സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ/എഇഒ മാവേലിക്കര

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴഡിഇഒ മാവേലിക്കരകായംകുളംചെങ്ങന്നൂർമാവേലിക്കര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
36270 Govt. U P School Anjilipra ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ആഞ്ഞിലിപ്രാ Government
36271 Govt. U P School Chunakkara ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര Government
36272 Govt. U P School Kandiyoor ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, കണ്ടിയൂർ Government
36273 Govt. U P School Kunnamangalom ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം Government
36274 Govt. U P School Thripperumthura ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, തൃപ്പെരുന്തുറ Government
36275 Govt. U P School Thekkekara ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര Government
36276 Govt. U P School Varenickal ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, വരേണിക്കൽ Government
36277 Govt. U P School Edakkunnam ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ഇടക്കുന്നം Government
36278 Govt. U P G School Kannamangalom ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം Government
36279 Govt. Model U P School Chennithala ഗവ. മോഡൽ യു പി സ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല Government
36280 N S S U P School Chunakkara North എൻ എസ് എസ് യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര Aided
36281 S N U P School Kadavoor എസ് എൻ യു പി സ്കൂൾ, കടവൂർ Aided
36282 U P School Erezha യു പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ Aided
36283 U P School Kandiyoor യു പി സ്കൂൾ, കണ്ടിയൂർ Aided
36284 V H U P School Vazhuvadi വി എച്ച് യു പി സ്കൂൾ, വഴുവാടി Aided
36285 St. John's M S C U P School Pallickal East സെന്റ് ജോൺസ് എം എസ് സി യു പി സ്കൂൾ, പള്ളിക്കൽ ഈസ്റ്റ് Aided
36288 S N Viveka E M U P School Nooranadu എസ് എൻ വിവേക ഇ എം യു പി സ്കൂൾ, നൂറനാട് Unaided Recognised
36289 Veerasaiva U P School Cherumukha വീരശൈവ യു പി സ്കൂൾ, ചെറുമുഖ Aided
36290 U P School Chennithala South യു പി സ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല സൗത്ത് Aided
36291 U P School Arannoottimangalom യു പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം Aided
36292 A V Skt. U P School Thazhakkara എ വി സംസ്കൃത യു പി സ്കൂൾ, തഴക്കര Aided
36293 S K V Skt. U P School Ponakom എസ് കെ വി സംസ്കൃത യു പി സ്കൂൾ, പോനകം Aided
36294 Govt. T T I Mavelikara ഗവ. റ്റി റ്റി ഐ മാവേലിക്കര Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
36201 Govt. L P School Pela ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പേള Government
36202 Govt. L P School Erezha ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ Government
36203 Govt. L P School Kannamangalam ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം Government
36204 Govt. L P School Karazhma East ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കാരാഴ്മ ഈസ്റ്റ് Government
36205 Govt. L P School Kalarickal ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ Government
36206 Govt. L P School Chennithala South ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല സൗത്ത് Government
36207 Govt. Harijanodharini L P School Chennithala South ഗവ.ഹരിജനോദ്ധാരണി എൽ പി സ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല സൗത്ത് Government
36208 Govt. L P School Vettathuvila ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടത്തുവിള Government
36209 Govt. L P School Puthiyakavu ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പുതിയകാവ് Government
36210 Govt. L P School Vazhuvady ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, വഴുവാടി Government
36211 Govt. L P School Kunnam ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കുന്നം Government
36212 Govt. L P School Eravankara ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര Government
36213 Govt. L P School Cherumukha ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചെറുമുഖ Government
36214 Govt. L P School Palamel ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പാലമേൽ Government
36215 Govt. L P School Thamarakulam ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം Government
36216 Govt. L P School Erumakuzhy ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, എരുമക്കുഴി Government
36217 Govt. L P School Kudassanadu ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് Government
36218 Govt. L P School Payyanalloor ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പയ്യനല്ലൂർ Government
36219 Govt. L P School Arannoottimangalom ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം Government
36220 Govt. L P Girls School Mavelikara ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര Government
36221 Govt. L P Girls School Kurathikadu ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, കുറത്തികാട് Government
36222 Govt. L P Girls School Thekkekara ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര Government
36223 Govt. W L P School Thamarakulam ഗവ.ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം Government
