സഹായം Reading Problems? Click here

കോട്ടയം/എഇഒ കോട്ടയം വെസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ കോട്ടയംകോട്ടയം ഈസ്റ്റ്കോട്ടയം വെസ്റ്റ്ചങ്ങനാശ്ശേരിപാമ്പാടി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33201 Aymanam P.J.M. UPS അയ്‌മനം പിജെഎം യുപിഎസ് Aided
33202 Kaipuzha St. Margaret`s UPS കൈപ്പുഴ സെന്റ്മാർഗരറ്റ്സ് യുപിഎസ് Aided
33205 Kudamaloor St. Mary`s UPS കുടമാളൂർ സെന്റ്മേരീസ് യുപിഎസ് Aided
33208 Kumarakom St. John`s UPS കുമരകം സെന്റ്ജോൺസ് യുപിഎസ് Aided
50025 S.H. NJANODAYA SCHOOL FOR DEAF, VILLOONNI എസ്എച്ച് ജ്ഞാനോദയ സ്കൂൾ ഫോർ ഡെഫ് വില്ലൂന്നി Aided
33203 Karimadom Govt. W. UPS കരീമഠം ഗവ ഡബ്ലു യുപിഎസ് Government
33204 Kiliroor Govt. UPS കിളിരൂർ ഗവ യുപിഎസ് Government
33206 Kumarakom A.B.M. Govt. UPS കുമരകം എബിഎം ഗവ യുപിഎസ് Government
33207 Kumarakom Govt. UPS കുമരകം ഗവ യുപിഎസ് Government
33209 Kumaranalloor Govt. UPS കുമാരനല്ലൂർ ഗവ യുപിഎസ് Government
33210 Kummanam Govt. UPS കുമ്മനം ഗവ യുപിഎസ് Government
33211 Govt. Mohammedan . UPS ഗവ മുഹമ്മദൻ യുപിഎസ് Government
33213 Puthettu Govt. UPS പുത്തേട്ട് ഗവ യുപിഎസ് Government
33214 Thiruvarppu Govt. UPS തിരുവാർപ്പ് ഗവ യുപിഎസ് Government
33244 Maria Bhavan E.M. UPS മരിയ ഭവൻ ഇഎം യുപിഎസ് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33216 Kaipuzha St. Thresia`s LPS കൈപ്പുഴ സെന്റ് ത്രേസ്യാസ് എൽപിഎസ് Aided
33217 Puthanangady LPS പുത്തനങ്ങാടി എൽപിഎസ് Aided
33218 Arpookara C.M.S. LPS ആർപ്പൂക്കര സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33221 Arpookara St. Philominas LPS ആർപ്പൂക്കര സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് എൽപിഎസ് Aided
33223 C.M.S. College LPS സിഎംഎസ് കോളേജ് എൽപിഎസ് Aided
33224 Chengalam St. Joseph`s LPS ചെങ്ങളം സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് Aided
33226 Consalatha Memo. LPS കോൺസലത മെമ്മോ എൽപിഎസ് Aided
33228 Kaipuzha St. Mathew`s LPS കൈപ്പുഴ സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽപിഎസ് Aided
33230 Kallumada C.E.Z.M.S. LPS കല്ലുമട സിഇഇസഡ് എംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33231 Karapuzha C.M.S. LPS കാരാപ്പുഴ സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33232 Karapuzha N.S.S. LPS കാരാപ്പുഴ എൻഎസ്എസ് എൽപിഎസ് Aided
33233 Kottayam C.N.I. LPS കോട്ടയം സിഎൻഐ എൽപിഎസ് Aided
33237 Kumarakom N.N.C.J.M. LPS കുമരകം എൻഎൻസിജെഎം എൽപിഎസ് Aided
33239 Kumarakom S.H. LPS കുമരകം എസ്എച്ച് എൽപിഎസ് Aided
33240 Kumarakom St. Mary`s LPS കുമരകം സെന്റ്മേരീസ് എൽപിഎസ് Aided
33241 Kumarakom St. Peter`s LPS കുമരകം സെന്റ്പീറ്റേഴ്സ് എൽപിഎസ് Aided
33242 Kumaranalloor D.V. LPS കുമാരനല്ലൂർ ഡിവി എൽപിഎസ് Aided
33243 Mallussery St. Thomas LPS മള്ളൂശ്ശേരി സെന്റ്തോമസ് എൽപിഎസ് Aided
33246 Nattasery St. Marcellinas LPS നട്ടാശ്ശേരി സെന്റ്മാർസെല്ലിനാസ് എൽപിഎസ് Aided
33247 Olassa C.M.S. LPS ഒളശ്ശ സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33251 Parippu LPS പരിപ്പ് എൽപിഎസ് Aided
33252 Perumbaikad Sree Narayana LPS പെരുമ്പായിക്കാട് ശ്രീനാരായണ എൽപിഎസ് Aided
33253 Perumbaikadu H.F. LPS പെരുമ്പായിക്കാട് എച്ച് എഫ് എൽപിഎസ് Aided
33256 S.N.D.P. LPS,Arpookara എസ്എൻഡിപി എൽപിഎസ് ആർപ്പൂക്കര Aided
33257 Thazhathangady M.D. LPS താഴത്തങ്ങാടി എംഡി എൽപിഎസ് Aided
33258 Thiruvarpu St. Mary`s LPS തിരുവാർപ്പ് സെന്റ്മേരീസ് എൽപിഎസ് Aided
33259 Thoundampral LPS തൊണ്ടമ്പ്രാൽ എൽപിഎസ് Aided
33260 St. George LPS,Valiadu സെന്റ്ജോർജ്ജ് എൽപിഎസ് വല്യാട് Aided
33215 Kaipuzha S.K.V. Govt. LPS കൈപ്പുഴ എസ്‌കെവി ഗവ എൽപിഎസ് Government
33219 Arpookara Govt. LPBS ആർപ്പൂക്കര ഗവ എൽപിബിഎസ് Government
33220 Arpookara Govt. LPGS ആർപ്പൂക്കര ഗവ എൽപിജിഎസ് Government
33234 Kudamaloor Govt. H.S. LPS കുടമാളൂർ ഗവ എച്ച്എസ് എൽപിഎസ് Government
33235 Kumarakom Govt. North LPS കുമരകം ഗവ നോർത്ത് എൽപിഎസ് Government
33236 Kumarakom Govt. S.L.B LPS കുമരകം ഗവ എസ്എൽബി എൽപിഎസ് Government
33238 Govt. Panchayath LPS,Kumarakom ഗവ പഞ്ചായത്ത് എൽപിഎസ് കുമരകം Government
33245 Mudiyoorkara Govt. LPS മുടിയൂർക്കര ഗവ എൽപിഎസ് Government
33248 Olassa Govt. LPS ഒളശ്ശ ഗവ എൽപിഎസ് Government
33250 Parampuzha D.V. Govt. LPS പാറമ്പുഴ ഡിവി ഗവ എൽപിഎസ് Government
33249 Olassa St. Antony`s LPS ഒളശ്ശ സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽപിഎസ് Unaided Recognised