സഹായം Reading Problems? Click here


ഇടുക്കി/എഇഒ കട്ടപ്പന

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കിഡിഇഒ കട്ടപ്പനകട്ടപ്പനനെടുങ്കണ്ടംപീരുമേട്മൂന്നാർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
School Code Name of school Name in Malayalam Category
30239 G.U.P.S.Upputhodu ജി.യു.പി.എസ്സ്.ഉപ്പുതോട് Government
30234 S.J.U.P.S.Bethel എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്,ബഥേൽ Aided
30235 S.J.U.P.S.Pandippara എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, പാണ്ടിപ്പാറ Aided
30236 S.M.U.P.S.Udyagiri എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, ഉദയഗിരി Aided
30237 A.M.U.P.S.Kalthotty എ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൽത്തൊട്ടി Aided
30240 S.J.U.P.S.Narakakkanam എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, നാരകക്കാനം Aided
30241 S.H.U.P.S.Padamughom എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്സ്, പടമുഖം Aided
30242 S.M.U.P.S.Marykulam എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, മേരികുളം Aided
30243 A.K.M.U.P.S.Kochera എ.കെ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചറ Aided
30245 C.U.P.S .Calvarymount സി.യു.പി.എസ്സ്, കാൽവരിമൗണ്ട് Aided
30246 S.M.U.P.S.Kanchiyar എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, കാഞ്ചിയാർ Aided
30247 S.J.U.P.S.Kattappana എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കട്ടപ്പന Aided
30248 S.J.U.P.S.Kochuthovala എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചുതോവാള Aided
30249 S.A.U. P. S.Vallakadavu എസ്.എ.യു.പി.എസ്സ്, വള്ളക്കടവ് Aided
30251 H.F.U.P.S.Killiyarkandam എച്ച്.എഫ്.യു.പി.എസ്സ്, കിളിയാർകണ്ടം Aided
30283 Nalanda English Medium, Anakkara നളന്ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം,അണക്കര Unaided Recognised
30285 Marian Public School, Marykulam മരിയൻ പബ്ലിക് സ്ക്കൂൾ,മേരികുളം Unaided Recognised


ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
School Code Name of School Name of school in Malayalam Category
30201 G.L.P.S.Ayappencovil ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. അയ്യപ്പൻകോവിൽ Government
30204 G.T.L.P.S.Kanchiyar ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാർ Government
30206 G.L.P.S.Kiliyarkandam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കിളിയാർകണ്ടം Government
30209 G.L.P.S.Pookulam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. പൂക്കുളം Government
30210 G.L.P.S.Karimkulam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിംങ്കുളം Government
30217 G.L.P.S.Karikkinmedu ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിക്കിൻമേട് Government
30229 G.L.P.S.Karimban ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിമ്പൻ Government
30230 G.L.P.S.Kuthirakallu ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കുതിരക്കല്ല് Government
30220 G.L.P.S.Kozhimala ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കോഴിമല Government
30215 G.L.P.S.Idinjamala ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടിഞ്ഞമല Government
30202 V.M.L.P.S.Ettithope വി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇൗട്ടിത്തോപ്പ് Aided
30203 C.L.P.S.Calvarymount സി.എൽ.പി.എസ്സ്. കാൽവരിമൗണ്ട് Aided
30205 N.M.L.P .S.Idukki എൻ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടുക്കി Aided
30207 S.M.G.L.P.S.Thoprankudy എസ്സ്.എം.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. തോപ്രാംകുടി Aided
30208 S.M.L.P.S.Chempakappara എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ Aided
30211 L.P.S.Marykulam എൽ.പി.എസ്സ്. മേരികുളം Aided
30212 S.D.L.P.S.Chakkupallam എസ്സ്.ഡി.എൽ.പി.എസ്സ്. ചക്കുപള്ളം Aided
30214 J.M.L.P.S.Ezhukumvayal ജെ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. എഴുകുംവയൽ Aided
30216 S.P.L.P.S.Chempakappara എസ്സ്.പി.എൽ.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ Aided
30218 S.T.L.P.SThankamony എസ്സ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്. തങ്കമണി Aided
30219 S.X.L.P.SNellippara എസ്സ്.എക്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്. നെല്ലിപ്പാറ Aided
30221 S.M.L.P.S.Kanchiyar എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാർ Aided
30222 L.M.L.P.S.Labbakkada എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ലബ്ബക്കട Aided
30223 S.G.L.P.S.Kattappana എസ്സ്.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന Aided
30224 S.J.L.P.S.Kochuthovala എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. കൊച്ചുതോവാള Aided
30225 S.J.L.P.S.Vellayamkudy എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി Aided
30226 S.A.L.P.S.Vallakkadavu എസ്സ്.എ.എൽ.പി.എസ്സ്. വള്ളക്കടവ് Aided
30227 S.M.L.P.S.Mariyapuram എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. മരിയാപുരം Aided
30228 V.L.P.S.Vimalagiri വി.എൽ.പി.എസ്സ്. വിമലഗിരി Aided
30231 C.K.L.P.S.Rajamudy സി.കെ..എൽ.പി.എസ്സ്. രാജമുടി Aided
30232 S.M.L.P.S.Murikkassery എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. മുരിക്കാശ്ശേരി Aided
30233 C.R.L.P.S.Poomankandam സി.ആർ.എൽ.പി.എസ്സ്. പൂമാങ്കണ്ടം Aided
30259 SNLP School Thoppippala എസ്സ്.എൻ.എൽ.പി.എസ്സ്. തൊപ്പിപ്പാള Unaided Recognised
30284 Ossanam EMLPS Kattappana ഓശ്ശാനം.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന Unaided Recognised
30282 LFLPS Puliyanmala എൽ.എഫ്.എൽ.പി.എസ്സ്. പുളിയൻമല Unaided Recognised
30286 St.Mary's LP School, Nankuthotty സെന്റ്മേരിസ് എൽ.പി.എസ്സ്. നാങ്കുതൊട്ടി Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_കട്ടപ്പന&oldid=1140024" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്