സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ/എഇഒ ചെങ്ങന്നൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴഡിഇഒ മാവേലിക്കരകായംകുളംചെങ്ങന്നൂർമാവേലിക്കര
36301 Govt.L.P.School Ala ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ആല Government
36302 Govt.L.P.School Areekkara ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അരീക്കര Government
36303 Govt.L.P.School Chenkilath ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്കിലാത്ത് Government
36304 Govt.L.P.School Karakkad ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരക്കാട് Government
36305 Govt.L.P.School Mudikkunnu ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുടിക്കുന്ന് Government
36306 Govt.L.P.School Mannar ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ Government
36307 Govt.L.P.School Mulakkuzha ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുളക്കുഴ Government
36308 Govt.L.P.School Thiruvanvandoor ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരുവൻവണ്ടൂർ Government
36309 J.B.S.Cheruvalloor ജെ.ബി.എസ് ചെറുവല്ലൂർ Government
36310 J.B.S.Cheriyanad ജെ.ബി.എസ് ചെറിയനാട് Government
36311 J.B.S.Edanad ജെ.ബി.എസ് ഇടനാട് Government
36312 J.B.S.Keezhvanmazhy ജെ.ബി.എസ് കീഴ് വൻമഴി Government
36313 J.B.S.Keezhcherimel ജെ.ബി.എസ് കീഴ് ച്ചേരിമേൽ Government
36314 J.B.S.Mangalam ജെ.ബി.എസ് മംഗലം Government
36315 J.B.S.Mundankavu ജെ.ബി.എസ്.മുണ്ടൻകാവ് Government
36316 J.B.S.Punthala ജെ.ബി.എസ് പുന്തല Government
36317 J.B.S.Thonakkad ജെ.ബി.എസ് തോന്നക്കാട് Government
36318 J.B.S.Venmony ജെ.ബി.എസ് വെൺമണി Government
36319 Govt.L.P.G.School Areekkara ഗവ.എൽ.പി.ജി.സ്കൂൾ അരീക്കര Government
36320 R.L.P.School Chengannur ആർ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Government
36321 Govt.K.V.V.J.B.S.Gramam ഗവ.കെ.വി.വി.ജെ.ബി.എസ് ഗ്രാമം Government
36322 K.V.L.P.School Karakkad North കെ.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരക്കാട് നോർത്ത് Government
36323 W.L.P.School Mannar East ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ ഈസ്റ്റ് Government
36324 J.B.S.Mannar ജെ.ബി.എസ് മാന്നാർ Government
36325 H.W.L.P.School Pavukkara എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര Government
36326 S.V.L.P.School Peringala എസ്.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരിങ്ങള Government
36327 E.A.L.P.School Angadickal ഇ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അങ്ങാടിക്കൽ Aided
36328 E.A.L.P.School Changamala ഇ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചാങ്ങമല Aided
36329 St.Marys.L.P.School Kallisseri സെന്റ്.മേരീസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി Aided
36330 C.M.S.L.P.School Kozhuvalloor സി.എം.എസ്.എൽ.പി. സ്കൂൾ കൊഴുവല്ലൂർ Aided
36331 C.M.S.L.P.School Kollakadavu സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊല്ലകടവ് Aided
36332 C.M.S.L.P.School Melpadom സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ മേൽപ്പാടം Aided
36333 S.N.D.P.L.P.School Kozhuvalloor എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊഴുവല്ലൂർ Aided
36334 S.N.D.P.L.P.School Punthala എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുന്തല Aided
36335 M.S.C.L.P.School Oottuparampu എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഊട്ടുപറമ്പ് Aided
36336 M.S.C.L.P.School Venmony എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Aided
36337 R.K.V.L.P.School Pandanad ആർ.കെ.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാണ്ടനാട് Aided
36338 M.D.L.P.School Perumkannari എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരുങ്കണ്ണാരി Aided
36339 M.D.L.P.School Pavukkara എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര Aided
36340 M.D.L.P.School Puthencavu എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് Aided
36341 M.T.L.P.School Punthala എം.ടി.എൽ.പിസ്കൂൾ പുന്തല Aided
36342 M.T.L.P.School Umayattukara എം.ടി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഉമയാറ്റുകര Aided
