സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ/എഇഒ ഇരിക്കൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിഭാഗം
13450 Nirmala U P School Chemperi നിർമ്മല യു പി എസ് Aided UP
13451 Chengalayi U.P.School ചെങ്ങളായി യു പി എസ് Aided UP
13452 Cherupushpam U.P.School Chempanthotty ചെറുപുഷ്പം യു പി എസ് ചെമ്പൻത്തൊട്ടി Aided UP
13453 Desamithram U.P.School Peruvalathuparamba ദേശമിത്രം യു പി എസ് പെരുവളത്ത്പറമ്പ് Aided UP
13454 K.K.N.M.A.U.P. School Eruvassi കെ.കെ.എൻ എം എ യു പി എസ് എരുവേശ്ശി Aided UP
13455 Fathima U.P.School Kudiyanmala ഫാത്തിമ യു പി എസ് കുടിയാൻമല Aided UP
13456 Gandhi Memorial U.P.School Nellikutty ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ യു പി എസ് നെല്ലികുറ്റി Aided UP
13457 K.M.U.P.School Irikkur കെ .എം.യു പി സ്കൂൾ ഇരിക്കൂർ Aided UP
13458 K.H.M.U.P.School Kanjirakolly കെ.എച്ച് .എം യു പി സ്കൂൾ,കാഞ്ഞിരകൊല്ലി Aided UP
13459 Kalliad U.P.school കല്ല്യാട് യു പി സ്കൂൾ‍‍‍‍ Aided UP
13460 Kottur U.P.School Sreekandapuram കോട്ടൂർ യു പി സ്കൂൾ‍‍‍‍,ശ്രീകണ്ഠാപുരം Aided UP
13461 St.Thomas U.P. School Manikkadave സെന്റ് തോമസ് യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ മണികടവ് Aided UP
13462 Niduvalur U.P.School Chuzhali നിടുവാലൂർ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ചുഴലി Aided UP
13463 S.N.U.P School Padiyoor എസ് എൻ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പടിയൂർ Aided UP
13464 St.Mary`s U.P.School Paisakary സെൻറ് മേരിസ് യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പൈസക്കരി Aided UP
13465 S.V.U.P.School Parikkalam എസ് .വി യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പരിക്കളം Aided UP
13466 Perinthilery U.P.School Koyyam പെരിന്തലേരി യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ കൊയ്യം Aided UP
13467 R.G.Memorial U.P.School Malappattam ആർ ജി മെമ്മോറിയൽ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ മലപ്പട്ടം Aided UP
13468 St.Joseph`s U.P.School Arabi സെൻറ് ജോസഫ് യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ അറബി Aided UP
13469 Vayathur U.P.school ulikkal വയത്തൂർ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ഉളിക്കൽ Aided UP
13470 S.N.U.P School Chamakkal എസ് എൻ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ചാമക്കൽ Aided UP
13471 Cherupushpam U.P.School Chanadanakampara ചെറുപുഷ്പം യു പി എസ് ചന്ദനക്കാംപാറ Aided UP
13472 Charis U.P.School Mattara ചാരിസ് യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ മാട്ടറ Aided UP
13442 Govt. U.P.School Areekamala ഗവ..യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ അരീക്കാമല Government UP
13443 Govt. U.P.School Eruvassi ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ഏരൂവേശ്ശി Government UP
13444 Govt. U.P.School Karayathumchal ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ കരയത്തുംചാൽ Government UP
13445 Govt. U.P.School Nediyanga ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ നെടിയേങ്ങ Government UP
13446 Govt. U.P.School Nuchiyad ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ നുച്ചിയാട് Government UP
13447 Govt. U.P.School Payyavoor ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പയ്യാവൂർ Government UP
13448 Govt. U.P.School Pazhayangadi ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പഴയങ്ങാടി Government UP
13449 Govt. U.P.School Vayakkara ഗവ.യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ വയക്കര Government UP
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിഭാഗം
13409 B.T.M.L.P.School Chuzhali ബി.ടി..എം.എൽ. പി. എസ് ചുഴലി Aided LP
13410 Chedichery L.P.S. Peruvalathuparamba ചെടിച്ചേരി എൽ. പി. എസ്.പെരുവളത്ത്പറമ്പ് Aided LP
13411 Cherupushpa L.P.S. Chanadanakampara ചെറുപുഷ്ഫം എൽ. പി. എസ് ചന്ദനക്കാംപാറ Aided LP
13412 Chuzhali East L.P. School ചുഴലി ഈസ്റ്റ് എൽ. പി. എസ് Aided LP
13413 Kanjileri L.P.School Cherikode കാഞ്ഞിലേരി എൽ. പി. എസ് ചെരിക്കോട് Aided LP
13414 Kolantha L.P.School Malappattam കൊളന്ത എൽ. പി. എസ് മലപ്പട്ടം Aided LP
13415 Kolithattu Asan memorial L.P.School കോളിത്തട്ട് ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ. പി. എസ് Aided LP
13416 Koyyam L.P.School കൊയ്യം .എൽ. പി. എസ് Aided LP
13417 Kulinha D.V.L.P.School Peruvalathuparamba കുളി‍‍ഞ്ഞ ഡി വി എൽ. പി. എസ് .പെരുവളത്ത്പറമ്പ് Aided LP
