ഇടുക്കി/എഇഒ മൂന്നാർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ കട്ടപ്പനകട്ടപ്പനനെടുങ്കണ്ടംപീരുമേട്മൂന്നാർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30302 G. U. P. S . Kannimallay ജി. യു. പി. എസ്.കണ്ണിമല്ലയിൽ സർക്കാർ
30303 G. U. P. S. Kalaar ജി. യു. പി. എസ്. കലാർ സർക്കാർ
30304 G. U. P. S . Letchimi ജി. യു. പി. എസ്. ലക്ഷ്മി സർക്കാർ
30306 V. U. P. S. Korandakkadu വി. യു. പി. എസ്. കൊരണ്ടിക്കാട് എയ്ഡഡ്
30307 S. M. U. P. S. Marayoor എസ്. എം. യു. പി. എസ്. മറയൂർ എയ്ഡഡ്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30309 G. L. P. S . B. L. Ram ജി. എൽ. പി. എസ്. ബി.എൽ. റാം സർക്കാർ
30310 G. T. L. P. S. Champakkadu ജി. റ്റി. എൽ. പി. എസ്. ചമ്പക്കാട് സർക്കാർ
30311 G. T. L. P. S. Chempakathozhu ജി. റ്റി. എൽ. പി. എസ്. ചെമ്പകത്തൊഴു സർക്കാർ
30312 G. L. P. S. Chikkanamkudy ജി. എൽ. പി. എസ്. ചിക്കനാംകുടി സർക്കാർ
30313 G. L. P. S. Devikulam ജി. എൽ. പി. എസ്. ദേവികുളം സർക്കാർ
30314 G. T. L. P. S. Edamalakudy ജി. റ്റി. എൽ. പി. എസ്. ഇടമലക്കുടി സർക്കാർ
30315 G. L. P. S. Munnar ജി. എൽ. പി. എസ്. മൂന്നാർ സർക്കാർ
30316 G. A. T. P. S. Munnar ജി. എ. റ്റി. പി. എസ്. മൂന്നാർ സർക്കാർ
30317 G. L. P. S. Marayoor ജി.. എൽ. പി. എസ്. മറയൂർ സർക്കാർ
30318 G. L. P. S. Pazhathottom ജി. എൽ. പി. എസ്. പഴതോട്ടം സർക്കാർ
30319 G. L. P. S. Thalayar ജി. എൽ. പി. എസ്. തലയാർ സർക്കാർ
30320 G. L. P. S. Venadu ജി. എൽ. പി. എസ്. വേണാട് സർക്കാർ
30321 A. L. P. S. Arivikkadu എ. എൽ. പി. എസ്. അരിവിക്കാട് എയ്ഡഡ്
30322 A. L. P. S. Chittuvurrai എ. എൽ. പി. എസ്. ചിറ്റുവര എയ്ഡഡ്
30323 A. L. P. S. Chenduvurrai എ. എൽ. പി. എസ്. ചെണ്ടുവര എയ്ഡഡ്
30324 A. L. P. S. Chokkanadu എ. എൽ. പി. എസ്. ചൊക്കനാടി എയ്ഡഡ്
30325 A. L. P. S. Devikulam എ. എൽ. പി. എസ്. ദേവികുളം എയ്ഡഡ്
30326 A. L. P. S. Guderle എ. എൽ. പി. എസ്. ഗൂഡർലെ എയ്ഡഡ്
30327 A. L. P. S. Gundumallay എ. എൽ. പി. എസ്. ഗുണ്ടുമലൈ എയ്ഡഡ്
30328 A. L. P. S. Grahamsland എ. എൽ. പി. എസ്. ഗ്രാംസ് ലാന്റ് എയ്ഡഡ്
30329 A. L. P. S. Kadalar എ. എൽ. പി. എസ്. കടലാർ എയ്ഡഡ്
30330 A. L. P. S. Kalaar എ. എൽ. പി. എസ്. കാലാർ എയ്ഡഡ്
30331 A. L. P. S. Kannimallay എ. എൽ. പി. എസ്. കണ്ണിമല എയ്ഡഡ്
30332 A. L. P. S. Kundalay എ. എൽ. പി. എസ്. കുണ്ടള എയ്ഡഡ്
30333 A. L. P. S. Letchmi എ. എൽ. പി. എസ്. ലെക്ഷ്മി എയ്ഡഡ്
30334 A. L. P. S. Luckham എ. എൽ. പി. എസ്. ലൂക്ക്ഹാം എയ്ഡഡ്
30335 A. L. P. S. Madupetty എ. എൽ. പി. എസ്. മാട്ടുപ്പെട്ടി എയ്ഡഡ്
30336 A. L. P. S. Nadiyar എ. എൽ. പി. എസ്. നടിയാർ എയ്ഡഡ്
30337 A. L. P. S. Nettigudi എ. എൽ. പി. എസ്.നെറ്റിഗുഡി എയ്ഡഡ്
30338 A. L. P. S. Nyamakkadu എ. എൽ. പി. എസ്. നൈമക്കുടി എയ്ഡഡ്
30339 A. L. P. S. Periakanal എ. എൽ. പി. എസ്. പെരിയകനൽ എയ്ഡഡ്
30340 A. L. P. S. Periavurrai എ. എൽ. പി. എസ്. പെരിയവുറൈ എയ്ഡഡ്
30341 A. L. P. S. Pullivasal എ. എൽ. പി. എസ്. പള്ളിവാസൽ എയ്ഡഡ്
30342 A. L. P. S. Rajamally എ. എൽ. പി. എസ്. രാജമലൈ എയ്ഡഡ്
30343 A. L. P. S. Sevenmallay എ. എൽ. പി. എസ്. സെവൻമലൈ എയ്ഡഡ്
30344 A. L. P. S. Silentvalley എ. എൽ. പി. എസ്. സൈലന്റ് വാലി എയ്ഡഡ്
30345 A. L. P. S. Sothuparai എ. എൽ. പി. എസ്. സൗത്തപാറൈ എയ്ഡഡ്
30346 A. L. P. S. Surianelli എ. എൽ. പി. എസ്. സൂര്യനെല്ലി എയ്ഡഡ്
30347 A. L. P. S. Thenmallay എ. എൽ. പി. എസ്. തെന്മലൈ എയ്ഡഡ്
30348 A. L. P. S . Yellapetty എ. എൽ. പി. എസ്. യെല്ലപ്പെട്ടി എയ്ഡഡ്
30349 A. L. P. S. Kanthallor എ. എൽ. പി. എസ്. കാന്തല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
30350 M. C. L. P. S. Kanthalloor എം. സി. എൽ. പി. എസ്. കാന്തല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
30351 S. M. L. P. S. Pallanadu എസ്. എം. എൽ. പി. എസ്. പല്ലനാട് എയ്ഡഡ്
30352 S. P. L. P. S. Pius nagar എസ്. പി. എൽ. പി. എസ്. പയസ് നഗർ എയ്ഡഡ്
30353 F. M. L. P. S. Chinnakkanal എഫ്. എം. എൽ. പി. എസ്. ചിന്നക്കനാൽ എയ്ഡഡ്
30354 S. M. L. P. S. Marayoor എസ്. എം. എൽ. പി. എസ്. മറയൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
30355 S. M. L. P. S. Michalgiri എസ്. എം. എൽ. പി. എസ്. മിച്ചൽ ഗിരി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_മൂന്നാർ&oldid=2004819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്