ഇടുക്കി/എഇഒ പീരുമേട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ കട്ടപ്പനകട്ടപ്പനനെടുങ്കണ്ടംപീരുമേട്മൂന്നാർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30444 Govt.U.P.S. Elappara ജി.യു.പി.എസ്സ് ഏലപ്പാറ സർക്കാർ
30446 G.T.U.P.S.Kumily ജി.റ്റി.യു.പി.എസ്സ് കുമളി സർക്കാർ
30448 Govt.U.P.S.Paloorkavu ജി.യു.പി.എസ്സ് പാലൂർക്കാവ് സർക്കാർ
30449 Govt.U.P.S. Peruvanthanam ജി.യു.പി.എസ്സ് പെരുവന്താനം സർക്കാർ
30450 G.H.W.U.P.S.Kattadikavala ജി.എച്ച്.ഡബ്ലിയു.യു.പി.എസ്സ് കാറ്റാടിക്കവല സർക്കാർ
30451 Govt.U.P.S.Karimtharuvi ജി.യു.പി.എസ്സ്കരുന്തരുവി സർക്കാർ
30453 Govt U.P.S. Vandiperiyar ജി.യു.പി.എസ്സ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ സർക്കാർ
30410 S.M.G.U.P.S.Meloram എസ്സ്.എം.ജി.യു.പി.എസ്സ് മേലോരം എയ്ഡഡ്
30442 St.George`s U.P.S. Anavilasam സെന്റ് ജോർജ്ജ്.യു.പി.എസ്സ് ആനവിലാസം എയ്ഡഡ്
30445 St.Antony`s U.P.S. Mundakayam സെന്റ് ആന്റണീസ് .യു.പി.എസ്സ് മുണ്ടക്കയം എയ്ഡഡ്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30401 G.L.P.S.Fairfield ‍‍‍ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ഫെയർഫീൽഡ് സർക്കാർ
30402 G.L.P.S.Kottamala ജി.എൽ.പി.എസ്സ് കോട്ടമല സർക്കാർ
30403 P.L.P.S.Haileyburia പി.എൽ.പി.എസ്സ്ഹെലിബറിയ സർക്കാർ
30412 K.P.L.P.S.Chenkara കെ.പി.എൽ.പി.എസ്സ് ചെങ്കര സർക്കാർ
30414 G.L.P.S.Arudai ജി.എൽ.പി.എസ്സ്അരുദൈ സർക്കാർ
30415 G.L.P.S.Glenmary ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ഗ്ലെൻമേരി സർക്കാർ
30416 G.L.P.S.Ladrum ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ലാഡ്രം സർക്കാർ
30417 G.L.P.S.Murinjapuzha ജി.എൽ.പി.എസ്സ്മുറിഞ്ഞപുഴ സർക്കാർ
30418 P.L.P.S.Karadikuzhy പി.എൽ.പി.എസ്സ് കരടിക്കുഴി സർക്കാർ
30419 P.L.P.S.Pallikkunnu പി.എൽ.പി.എസ്സ് പള്ളിക്കുന്ന് സർക്കാർ
30428 G.L.P.S.Cheenthalar ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ചീന്തലാർ സർക്കാർ
30429 G.L.P.S.Pasupara Puthuval ജി.എൽ.പി.എസ്സ് പശുപ്പാറ പുതുവൽ സർക്കാർ
30432 P.L.P.S.Lonetree ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ലോണ്ഡ്രി സർക്കാർ
30433 G.L.P.S.Granby ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ഗ്രാൻബൈ സർക്കാർ
30434 G.L.P.S.Vandiperiyar ജി.എൽ.പി.എസ്സ് വ​ണ്ടിപ്പെരിയാർ സർക്കാർ
30435 G.L.P.S.Chottupara ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ചോറ്റുപാറ സർക്കാർ
30405 S.T.L.P.S.Pullikkanam എസ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ് പുള്ളിക്കാനം എയ്ഡഡ്
30406 Twyford Estate L P S ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്.എൽ.പി.എസ്സ് എയ്ഡഡ്
30408 K.A.M.L.P.S.Mulamkunnu കെ.എ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് മുളംങ്കുന്ന് എയ്ഡഡ്
30409 S.L.L.P.S.Mundakayam എസ്.എൽ.എൽ.പി.എസ്സ് മുണ്ടക്കയം എയ്ഡഡ്
30411 S.S.L.P.S.Vadakkemala എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ്സ് വടക്കേമല എയ്ഡഡ്
30413 M.A.I.L.P.S.Murukady എം.എ.ഐ.എൽ.പി.എസ്സ് മുരിക്കടി എയ്ഡഡ്
30420 S.J.L.P.S.Kuttikanam എസ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ് കുട്ടിക്കാനം എയ്ഡഡ്
30421 S.G.L.P.S. Cheruvallikulam എസ്.ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ചെറുവള്ളിക്കുളം എയ്ഡഡ്
30422 S.J.L.P.S.Peruvanthanam എസ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ് പെരുവന്താനം എയ്ഡഡ്
30423 S.M.L.P.S.Kanayamkavayal എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ് കണയങ്കവയൽ എയ്ഡഡ്
30424 S.T.L.P.S. Amalagiri എസ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ് അമലഗിരി എയ്ഡഡ്
30425 T.R.and T.Co.L.P.S.Mundakayam റ്റി.ആർ & റ്റി കോ.എൽ.പി.എസ്സ് മുണ്ടക്കയം എയ്ഡഡ്
30430 E.K.M.L.P.S.Pasuppara ഇ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് പശുപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30431 O.M.L.P.S.Upputhara ഒ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് ഉപ്പുതറ എയ്ഡഡ്
30436 Arnakal Estate L.P.S. അരണക്കൽ എസ്റ്റേറ്റ് എൽ.പി.എസ്സ് എയ്ഡഡ്
30437 Lutheran.L.P.S.Dymock ലുഥറൻ എൽ.പി.എസ്സ് ഡൈമുക്ക് എയ്ഡഡ്
30438 S.M.L.P.S.Wallardie എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ് വാളാർഡി എയ്ഡഡ്
30454 SJ EM HS Vandiperiyar എസ്.ജെ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_പീരുമേട്&oldid=2244150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്