കോട്ടയം/എഇഒ രാമപുരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ പാലഏറ്റുമാനൂർകൊഴുവനാൽപാലരാമപുരം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
31264 St.Rockery`s U P S Areekara സെന്റ് റോക്കീസ് യു പി എസ് അരീക്കര Aided
31265 Holly Cross U P S Mattathipara ഹോളിക്രോസ് യു പി എസ് മറ്റത്തിപ്പാറ Aided
31266 St Joseph`s U P S Neeloor സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു പി എസ് നീലൂർ Aided
31267 St.Thomas U P S Neeramthanam സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് നീറന്താനം Aided
31268 St Joanna`s U P S Uzhavoor സെന്റ ജോഹാനാസ് യു പി എസ് ഉഴവൂർ Aided
31269 St.Joseph`s U P S Vellilapally സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു പി എസ് വെള്ളിലാപ്പള്ളി Aided
31281 Sree Narayana U P S Areekara ശ്രീനാരായണ യു പി എസ് അരീക്കര Aided
31282 G.V U P S Ezhachery ജി വി യു പി എസ് ഏഴാച്ചേരി Aided
31283 S KV U P S Kurinji എസ് കെ വി യു പി എസ് കുറിഞ്ഞി Aided
31284 R V M U P S Ramapuram ആർ വി എം യു പി എസ് രാമപുരം Aided
31261 Govt.U P S Chakkampuzha ഗവ.യു പി എസ് ചക്കാമ്പുഴ Government
31262 Govt.U P S Valavoor ഗവ.യു പി എസ് വലവൂർ Government
31263 Govt .U P S Poovakulam ഗവ.യു പി എസ് പൂവക്കുളം Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
31215 St.Joseph`s L P S Amanakara സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് അമനകര Aided
31216 St.Thomas L P S Cheekallel സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് ചീക്കല്ലേൽ Aided
31217 St George L P S Chittar സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് ചിറ്റാർ Aided
31218 St George L P S Elivali സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് എലിവാലി Aided
31219 St.John;s L P S Ezhachery സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി എസ് ഏഴാച്ചേരി Aided
31220 St.Mathew`s L P S Kadanad സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽ പി എസ് കടനാട് Aided
31221 St.Joseph`s L P S Kudakkachira സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് കുടക്കച്ചിറ Aided
31222 Manchadimattom L.P.S Marangad മഞ്ചാടിമറ്റം എൽ പി എസ് മരങ്ങാട് Aided
31223 St Mary`s L P S Maryland സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് മേരിലാന്റ് Aided
31224 Pious Mount L P S Uzhavoor പയസ് മൗണ്ട് എൽ പി എസ് ഉഴവൂർ Aided
31225 North L P S Ramapuram നോർത്ത് എൽ പി എസ് രാമപുരം Aided
31226 S H L P S Ramapuram എസ് എച്ച് എൽ പി എസ് രാമപുരം Aided
31227 St Stephens L P S Uzhavoor സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എൽ പി എസ് ഉഴവൂർ Aided
31228 St.Joseph`s L P S Vellilapally സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് വെള്ളിലാപ്പള്ളി Aided
31201 Govt. L. P. S. Aimcompu ഗവ.എൽ പി എസ് ഐങ്കൊമ്പ് Government
31202 Govt L P. S. Amanakara ഗവ.എൽ പി എസ് അമനകര Government
31203 Govt. L.P. S. Edanadu ഗവ.എൽ പി എസ് ഇടനാട് Government
31204 N. S. S. Govt . L. P. S. Ezhacherry എൻ എസ് എസ് ഗവ.എൽ പി എസ് ഏഴാച്ചേരി Government
31205 Govt. L. P. S. Kadanad ഗവ.എൽ പി എസ് കടനാട് Government
31206 Govt. L. P. S. Kizhathiri ഗവ.എൽ പി എസ് കിഴതിരി Government
31207 Govt. L .P. S. Kondad ഗവ.എൽ പി എസ് കൊണ്ടാട് Government
31208 Govt. L. P. S. Koodappulam ഗവ.എൽ പി എസ് കൂടപ്പുലം Government
31209 Govt. L. P. S. Kudakkachira ഗവ.എൽ പി എസ് കുടക്കച്ചിറ Government
31210 S.K.V. Govt. L.P.S. Kurinji എസ് കെ വി ഗവ.എൽ പി എസ് കുറിഞ്ഞി Government
31211 Govt. L. P. S. Monipally ഗവ.എൽ പി എസ് മോനിപ്പള്ളി Government
31212 N.S.S. Govt L.P. S. Monipally എൻ എസ് എസ് ഗവ.എൽ പി എസ് മോനിപ്പള്ളി Government
31213 Govt. L. P. S. Ramapuram ഗവ.എൽ പി എസ് രാമപുരം Government
31214 Govt .L P S Veliyannoor ഗവ.എൽ പി എസ് വെളിയന്നൂർ Government
31229 Alphonsa E.M.L.P.S Ramapuram അൽഫോൻസ ഇ എം എൽ പി എസ് രാമപുരം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം/എഇഒ_രാമപുരം&oldid=1583329" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്