13418 M.L.P.School Chengalayi എം എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍.ചെങ്ങളായി Aided LP
13419 M.L.P.School Sreekandapuram എം എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍.ശ്രീകണ്ഠാപുരം Aided LP
13420 Malappattam Mopla L.P.School മലപ്പട്ടം മാപ്പിള എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ Aided LP
13421 N.V.L.P.School Perumannu എൻ വി എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പെരുമണ്ണ് Aided LP
13422 Parakkadi L.P.School Koyyam പറക്കാടി എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ കൊയ്യം Aided LP
13423 RAHMANIYA ORPHANAGE A. L. P SCHOOL, PERUVALATHPARAMBA റഹ്‌മാനിയ ഒാർഫണേജ് എ . എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ .പെരുവളത്ത്പ്പറമ്പ Aided LP
13424 S.H.L.P.School Payyavoor എസ് . എച്ച് . എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , പയ്യാവൂർ Aided LP
13425 St.Antony`s L.P.School Kalluvayal സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍, കല്ലുവയൽ Aided LP
13426 St.John`s L.P.School Kolithattu സെന്റ് ജോൺസ്എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍, കോളിത്തട്ട് Aided LP
13427 St.Joseph`s L.P.School Nellikutty സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ,നെല്ലിക്കുറ്റി Aided LP
13428 St.Sebastian`s L.P.School Ratnagiri സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , രത്നഗിരി Aided LP
13429 St.Thomas L.P.School Kotturvayal സെന്റ് തോമസ് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , കോട്ടൂർവയൽ Aided LP
13430 Valakkai Mopla L.P.School Koyyam വളക്കൈ മാപ്പിള എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , കൊയ്യം Aided LP
13432 Chooliyad L.P.School Malappattam ചൂളിയാട് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , മലപ്പട്ടം Aided LP
13433 Ellaranhi L.P.School Kottumugham ഇലഞ്ഞി എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , കോട്ടുമുഖം Aided LP
13434 Gandhi Vilasam L.P.School Blathur ഗാന്ധി വിലാസം എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ബ്ലാത്തൂർ Aided LP
13435 Kolathur L.P.School Chuzhali കൊളത്തൂർ എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ചുഴലി Aided LP
13436 Kuyiloor L.P.School Padiyoor കുയിലൂർ എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , പടിയൂർ Aided LP
13437 Pattuvam V.V.L.P.School Irikkur പട്ടുവം വി . വി . എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ഇരിക്കൂർ Aided LP
13438 S.N.V.L.P.School Chepparamba എസ് . എൻ . വി .എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ചെപ്പറമ്പ Aided LP
13439 St.Sebastian`s L.P.School Nellikkampoyil സെന്റ് തോമസ് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ,നെല്ലിക്കംപൊയിൽ Aided LP
13440 Thavarool L.P.School Chengalayi തവറൂള് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ചെങ്കലായി Aided LP
13441 Urathur L.P.School Kalliad ഉരത്തൂർ എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , കല്ല്യാട് Aided LP
13401 Govt. L. P. School Chamakkal ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ചമക്കൽ Government LP
13402 Govt. L. P. School Chamathachal ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , ചമട്ടച്ചാൽ Government LP
13403 Govt. L. P. School Kavumbai ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , കാവുമ്പായി Government LP
13404 Govt. L. P. School Mattara ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , മട്ടാറ Government LP
13405 Govt. L. P. School Parippayi ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , പറിപ്പായി Government LP
13406 Govt. L. P. School Perumpally ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , പെരുംപ്പള്ളി Government LP
13407 Govt. L. P. School Puravayal ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , പുറവയൽ Government LP
13408 Govt. L. P. School Vanchiyam ഗവ. എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , വഞ്ചിയം Government LP
13482 MGLC KALANKI എം . ജി . എൽ . സി കലങ്കി Government LP
13473 RAHMANIYA E.M. Unaided LPS Irikkur റഹ്‌മാനിയ ഇ . എം അൺഎയ്ഡഡ് എൽ . പി . എസ്, ഇരിക്കൂർ Unaided Recognised LP


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ/എഇഒ_ഇരിക്കൂർ&oldid=573912" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്