സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ/എഇഒ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കണ്ണൂർഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പഇരിക്കൂർമാടായിപയ്യന്നൂർതളിപ്പറമ്പ നോർത്ത്തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിഭാഗം
13734 Theralayi Mopla A U P School തേറളായി മാപ്പിള എ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13748 KARIPPAL SVUP School കരിപ്പാൽ എസ് വി യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13749 ACKIPARAMABA UP School അക്കിപ്പറമ്പ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13751 ARIYIL UP School അരിയിൽ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13752 BHARATHAMBIKA UP School ഭാരതാംബിക യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13754 IRINGAL UP School ഇരിങ്ങൽ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13756 KOTTAKKANAM A.U.P.School കോട്ടക്കാനം എ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13757 KUPPAM MMUP School കുപ്പം എം എം യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13758 KURUMATHUR SOUTH UP School കുറുമാത്തൂർ സൗത്ത് യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13763 PATTUVAM UP School പട്ടുവം യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13764 POOMANGALAM UP School പൂമംഗലം യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13766 PULIKURUMBA SJUP School പുലിക്ക‌ുറ‌ുമ്പ എസ് ജെ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13769 TALIPARAMBA UP School തളിപ്പറമ്പ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13772 TRICHAMBARAM UP School തൃച്ചംബരം യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13773 UDAYAGIRI PRATHYASA UP School ഉദയഗിരി പ്രത്യാശ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13774 VAYATTUPARAMBA SJUP School വായാട്ടുപറമ്പ എസ് ജെ യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13780 PATHENPARA JMUP School പാത്തേൻപാറ ജെ എം യു പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13755 KALIKKADAVU GUP School കാലിക്കടവ് ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13760 OTTATHAI GUP School ഒറ്റത്തൈ ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13762 PARAPPA GUP School പരപ്പ ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13765 POOVANCHAL GUP School പൂവഞ്ചാൽ ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13767 RAYAROM GUP School രയരോം ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13768 TALIPARAMBA GMUP School തളിപ്പറമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13771 THIMIRI GUP School തിമിരി ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13775 VELLAD GUP School വെള്ളാട് ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13777 VIJAYAGIRI GUP School വിജയഗിരി ജി യു പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13730 SREEPURAM ST THOMAS LP School ശ്രീപുരം സെന്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ അൺ എയിഡഡ്
13750 ALAKODE NIRMALA UP School ആലക്കോട് നിർമ്മല യു പി സ്കൂൾ അൺ എയിഡഡ്
13776 VELLAD ST SEB UP School വെള്ളാട് സെന്റ് സെബ യു പി സ്കൂൾ അൺ എയിഡഡ്
13781 Therthally CHERUPUSHPAM UP School തേർത്തല്ലി ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ അൺ എയിഡഡ്
13782 YATHEEM KHANA UP School യത്തീം ഖാന യു പി സ്കൂൾ അൺ എയിഡഡ്
13785 Al-Maquar English School, Badriya Nagar അൽ-മഖർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, ബദരിയ നഗർ അൺ എയിഡഡ്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിഭാഗം
13701 ALACODE N S S LP School ആലക്കോട് എൻ എസ് എസ് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13704 CHAPPARAPPADAVA A. L. P. School ചപ്പാരപ്പടവ് എ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13706 KANHIRANGAD LP School കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13708 KARIMKAYAM LP School കരിങ്കയം എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13710 KUTTIKKOL LP School കുറ്റിക്കോൽ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13711 MANGARA ST THOMAS LP School മങ്കര സെന്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13716 NADUVIL LP School നടുവിൽ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13717 NELLIPPARA HFLP School നെല്ലിപ്പാറ എച്ച് എഫ് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13718 NIRMALA L. P. School PATHANPARA നിർമ്മല എൽ പി സ്കൂൾ പാത്തൻപാറ എയിഡഡ്
13721 PANANGATTUR LP School പനങ്ങാട്ടൂർ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13725 POONANGODE LP School പൂനങ്ങോട് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13727 PULLANHIYODE LP School പുല്ലാഞ്ഞിയോട് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13728 QUEEN MARY LP School ക്യൂൻ മേരി എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13729 SECRED HEART LP School സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13731 TABORE SJLP School താബോർ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13732 TALIPARAMBA YATHEEMKHANA LP School തളിപ്പറമ്പ യത്തീംഖാന എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13733 THALORA LP School തലോറ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13735 THIRUVATTUR LP School തിരുവട്ടൂർ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13737 VELLAKKAD MAM LP School വെള്ളക്കാട് എം എ എം എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13738 VELLAVIL LP School വെള്ളാവിൽ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13739 ARIYIL EAST LP School അരിയിൽ ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13740 CHITTADI LP School ചിറ്റടി എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13741 KOONAM LP School കൂനം എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13743 KUTTIKOL SOUTH LP School കുറ്റിക്കോൽ സൗത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13744 MULLOOL LP School മുള്ളൂൽ എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13745 MUTHUKUDA LP School മുതുകുട എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13746 TALIPARAMBA BEM LP School തളിപ്പറമ്പ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂൾ എയിഡഡ്
13702 ARANGU LP School അരങ്ങ് എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13703 ARIYIL LP School അരിയിൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13705 CHAVANAPUZHA LP School ചവനപ്പുഴ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13707 KARIMBAM LP School കരിമ്പം എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13709 KEEZHATTUR LP School കീഴാറ്റൂർ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13712 MAVICHERY LP School മാവിച്ചേരി എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13713 MAZHUR LP School മഴൂർ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13715 MYLAMPETTY LP School മൈലാംപെട്ടി എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13719 PADAPPENGAD LP School പടപ്പേങ്ങാട് എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13720 PANAKKAD LP School പനക്കാട് എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13722 PANNIYUR LP School പന്നിയൂർ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13723 PATTUVAM LP School പട്ടുവം എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13724 PATTVAM H W LP School പട്ടുവം എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13726 PULIYOOL LP School പുളിയൂൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13736 THURUMBI LP School തുരുമ്പി എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13742 KOOVERI LP School കൂവേരി എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13747 THALAVIL GLP School തലവിൽ ജി എൽ പി സ്കൂൾ ഗവണ്മെന്റ്
13714 MUKKUNNE R U LP School മുക്കുന്ന് ആർ യു എൽ പി സ്കൂൾ അൺ എയിഡഡ്