്ഡഡ്
42050 V H S S Karavaram വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം വർക്കല എയ്ഡഡ്
42053 Sivagiri H S S Varkala ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല വർക്കല എയ്ഡഡ്
42055 Mulamana V.H.S.S. Anakudy മ‍ുളമന വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ആനാക‍ുടി പാലോട് എയ്ഡഡ്
42056 DBHS Vamanapuram ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം കിളിമാനൂർ എയ്ഡഡ്
42064 R R V GHSS Kilimanoor ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ കിളിമാനൂർ എയ്ഡഡ്
42067 Iqbal H.S.S. Peringammala ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല പാലോട് എയ്ഡഡ്
42070 Janatha H S S Thempammood ജനതാ എച്ച്. എസ്. എസ് തേമ്പാംമൂട് ആറ്റിങ്ങൽ എയ്ഡഡ്
42073 Snvhss Panayara എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.പനയറ വർക്കല എയ്ഡഡ്
42074 AKM HS Kudavoor എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ കിളിമാനൂർ എയ്ഡഡ്
42010 Navabharath E M H S S Attingal നവഭാരത് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42012 Sr.Elizabeth Joel C S I E M H S S Attingal സിസ്റ്റർ എലിസബത്ത് ജോയൽ സി. എസ്. ഐ. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42017 L F E M H S S Edava എൽ.എഫ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇടവ വർക്കല അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42043 Darsana H S S Nedumangad ദർശന എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42045 Vikas Bhavan H S Mithraniketan വികാസ് ഭവൻ എച്ച്.എസ്. മിത്രനികേതൻ നെടുമങ്ങാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42077 S S M E M H S Mudapuram എസ്.എസ്.എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. മുടപുറം ആറ്റിങ്ങൽ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42078 Vidhyadhiraja E M H S Attingal വിദ്യാധിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42079 Crescent H S Nedumangad ക്രസന്റ് എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42080 KTCT EM HSS Kaduvayil കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയിൽ കിളിമാനൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42081 Gem Know Model H S S Melvettor ജെം നോ മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് ‍വെട്ടൂർ വർക്കല അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42082 S H C H S Anchuthengu എസ്.എച്ച്.സി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് വർക്കല അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42083 S N E M H S Saradagiri,Varkala എസ്.എൻ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ശാരദഗിരി വർക്കല വർക്കല അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42539 Amalagiri Bathany Vidyalaya Kulappada അമലഗിരി ബഥനി വിദ്യാലയ കുളപ്പട നെടുമങ്ങാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
42559 Daleview H S Punalal ഡെയിൽ വ്യൂ എച്ച്. എസ്. പുനലാൽ നെടുമങ്ങാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_ആറ്റിങ്ങൽ&oldid=2029315" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്