സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ/എഇഒ മാടായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കണ്ണൂർഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പഇരിക്കൂർമാടായിപയ്യന്നൂർതളിപ്പറമ്പ നോർത്ത്തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിഭാഗം
13550 GMUPS MADAYI ജി എം യു പി സ്ക്കൂൾ മാടായി Government
13551 GMUPS PAYANGADI ജി എം യു പി സ്ക്കൂൾ പഴയങ്ങാടി Government
13552 GWUPS VENGARA ജി ഡബ്ല്യു യു പി സ്ക്കൂൾ വെങ്ങര Government
13553 VENGARA MAPPILA UPS വെങ്ങര മാപ്പിള യു പി എസ് Aided
13554 KANNAPURAM EAST UPS കണ്ണപുരം ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ Aided
13555 ODAYAMMADAM UPS ഒതയമ്മാടം യു പി എസ് Aided
13556 GMUPS THEKKUMBAD ജി എം യു പി സ്ക്കൂൾ തെക്കുമ്പാട് Government
13557 MRUPS MATTUL എം ആർ യു പി എസ് മാട്ടൂൽ Aided
13558 MUPS MATTUL എം യു പി എസ് മാട്ടൂൽ Aided
13559 NMUPS MATTUL എൻ എം യു പി എസ് മാട്ടൂൽ Aided
13560 L F U P S MATTUL എൽ എഫ് യു പി സ്കൂൾ മാട്ടൂൽ Aided
13561 GNUPS NARIKKODE ജി എൻ യു പി സ്ക്കൂൾ നരിക്കോട് Government
13562 GMUPS EZHOME ജി എം യു പി സ്ക്കൂൾ ഏഴോം Government
13563 GUPS PURACHERY ജി യു പി സ്ക്കൂൾ പുറച്ചേരി Government
13564 GCUPS KUNHIMANGALAM ജി സി യു പി സ്ക്കൂൾ കു‌ഞ്ഞിമംഗലം Government
13565 GOPAL UPS KUNHIMANGALAM ഗോപാൽ യു പി സ്ക്കൂൾ കു‌ഞ്ഞിമംഗലം Aided
13566 KADANNAPPALLY U P S കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
13567 EDAMANA UPS എടമന യു പി സ്കൂൾ Aided
13568 ERIAM VIDYAMITHRAM UPS ഏര്യം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂൾ Aided
13569 VENGARA PRIYADARSHINI UPS വെങ്ങര പ്രിയദർശിനി യു പി സ്ക്കൾ‍‍ Aided
13570 EDAKKEPPURAM UPS ഇടക്കേപ്പുറം യു പി സ്കൂൾ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Aided
13571 NERUVAMBRAM U P S നെരുവമ്പ്രം യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
13572 PILATHARA UPS പിലാത്തറ യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
13573 EDANAD UPS എടനാട് യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
13574 AMIM UPS KOYAPPARA എ എം ഐ എം യു പി സ്ക്കൂൾ കൊയപ്പാറ Unaided Recognised
13582 Bright English School, Cherukunnu ബ്രൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂൾ ചെറുകുന്നു Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിഭാഗം
13530 MATTUL ALPS മാട്ടൂൽ എ എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13531 DEVIVILASAM LPS THAVAM ദേവി വിലാസം എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13532 MUTTIL LPS മുട്ടിൽ എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13533 ONAPPARAMBA LPS ഓണപ്പറമ്പ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13534 PUTHIYANGADI WEST LPS പുതിയങ്ങാടി വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13535 SRVLPS CHERUTHAZHAM എസ് ആർ വി എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറുതാഴം Aided
13536 SREE VAYALAPRA APBKD LPS ശ്രീ വയലപ്ര എ പി ഇ കെ ഡി എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13537 ST. MARYS LPS VILAYANKODE സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ വിളയാങ്കോട് Aided
13538 ST. MARYS LPS PUNNACHERI സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ പുന്നച്ചേരി Aided
13539 VARANAKODE LPS വാരാണക്കോട് എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13540 VDNM GWLPS EZHILODE വി ഡി എൻ എം ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്ക്കൂൾ ഏഴിലോട് Government
