ആലപ്പുഴ/എഇഒ കായംകുളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ആലപ്പുഴഡിഇഒ മാവേലിക്കരകായംകുളംചെങ്ങന്നൂർമാവേലിക്കര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
36401 Govt. L P School Kayamkulam ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കായംകുളം Government
36402 Govt. L P School Kappil East ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കാപ്പിൽ ഈസ്റ്റ് Government
36403 Govt. L P School Thayyil Thekku ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തയ്യിൽ തെക്ക് Government
36404 Govt. L P School Thevalappuram ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തേവലപ്പുറം Government
36405 Govt. L P School Vettikkodu ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ വെട്ടിക്കോട് Government
36406 Govt. L P School Peringala ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പെരിങ്ങാല Government
36407 Govt. L P School Pullikkanakku ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുള്ളിക്കണക്ക് Government
36408 Govt. L P School Puthiyavila ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുതിയവിള Government
36409 Govt. L P School Puthuppally ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Government
36410 Govt. L P School Chathiyara ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ Government
36411 Govt. L P School Elippakkulam ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Government
36412 Govt. L P School Keerikkad ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് Government
36413 Govt. L P G School Pallickal ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ Government
36414 GLPS ERUVA South ജി എൽ പി എസ് എരുവ സൗത്ത് Government
36415 Govt. L P School Eruva ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ എര‌ുവ Government
36416 S R V Govt. L P S Puthuppally North എസ് ആർ വി ഗവ എൽ പി എസ് പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് Government
36417 S R K V L P S Evoor South എസ് ആർ കെ വി എൽ പി എസ് ഏവൂർ തെക്ക് Government
36418 Govt. S K V L P S Pathiyoor ഗവ എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പത്തിയൂർ Government
36419 C M S L P School Kappil സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ കാപ്പിൽ Aided
36420 C M S L P School Mankuzhi സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ മങ്കുഴി Aided
36421 C M S L P School Puthuppally സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Aided
36422 St Stephen's L P School Kattanam സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എൽ പി സ്കൂൾ കറ്റാനം Aided
36423 B I L P School Elippakkulam ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Aided
36424 L P School Kattachira എൽ പി സ്കൂൾ കട്ടച്ചിറ Aided
36425 L P School Pallickal Naduvilemuri എൽ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ നടുവിലെമുറി Aided
36426 L P School Mankuzhi South എൽ പി സ്കൂൾ മങ്കുഴി തെക്ക് Aided
36427 F G M M S C L P S Bharanicavu എഫ് ജി എം എം എസ് സി എൽ പി എസ് ഭരണിക്കാവ് Aided
36429 M S M L P S Kayamkulam എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം Aided
36430 C S L P School Peringala സി എസ് എൽ പി സ്കൂൾ പെരിങ്ങാല Aided
36431 Chithira Vilasam L P School Pallickal ചിത്തിരവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ Aided
36432 R V L P School Krishnapuram ആർ വി എൽ പി സ്കൂൾ കൃഷ്ണപുരം Aided
36433 L P School Cheravally എൽ പി സ്കൂൾ ചേരാവള്ളി Aided
36434 L P School Njavakkad എൽ പി സ്കൂൾ ഞാവക്കാട് Aided
36435 Muhammadans L P School Eruva East മുഹമ്മദൻസ്. എൽ പി സ്കൂൾ എരുവ കിഴക്ക് Aided
36436 L P School Nadakkavu എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് Aided
36437 Devaswam L P S Moolasseril ദേവസ്വം എൽ പി എസ് മൂലശ്ശേരിൽ Aided
36438 L P School Mukundavilasam എൽ പി സ്കൂൾ മുകുന്ദവിലാസം Aided
36439 L P School Pullukulangara എൽ പി സ്കൂൾ പുല്ലുകുളങ്ങര Aided
36440 St Mary's L P School Charummood സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് Aided
36441 P N P M L P School Thamarakkulam പി എൻ പി എം എൽ പി സ്കൂൾ താമരക്കുളം Aided
36442 A P M L P School Kottakkattusserikkara എ പി എം എൽ പി സ്കൂൾ കൊട്ടക്കാ‌ട്ട്ശ്ശേരിക്കര Aided
36443 L P S Vallikunnam എൽ പി എസ് വള്ളികുന്നം Aided
36444 M M L P S Kaduvinal എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ Aided
36445 L P S Areekkara എൽ പി എസ് അരീക്കര Aided
36446 L P S Manakkad എൽ പി എസ് മണക്കാട് Aided
36447 M G M L P School Karuvattumkuzhi എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കരുവാറ്റുംകുഴി Aided
36448 S K V L P School Eruva East എസ് കെ വി എൽ പി സ്കൂൾ എരുവ ഈസ്റ്റ് Aided
36449 L P S Arattukulangara എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര Aided
36450 M M K M L P School Pathiyoorkkala എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല Aided
36453 St Mary's E M School Kayamkulam സെന്റ് മേരീസ് ഇ എം സ്കൂൾ കായംകുളം Unaided Recognised
36454 Govt. Town U P School Kayamkulam ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം Government
36455 Model U P School Pallickal മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ Government
36456 Govt. U P School Bharanicavu ഗവ. യു പി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് Government
36457 K N M G U P SPuthuppally കെ എൻ എം ജി യു പി എസ് പുതുപ്പള്ളി Government
36458 Govt. U P S Puthuppally North ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് Government
36459 Govt. U P School Krishnapuram ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കൃഷ്ണപുരം Government
36460 Govt. U P School Madambil ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പിൽ Government
36461 Govt. U P School Kayamkulam ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം Government
36462 Aiswarya Pradayini U P School Keerikkad ഐശ്വര്യപ്രദായനി യു പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് Aided
36463 U P School Elippakkulam യൂ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Aided
36464 M T U P School Kattanam എം ടി യു പി സ്കൂൾ കറ്റാനം Aided
36465 Chooloor U P School Putrhuppally ചൂളൂർ യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Aided
36466 H H Y S M U P School Kuttitheruvu എച്ച് എച്ച് വൈ എസ് എം യു പി സ്കൂൾ കുററിത്തെരുവ് Aided
36467 U P School Puthiyavila യൂ പി സ്കൂൾ പുതിയവിള Aided
36468 N R V U P School Vettikkode എൻ ആർ വി യു പി സ്കൂൾ വെ‌‌ട്ടിക്കോട് Aided
36469 N N M U P School Kappil East എൻ എൻ എം യു പി സ്കൂൾ കാപ്പിൽ ഈസ്റ്റ് Aided
36470 B I U P School Elippakkulam ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_കായംകുളം&oldid=1699962" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്