ഇടുക്കി/എഇഒ കട്ടപ്പന

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ കട്ടപ്പനകട്ടപ്പനനെടുങ്കണ്ടംപീരുമേട്മൂന്നാർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ
കോഡ്
സ്കൂളിന്റെ പേര്
(ഇംഗ്ലീഷിൽ)
സ്കൂളിന്റെ പേര് ഭരണവിഭാഗം
30239 G.U.P.S.Upputhodu ജി.യു.പി.എസ്സ്.ഉപ്പുതോട് സർക്കാർ
30234 S.J.U.P.S.Bethel എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്,ബഥേൽ എയ്ഡഡ്
30235 S.J.U.P.S.Pandippara എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, പാണ്ടിപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30236 S.M.U.P.S.Udyagiri എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, ഉദയഗിരി എയ്ഡഡ്
30237 A.M.U.P.S.Kalthotty എ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൽത്തൊട്ടി എയ്ഡഡ്
30240 S.J.U.P.S.Narakakkanam എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, നാരകക്കാനം എയ്ഡഡ്
30241 S.H.U.P.S.Padamughom എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്സ്, പടമുഖം എയ്ഡഡ്
30242 S.M.U.P.S.Marykulam എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, മേരികുളം എയ്ഡഡ്
30243 A.K.M.U.P.S.Kochera എ.കെ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചറ എയ്ഡഡ്
30245 C.U.P.S .Calvarymount സി.യു.പി.എസ്സ്, കാൽവരിമൗണ്ട് എയ്ഡഡ്
30246 S.M.U.P.S.Kanchiyar എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, കാഞ്ചിയാർ എയ്ഡഡ്
30247 S.J.U.P.S.Kattappana എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കട്ടപ്പന എയ്ഡഡ്
30248 S.J.U.P.S.Kochuthovala എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചുതോവാള എയ്ഡഡ്
30249 S.A.U. P. S.Vallakadavu എസ്.എ.യു.പി.എസ്സ്, വള്ളക്കടവ് എയ്ഡഡ്
30251 H.F.U.P.S.Killiyarkandam എച്ച്.എഫ്.യു.പി.എസ്സ്, കിളിയാർകണ്ടം എയ്ഡഡ്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30201 G.L.P.S.Ayappencovil ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. അയ്യപ്പൻകോവിൽ സർക്കാർ
30204 G.T.L.P.S.Kanchiyar ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാർ സർക്കാർ
30206 G.L.P.S.Kiliyarkandam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കിളിയാർകണ്ടം സർക്കാർ
30209 G.L.P.S.Pookulam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. പൂക്കുളം സർക്കാർ
30210 G.L.P.S.Karimkulam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിംങ്കുളം സർക്കാർ
30217 G.L.P.S.Karikkinmedu ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിക്കിൻമേട് സർക്കാർ
30229 G.L.P.S.Karimban ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിമ്പൻ സർക്കാർ
30230 G.L.P.S.Kuthirakallu ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കുതിരക്കല്ല് സർക്കാർ
30220 G.L.P.S.Kozhimala ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കോഴിമല സർക്കാർ
30215 G.L.P.S.Idinjamala ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടിഞ്ഞമല സർക്കാർ
30202 V.M.L.P.S.Ettithope വി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ഈട്ടിത്തോപ്പ് എയ്ഡഡ്
30203 C.L.P.S.Calvarymount സി.എൽ.പി.എസ്സ്. കാൽവരിമൗണ്ട് എയ്ഡഡ്
30205 N.M.L.P .S.Idukki എൻ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടുക്കി എയ്ഡഡ്
30207 S.M.G.L.P.S.Thoprankudy എസ്സ്.എം.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. തോപ്രാംകുടി എയ്ഡഡ്
30208 S.M.L.P.S.Chempakappara എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30211 L.P.S.Marykulam എൽ.പി.എസ്സ്. മേരികുളം എയ്ഡഡ്
30212 S.D.L.P.S.Chakkupallam എസ്സ്.ഡി.എൽ.പി.എസ്സ്. ചക്കുപള്ളം എയ്ഡഡ്
30214 J.M.L.P.S.Ezhukumvayal ജെ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. എഴുകുംവയൽ എയ്ഡഡ്
30216 S.P.L.P.S.Chempakappara എസ്സ്.പി.എൽ.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30218 S.T.L.P.SThankamony എസ്സ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്. തങ്കമണി എയ്ഡഡ്
30219 S.X.L.P.SNellippara എസ്സ്.എക്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്. നെല്ലിപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30221 S.M.L.P.S.Kanchiyar എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാർ എയ്ഡഡ്
30222 L.M.L.P.S.Labbakkada എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ലബ്ബക്കട എയ്ഡഡ്
30223 S.G.L.P.S.Kattappana എസ്സ്.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന എയ്ഡഡ്
30224 S.J.L.P.S.Kochuthovala എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. കൊച്ചുതോവാള എയ്ഡഡ്
30225 S.J.L.P.S.Vellayamkudy എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി എയ്ഡഡ്
30226 S.A.L.P.S.Vallakkadavu എസ്സ്.എ.എൽ.പി.എസ്സ്. വള്ളക്കടവ് എയ്ഡഡ്
30227 S.M.L.P.S.Mariyapuram എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. മരിയാപുരം എയ്ഡഡ്
30228 V.L.P.S.Vimalagiri വി.എൽ.പി.എസ്സ്. വിമലഗിരി എയ്ഡഡ്
30231 C.K.L.P.S.Rajamudy സി.കെ..എൽ.പി.എസ്സ്. രാജമുടി എയ്ഡഡ്
30232 S.M.L.P.S.Murikkassery എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. മുരിക്കാശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
30233 C.R.L.P.S.Poomankandam സി.ആർ.എൽ.പി.എസ്സ്. പൂമാങ്കണ്ടം എയ്ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_കട്ടപ്പന&oldid=1717657" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്