36224 Govt. W L P School Vallikunnam ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം Government
36225 Govt. W L P School Payyanalloor ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, പയ്യനല്ലൂർ Government
36226 Govt. W L P School Ulavukad ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, ഉളവുകാട് Government
36227 Govt. W L P School Chunakkara ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര Government
36228 Govt. W L P School Pallickal East ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് Government
36229 Govt. Mohammadans L P School Vettiyar ഗവ.മുഹമ്മദൻസ്എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടിയാർ Government
36230 Govt. New L P School Kallimel ഗവ. ന്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, കല്ലിമേൽ Government
36231 Govt. S K V L P School Pallickal ഗവ. എസ് കെ വി എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ Government
36232 A O M M L P School Mavelikara എ ഒ എം എം എൽ പി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര Aided
36233 C M S L P School Kallumala സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, കല്ലുമല Aided
36234 C M S L P School Komalloor സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, കോമല്ലൂർ Aided
36235 C M S L P School Kunnam സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, കുന്നം Aided
36236 C M S L P School Mullikulangara സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, മുള്ളിക്കുളങ്ങര Aided
36237 C M S L P School Pallickal സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ Aided
36238 D V L P School Vettiyar ഡി വി എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടിയാർ Aided
36239 G S M L P School Pulimel ജി എസ് എം എൽ പി സ്കൂൾ, പുലിമേൽ Aided
36240 H I S J A L P School Athikkattukulangara എച്ച് ഐ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര Aided
36241 L P School Changavila എൽ പി സ്കൂൾ, ചാങ്ങവിള Aided
36242 L P School Erezha North എൽ പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ നോർത്ത് Aided
36243 L P School Kaitha South എൽ പി സ്കൂൾ, കൈത സൗത്ത് Aided
36244 L P School Kannamangalam North എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം നോർത്ത് Aided
36245 L P School Koippallikaranma എൽ പി സ്കൂൾ, കൊയ്പ്പ്പള്ളികാരാഴ്മ Aided
36246 L P School Mattom North എൽ പി സ്കൂൾ, മറ്റം Aided
36247 L P School Puthenkottakakom എൽ പി സ്കൂൾ, പുത്തൻകോട്ടയ്ക്കകം Aided
36248 L P School Tharayil എൽ പി സ്കൂൾ, തറയിൽ Aided
36249 L P School Umbernadu എൽ പി സ്കൂൾ, ഉമ്പർനാട് Aided
36250 L P School Vathikulam എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം Aided
36251 M D L P School Chennithala എം ഡി എൽ പി സ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല Aided
36252 M G M L P School Vazhuvady എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ, വഴുവാടി Aided
36253 M S C L P School Kadavoor എം എസ് സി എൽ പി സ്കൂൾ, കടവൂർ Aided
36254 M S C L P School Karimulackal എം എസ് സി എൽ പി സ്കൂൾ, കരിമുളയ്ക്കൽ Aided
36255 N S S L P School Chunakkara South എൻ എസ് എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര സൗത്ത് Aided
36256 R C V L P School Ulavukad ആർ സി വി എൽ പി സ്കൂൾ, ഉളവുകാട് Aided
36257 S A L P School Thazhakkara എസ് എ എൽ പി സ്കൂൾ, തഴക്കര Aided
36258 S M R V L P School Erezha എസ് എം ആർ വി എൽ പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ Aided
36259 S V L P School Thazhakkara എസ് വി എൽ പി സ്കൂൾ, തഴക്കര Aided
36260 St. John`s L P School Vathikulam സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം Aided
36261 St. Thomas L P School Komalloor സെന്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ, കോമല്ലൂർ Aided
36262 M G M L P S Punnamood എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ, പുന്നമൂട് Unaided Recognised
36263 Amala E M L P School Erezha അമല ഇ എം എൽ പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ Unaided Recognised
36265 Govt. L P S Kannanamkuzhy ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി Government
36266 Govt. L P S Kuthirakettumthadom ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കുതിരകെട്ടുംതടം Government
36267 Govt. L P S Mullikulangara ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, മുള്ളിക്കുളങ്ങര Government
36268 Govt. L P S Thekkekara ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര Government
36269 Govt. L P S Vettiyar ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടിയാർ Government
36287 Mar Evanious E M School Kallumala മാർ ഈവാനിയോസ് ഇ എം സ്ക്കൂൾ കല്ലുമല Unaided Recognised
36297 St John s HSS Nursery and Primary School Mattom സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് നേഴ്ലറി ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്ക്കൂൾ മറ്റം Unaided Recognised
36298 Viswa Vidyalaya Central School, Kochalummood വിശ്വ വിദ്യാലയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, കൊച്ചാലുമ്മൂട് Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_മാവേലിക്കര&oldid=1052965" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്