36343 L.P.School Peralasseri എൽ.പി.സ്കൂൾ പിരളശ്ശേരി Aided
36344 L.P.School Thalappanangadu എൽ.പി.സ്കൂൾ തലപ്പനങ്ങാട് Aided
36345 L.P.School Venmony Thazham എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി താഴം Aided
36347 S.A.P.G.L.P.School Umayattukara എസ്.എ.പി.ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഉമയാറ്റുകര Aided
36348 Syrian M.D.L.P.School Mannar സിറിയൻ എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ Aided
36349 Thachappally L.P.School Venmony തച്ചപ്പള്ളി എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Aided
36351 St. Anne`s E.M.L.P.School Chengannur സെന്റ്.ആനീസ്.ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Unaided Recognised
36352 St. Marys E.M.L.P.School Kallisseri സെന്റ്.മേരീസ് ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി Unaided Recognised
36353 S.H.V.E.M.L.P.School Karakkad എസ്.എച്ച്.വി.ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരയ്ക്കാട് Unaided Recognised
36355 S.V.E.M.L.P.School Pandanad എസ്.വി.ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാണ്ടനാട് Unaided Recognised
36356 Govt. S.N.D.P.L.P.School Karakkad ഗവ.എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരയ്ക്കാട് Government
36357 J.B.S.Pandanad ജെ.ബി.എസ് പാണ്ടനാട് Government
36360 M.S.C.L.P.School Elanjimel എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇലഞ്ഞിമേൽ Aided
36361 Govt.U.P.School Chengannur ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Government
36362 Govt.U.P.School Ennakkad ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ എണ്ണക്കാട് Government
36363 Govt.U.P.School Kallisseri ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി Government
36364 Govt.U.P.School Mazhukkeer ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ മഴുക്കീർ Government
36365 Govt.U.P.School Perisseri ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പേരിശ്ശേരി Government
36366 Govt.U.P.School Pennukkara ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പെണ്ണുക്കര Government
36367 Govt.U.P.School Puthencavu ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് Government
36369 S.N.D.P.U.P.School Ala എസ്.എൻ.ഡി.പി.ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ആല Aided
36370 H.U.P.School Eramallikkara എച്ച്.ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ഇരമല്ലിക്കര Aided
36371 C.M.S.U.P.School Kodukulanji സി.എം.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ കോടുകുളഞ്ഞി Aided
36372 U.P.School Kuttamperoor യു.പി.സ്കൂൾ കുട്ടംപേരൂർ Aided
36373 U.P.School Peringalippuram യു.പി.സ്കൂൾ പെരിങ്ങലിപ്പുറം Government
36374 K.U.P.School Pavukkara കെ.യു.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര Aided
36375 S.N.V.U.P.School Thuruthimel എസ്.എൻ.വി.യു.പി.സ്കൂൾ തുരുത്തിമേൽ Aided
36376 H.I.J.U.P.School Ulunthi എച്ച്.ഐ.ജെ.യു.പി.സ്കൂൾ ഉളുന്തി Aided
36377 Shalem U.P.School Venmony ശാലേം യു.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Aided
36379 Mount Carmel School Chengannur മൗണ്ട് കാർമ്മൽ സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Unaided Recognised
36380 St.Jude E.M.U.P.School Venmony സെന്റ്.ജൂഡ്.ഇ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി Unaided Recognised
36381 M.A.M.U.P.School Pandanad എം.എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പാണ്ടനാട് Unaided Recognised
36382 S.N.D.P.U.P.School Areekkara എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.സ്കൂൾ അരീക്കര Aided
36383 M.P.U.P.School Puthencavu എം.പി.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് Aided
36384 B.K.V.N.S.S.U.P.School Punthala ബി.കെ.വി.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ പുന്തല Aided
36385 DIET U.P.S.Chengannur ഡയറ്റ് യു.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ Government
36386 S.C.R.V.T.T.I.Angadical എസ്.സി.ആർ.വി.ടി.ടി.ഐ അങ്ങാടിക്കൽ Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_ചെങ്ങന്നൂർ&oldid=1052964" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്