ഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പഇരിക്കൂർമാടായിപയ്യന്നൂർതളിപ്പറമ്പ നോർത്ത്തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്
തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളം) ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
13025 Tagore VidyaNikethan G.H.S.S Thaliparamba ടാഗോർ വിദ്യാനികേതൻ ജി എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13026 G H S S KOYYAM ജി.എച്ച്.എസ്. കൊയ്യം ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13027 G H S S CHUZHALI ജി എച്ച് എസ്സ് ചുഴലി ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13028 G B H S S CHERUKUNNU ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് ചെറുകുന്നു മാടായി സർക്കാർ
13029 G G V H S S CHERUKUNNU ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് ചെറുകുന്നു മാടായി സർക്കാർ
13030 C H M K S G H S S MATTOOL സി എച്ച് എം കെ എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് മാട്ടൂൽ മാടായി സർക്കാർ
13033 G B H S S Madayi ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് മാടായി മാടായി സർക്കാർ
13034 G H S S KOTTILA ജി എച്ച് എസ് എസ് കൊട്ടില മാടായി സർക്കാർ
13035 G H S CHERUTHAZHAM ജി എച്ച് എസ് ചെറുതാഴം മാടായി സർക്കാർ
13036 G G H S S MADAYI ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് മാടായി മാടായി സർക്കാർ
13039 G H S S KUNHIMANGALAM ജി എച്ച് എസ് എസ് കുഞ്ഞിമംഗലം മാടായി സർക്കാർ
13044 G H S SREEPURAM ജി എച്ച് എസ്സ് ശ്രീപുരം തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13045 GVHSS Karthikapuram ജി എച്ച് എസ്സ് കാർത്തികപുരം തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13048 G H S S KANIYANCHAL ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കണിയൻചാൽ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13056 IMNSGHSS Mayyil ഐ എം എൻ എസ്സ് ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് മയ്യിൽ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് സർക്കാർ
13063 G.H.S.S.S SREEKANDAPURAM ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13072 G H S S IRIKKUR ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരിക്കൂർ ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13071 G H S S ULIKKAL ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉളിക്കൽ, കണ്ണൂർ ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13121 G.H.S.S.Padiyoor ജി എച്ച് എസ് പടിയൂർ ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13076 K.K.N.P.M.G.V.H.S.S.PARIYARAM കെ കെ എൻ പി എം ജി വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പരിയാരം തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13077 G.H.S.PATTUVAM ജി എച്ച് എസ്സ് പട്ടുവം തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13080 G.H.S.S.NEDUNGOME ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുങ്ങോം ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13081 G.H.S.S MORAZHA ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് മൊറാഴ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് സർക്കാർ
13082 A.K.S.G.H.S.S.MALAPPATTAM എ,കെ.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പട്ടം ഇരിക്കൂർ സർക്കാർ
13084 GHSS Chattukappara ജി എച്ച് എസ്സ് ചട്ടുകപ്പാറ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് സർക്കാർ
13085 G.H.S.S.KADANNAPPALLY ജി എച്ച് എസ് എസ് കടന്നപ്പള്ളി മാടായി സർക്കാർ
13086 G.V.H.S.S.KURUMATHUR ജി വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറുമാത്തൂർ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13001 Govt V H S S Pulingome ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പുളിങ്ങോം പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13088 G.H.S.S.KOROM ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോറോം പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13089 GHSS Rmanthali ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13091 M.A.S.S.G.H.S.ETTIKKULAM എം.എ.എസ്.എസ്. ജി.എച്ച്.എസ്.എട്ടിക്കുളം പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13092 G.H.S.S.MATHIL ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13093 G.H.S.S.VAYAKKARA ജി എച്ച് എസ് എസ് വയക്കര പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13094 GHSS Mathamangalam ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മാതമംഗലം പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13095 Govt.Higher Secondary School Thirumeni ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുമേനി പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13096 Govt.Higher Secondary School Prappoil ജി എച്ച് എസ് എസ് പ്രാപ്പൊയിൽ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13097 G.H.S.S.VELLUR ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13098 G.G.H.S.S.PAYYANNUR ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13101 A.K.A.S.G.V.H.S.S.PAYYANNUR എ.കെ.എ.സ്. ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പയ്യന്നൂർ (ബോയ്സ്) പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13103 Govt.Higher Secondary School Kozhichal ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കോഴിച്ചാൽ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13104 Govt.Higher Secondary School Peringome ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോം പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13100 S.S.G.H.S.S.PAYYANUR എസ്.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13105 A V S G H S S KARIVELLUR എ.വി.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13966 G H S THAVIDISSERY ജി.എച്ച്.എസ്.തവിടിശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ
13759 G H S KUTTYERI ജി.എച്ച്.എസ്. കുറ്റ്യേരി തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13753 G H S CHERIYOOR ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറിയൂർ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13502 Technical H S Neruvambram ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. നെരുവമ്പ്രം മാടായി സർക്കാർ
