കോട്ടയം/എഇഒ പാമ്പാടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ കോട്ടയംകോട്ടയം ഈസ്റ്റ്കോട്ടയം വെസ്റ്റ്ചങ്ങനാശ്ശേരിപാമ്പാടി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33505 Meenadam St. Mary`s UPS മീനടം സെന്റ്മേരീസ് യുപിഎസ് Aided
33506 Meenadom T.M.U. UPS മീനടം റ്റിഎംയു യുപിഎസ് Aided
33507 Neerikad St. Mary`s UPS നീറിക്കാട് സെന്റ്മേരീസ് യുപിഎസ് Aided
33504 Manarkad Govt. UPS മണർകാട് ഗവ യുപിഎസ് Government
33532 GUPS Cheerumkulam ജിയുപിഎസ് ചീരംകുളം Government
33533 Malam Govt. UPS മാലം ഗവ യുപിഎസ് Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33512 Kooroppada C.M.S. LPS കൂരോപ്പട സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33513 Kooroppada N.S.S.K. LPS കൂരോപ്പട എൻഎസ്എസ്‍കെ എൽപിഎസ് Aided
33514 Kothala C.M.S. LPS കോത്തല സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33517 Manarcad C.M.S. LPS മണർകാട് സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33519 Meenadom Eest C.M.S. LPS മീനടം ഈസ്റ്റ് സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33521 Meenadom West C.M.S. LPS മീനടം വെസ്റ്റ് സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33522 Nennala C.M.S. LPS നെൻമല സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33523 Pampady M.D. LPS പാമ്പാടി എംഡി എൽപിഎസ് Aided
33524 Pampady N.M. LPS പാമ്പാടി എൻഎം എൽപിഎസ് Aided
33525 Pampady North C.M.S. LPS പാമ്പാടി നോർത്ത് സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33528 Thiruvanchoor C.M.S. LPS തിരുവഞ്ചൂർ സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് Aided
33510 Pangada Govt. LPS പങ്ങട ഗവ എൽപിഎസ് Government
33515 Lakkattoor Govt. LPS ളാക്കാട്ടൂർ ഗവ എൽപിഎസ് Government
33516 Lakkattoor North Govt. LPS ളാക്കാട്ടൂർ നോർത്ത് ഗവ എൽപിഎസ് Government
33518 Manarcad Govt. LPS മണർകാട് ഗവ എൽപിഎസ് Government
33520 Meenadom Govt. LPS മീനടം ഗവ എൽപിഎസ് Government
33526 Pampady St. Thomas GLPS പാമ്പാടി സെന്റ്തോമസ് ജിഎൽപിഎസ് Government
33529 Thiruvanchoor Govt. LPS തിരുവഞ്ചൂർ ഗവ എൽപിഎസ് Government
33530 Velloor Govt. Central LPS വെള്ളൂർ ഗവ സെൻട്രൽ എൽപിഎസ് Government
33531 Velloor Govt. LPS വെള്ളൂർ ഗവ എൽപിഎസ് Government
33534 MGM NSS English Medium School Lakkattoor എംജിഎം എൻഎസ്എസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ളാക്കാട്ടൂർ Unaided Recognised
33535 Infant Jesus E M L P School Manarcad ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഇഎം എൽപി സ്കൂൾ മണർകാട് Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം/എഇഒ_പാമ്പാടി&oldid=1583214" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്