ആലപ്പുഴ/എഇഒ ചെങ്ങന്നൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ആലപ്പുഴഡിഇഒ മാവേലിക്കരകായംകുളംചെങ്ങന്നൂർമാവേലിക്കര
പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
36301 Govt.L.P.School Ala ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ആല Government
36302 Govt. L P School Areekkara ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അരീക്കര Government
36303 Govt. L P School Chenkilath ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്കിലാത്ത് Government
36304 Govt. L P School Karakkad ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരക്കാട് Government
36305 Govt. L P School Mudikkunnu ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുടിക്കുന്ന് Government
36306 Govt. L P School Mannar ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ Government
36307 Govt. L P School Mulakkuzha ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുളക്കുഴ Government
36308 Govt. L P School Thiruvanvandoor ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരുവൻവണ്ടൂർ Government
36309 J B S Cheruvalloor ജെ.ബി.എസ് ചെറുവല്ലൂർ Government
36310 J B S Cheriyanad ജെ.ബി.എസ് ചെറിയനാട് Government
36311 J B S Edanad ജെ.ബി.എസ് ഇടനാട് Government
36312 J B S Keezhvanmazhy ജെ.ബി.എസ് കീഴ് വൻമഴി Government
36313 J B S Keezhcherimel ജെ.ബി.എസ് കീഴ് ച്ചേരിമേൽ Government
36314 J B S Mangalam ജെ.ബി.എസ് മംഗലം Government
36315 J B S Mundankavu ജെ.ബി.എസ്.മുണ്ടൻകാവ് Government
36316 J B S Punthala ജെ.ബി.എസ് പുന്തല Government
36317 J B S Thonakkad ജെ.ബി.എസ് തോന്നക്കാട് Government
36318 J B S Venmony ജെ.ബി.എസ് വെൺമണി Government
36319 G L P S Areekara ജി.എൽ.പി.എസ് അരീക്കര Government
36320 R L P School Chengannur ആർ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Government
36321 K V V J B S Gramam കെ.വി.വി.ജെ.ബി.എസ് ഗ്രാമം Government
36322 K V L P School Karakkad North കെ.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരക്കാട് നോർത്ത് Government
36323 W L P School Mannar East ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ ഈസ്റ്റ് Government
36324 J B S MANNAR ജെ.ബി.എസ് മാന്നാർ Government
36325 H W L P School Pavukkara എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര Government
36326 S V L P School Peringala എസ്.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരിങ്ങാല Government
36327 E A L P School Angadickal ഇ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അങ്ങാടിക്കൽ Aided
36328 E A L P School Changamala ഇ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചാങ്ങമല Aided
36329 St. Marys L P School Kallisseri സെന്റ്.മേരീസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി Aided
36330 C M S L P School Kozhuvalloor സി.എം.എസ്.എൽ.പി. സ്കൂൾ കൊഴുവല്ലൂർ Aided
36331 C M S L P School Kollakadavu സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊല്ലകടവ് Aided
36332 C M S L P School Melpadom സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ മേൽപ്പാടം Aided
36333 S N D P L P School Kozhuvalloor എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊഴുവല്ലൂർ Aided
36334 S N D P L P School Punthala എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുന്തല Aided
36335 M S C L P School Oottuparampu എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഊട്ടുപറമ്പ് Aided
36336 M S C L P School Venmony എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Aided
36339 M D L P School Pavukkara എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര Aided
36340 M D L P School Puthencavu എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് Aided
36341 M T L P School Punthala എം.ടി.എൽ.പി സ്കൂൾ പുന്തല Aided
36342 M T L P School Umayattukara എം.ടി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഉമയാറ്റുകര Aided
36343 L P School Peralasseri എൽ.പി.സ്കൂൾ പിരളശ്ശേരി Aided
36344 L P School Thalappanangadu എൽ.പി.സ്കൂൾ തലപ്പനങ്ങാട് Aided
36345 L P School Venmony Thazham എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി താഴം Aided
36347 S A P G L P School Umayattukara എസ്.എ.പി.ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഉമയാറ്റുകര Aided
36348 Syrian M D L P School Mannar സിറിയൻ എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ Aided
36349 Thachappally L P School Venmony തച്ചപ്പള്ളി എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Aided
36356 Govt. S N D P L P School Karakkad ഗവ.എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരയ്ക്കാട് Government
36357 J B S Pandanad ജെ.ബി.എസ് പാണ്ടനാട് Government
36360 M S C L P School Elanjimel എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇലഞ്ഞിമേൽ Aided
36361 Govt. U P School Chengannur ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Government
36362 Govt. U P School Ennakkad ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ എണ്ണക്കാട് Government
36363 Govt. U P School Kallisseri ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി Government
36364 Govt. U P School Mazhukkeer ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ മഴുക്കീർ Government
36365 Govt. U P School Perisseri ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പേരിശ്ശേരി Government
36366 Govt. U P School Pennukkara ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പെണ്ണുക്കര Government
36367 Govt. U P School Puthencavu ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് Government
36369 S N D P U P School Ala എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.സ്കൂൾ ആല Aided
36370 H U P School Eramallikkara എച്ച്.യു.പി.സ്കൂൾ ഇരമല്ലിക്കര Aided
36371 C M S U P School Kodukulanji സി.എം.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ കോടുകുളഞ്ഞി Aided
36372 U P School Kuttamperoor യു.പി.സ്കൂൾ കുട്ടംപേരൂർ Aided
36373 U P School Peringalippuram യു.പി.സ്കൂൾ പെരിങ്ങലിപ്പുറം Government
36374 K U P School Pavukkara കെ.യു.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര Aided
36375 S N V U P School Thuruthimel എസ്.എൻ.വി.യു.പി.സ്കൂൾ തുരുത്തിമേൽ Aided
36376 H I J U P School Ulunthi എച്ച്.ഐ.ജെ.യു.പി.സ്കൂൾ ഉളുന്തി Aided
36377 Shalem U P School Venmony ശാലേം യു.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Aided
36382 S N D P U P School Areekkara എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.സ്കൂൾ അരീക്കര Aided
36383 M P U P School Puthencavu എം.പി.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് Aided
36384 B K V N S S U P School Punthala ബി.കെ.വി.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ പുന്തല Aided
36386 S C R V T T I Angadical എസ്.സി.ആർ.വി.ടി.ടി.ഐ അങ്ങാടിക്കൽ Aided
36388 Aksharanair Samajam അക്ഷരാ നായർ സമാജം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_ചെങ്ങന്നൂർ&oldid=1962757" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്