13503 TECHNICAL H S NADUVIL ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. നടുവിൽ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13986 Medical College Public School Pariyaram മെ‍ഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക്ക് സ്കൂൾ പരിയാരം മാടായി സർക്കാർ
13106 G.W.H.S.S.CHERUKUNNU ജി ഡബ്ള്യു എച്ച് എസ് എസ് ചെറുകുന്ന് മാടായി സർക്കാർ
13109 G.M.R.S.KANNUR(PATTUVAM) ജി എം ആർ എസ്സ് കണ്ണൂർ(പട്ടുവം) തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13770 G H S THADIKKADAVU ജി.എച്ച്.എസ്.തടിക്കടവ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13761 G H S PACHENI ജി.എച്ച്.എസ്. പാച്ചേനി തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13783 G H S RAYAROME ജി.എച്ച്.എസ്. രയരോം തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13784 G H S KALIKKADAVU ജി.എച്ച്.എസ്. കാലിക്കടവ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് സർക്കാർ
13002 ST MARYS H S CHERUPUZHA സെൻറ്മേരിസ് എച്ച്.എസ്. ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ എയി‍ഡഡ്
13023 SEETHI SAHIB HSS THALIPARAMBA സീതിസാഹിബ് എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13024 Moothedath H S Thaliparamba മൂത്തേടത്ത് എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13037 JAMA-ATH HS PUTHIYANGADI ജമാ-അത്ത് എച്ച് എസ് പുതിയങ്ങാടി മാടായി എയി‍ഡഡ്
13041 PARASSINIKKADAVU H S S പറശ്ശിനിക്കടവ് എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് എയി‍ഡഡ്
13043 N S S H S S ALAKKODE എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആലക്കോട് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13046 MARY GIRI H S THERTHALLY മേരി ഗിരി എച്ച് എസ്സ് തേർത്തല്ലി തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13047 ST. JOSEPH H S S VAYATTUPARAMBA സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വായാട്ടുപറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13049 CHAPPARAPADAVU HIGH SCHOOL ചപ്പാരപ്പടവ് എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13050 B V M J H S S PERUMBADAVU ബി വി ജെ എം എച്ച് എസ് പെരുമ്പടവ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13051 Tagore Memmorial H S VELLORA ടാഗോർ മെമ്മൊറിയൽ എച്ച്.എസ്.വെള്ളൊറ പയ്യന്നൂർ എയി‍ഡഡ്
13052 NADUVIL H S നടുവിൽ എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13053 ST JOSEPHS HS PULIKURUMBA സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ്സ് പുലിക്കുറുമ്പ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
13055 Kambil Mopla Higher Secondary School കമ്പിൽ മോപ്പിള ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് എയി‍ഡഡ്
13064 Maryland Highschool Madampam മേരിലാന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മടമ്പം ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13065 DEVAMATHA H S PAISAKARY ദേവമാതാ ഹൈസ്കൂൾ പൈസക്കരി ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13066 CHERUPUSHPA H S CHANDANAKKAMPARA ചെറുപുഷ്പ എച്ച്.എസ്. ചന്ദനക്കാംപാറ ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13067 St GEORGE H S CHEMBANTHOTTI സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13068 Nirmala High School, Chemperi നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പേരി ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13069 ST. AUGUSTINE'S H S NELLIKUTTY സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഹൈസ്കൂൾ നെല്ലിക്കുറ്റി ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13070 St. Thomas Highschool Manikkadavu സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂൾ മണിക്കടവ് ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13074 Sacred Heart HS Payyavoor സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ പയ്യാവൂർ ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13083 MARY QUEEN'S H S KUDIYANMALA മേരി ക്യൂൻസ് ഹൈസ്കൂൾ കുടിയാൻമല ഇരിക്കൂർ എയി‍ഡഡ്
13087 S A B T M H S S THAYINERY എസ്.എ.ബി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.തായിനേരി പയ്യന്നൂർ എയി‍ഡഡ്
13099 St.Mary's High School For Girls, Payyannur സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂ‍ർ എയി‍ഡഡ്
13117 SIR SYED HIGH SCHOOL TALIPARAMBA സർ സയ്യിദ് എച്ച് എസ്സ് തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ്
50019 KARUNYA NIKETAN for DEAF VILAYANKODE കാരുണ്യ നികേതൻ ഫോർ ഡഫ് വിളയങ്കോട് മാടായി എയി‍ഡഡ് സ്പെഷൽ
13122 DON BOSCO SPEECH and HEARING H S KARAKKUND ഡോൺ ബോസ്കോ സ്പീച്ച് ആന്റ് ഹിയറിംഗ് എച്ച് എസ്സ് കാരക്കുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് എയി‍ഡഡ് സ്പെഷൽ
13003 St JOSEPH H S S CHERUPUZHA സെൻറ്ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ അൺ എയി‍ഡഡ്
13032 NAJATH GIRLS H S MATOOL നജാത്ത് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് മാട്ടൂൽ മാടായി അൺ എയി‍ഡഡ്
13073 IRIKKUR RAHMANIYA ORPHANAGE H S ഇരിക്കൂർ റഹ്മാനിയ ഓർഫനേജ് ഹൈസ്കൂൾ ഇരിക്കൂർ അൺ എയി‍ഡഡ്
13090 C H M K M H S S VADAKKUMBAD സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.വടക്കുംമ്പാട് പയ്യന്നൂർ അൺ എയി‍ഡഡ്
13102 Khaide Millath Memorial HS Kavvayi ഖായിദെ മില്ലത്ത് മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ് കവ്വായി‍‍ പയ്യന്നൂർ അൺ എയി‍ഡഡ്
13111 WADIHUDA H S PAZHAYANGADI വാദി ഹൂദ എച്ച് എസ് പഴയങ്ങാടി മാടായി അൺ എയി‍ഡഡ്
13116 RAHMANIYA H S MUTTAM റഹ്‍മാനിയ എച്ച് എസ് മുട്ടം മാടായി അൺ എയി‍ഡഡ്
13112 St. Josephs H S Pushpagiri സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് പുഷ്പഗിരി തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് അൺ എയി‍ഡഡ്
13114 St Marys English Medium High School Naduvil സെന്റ് മേരീസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നടുവിൽ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് അൺ എയി‍ഡഡ്
13120 JAYBEES English Medium H.S., Bakkalam ജേബീസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ബക്കളം തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് അൺ എയി‍ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_തളിപ്പറമ്പ്&oldid=2029209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്