13541 VMLPS ARATHIL വി എം എൽ പി സ്ക്കൂൾ അറത്തിൽ Aided
13542 ERIPURAM CHENGAL LPS എരിപുരം ചെങ്ങൽ എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13543 KADANNAPPALLY EAST LPS കടന്നപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13544 KANNAPURAM NORTH LPS കണ്ണപുരം നോർത്ത്എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13545 MADAYI SOUTH LPS മാടായി സൗത്ത് എൽ പി സ്ക്കൂൾ‍‍ Aided
13546 MIMLPS MATTUL എം ഐ എം എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാട്ടൂൽ Aided
13547 PARUR ALPS പറൂർ എഎൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13548 MATTUL DEVI VILASAM LPS മാട്ടൂൽ ദേവീ വിലാസം എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13549 VENGARA HINDU LPS വെങ്ങര ഹിന്ദു എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13577 A D L P S PALLIKKARA എ ഡി എൽ പി സ്ക്കൂൾ പള്ളിക്കര Aided
13578 B E M L P S MADAYI ബി ഇ എം എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാടായി Aided
13579 ATHIYADAM L P S അതിയടം എൽ പി സ്ക്കൂൾ Aided
13504 CENTRAL MLPS MATTUL സെൻട്രൽ എം എൽ പി എസ് മാട്ടൂൽ Aided
13505 CHERUKUNNU MUSLIM LPS ചെറുകുന്ന് മുസ്ലീം എൽ പി എസ് Aided
13506 CHERUTHAZHAM LPS ചെറുതാഴം എൽ പി എസ് Aided
13507 CHRIST NAGAR LPS ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എൽ പി എസ് Aided
13508 EDAKKEPURAM LPS എടക്കേപ്പുറം എൽ പി എസ് Aided
13509 EDANAD EAST LPS എടനാട് ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13510 EDANAD WEST LPS എടനാട് വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13511 EZHOME HINDU LPS ഏഴോം ഹിന്ദു എൽ പി എസ് Aided
13512 GLPS CHERUKKUNNU NORTH ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറുകുന്ന് നോർത്ത് Government
13513 GLPS CHERUKUNNU SOUTH ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറുകുന്ന് സൗത്ത് Government
13514 GLPS CHERUTHAZHAM SOUTH ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറുതാഴം സൗത്ത് Government
13515 GLPS CHERUVACHERRY ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറുവാച്ചേരി Government
13516 GLPS KARAYAD ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ കരയാട് Government
13517 GLPS KUNHIMANGALAM ജിഎൽ പി സ്ക്കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം Government
13518 GLPS PANAPPUZHA ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ പാണപ്പുഴ Government
13519 GLPS THEKKEKKARA ജി എൽ പി സ്ക്കൂൾ തെക്കേക്കര Government
13520 GMLPS KUNHIMANGALAM ജി എം എൽ പി സ്ക്കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം Government
13521 GMLPS MADAKKARA ജി എം എൽ പി സ്ക്കൂൾ മടക്കര Government
13522 GMLPS MATTUL ജി എ​ എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാട്ടൂൽ Government
13523 GMLPS NARIKODE ജി എം എൽ പി സ്ക്കൂൾ നരിക്കോട് Government
13524 GWLPS EZHOME ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്ക്കൂൾ ഏഴോം Government
13525 GWLPS MADAKKARA ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്ക്കൂൾ മടക്കര Government
13526 IRINAVU THEKKUMBAD A L P S ഇരിണാവ് തെക്കുമ്പാട് എ എൽ പി എസ് Aided
13527 KANNOM LPS കണ്ണോം എൽ പി എസ് Aided
13528 MADAYI L P S മാടായി എൽ പി എസ് Aided
13529 MADAYIKKAVU L P S മാടായിക്കാവ് എൽ പി എസ് Aided
13596 FAZL-E-OMAR PUBLIC SCHOOL, ADUTHILA ഫസൽ -എ- ഒമർ പബ്ലിക് സ്ക്കൂൾ അടുത്തില Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ/എഇഒ_മാടായി&oldid=1064593" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്