സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ/എഇഒ അമ്പലപ്പുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴഡിഇഒ ആലപ്പുഴഅമ്പലപ്പുഴആലപ്പുഴഹരിപ്പാട്
35301 G L. P. S. Amayida ജി എൽ പി എസ് ആമയിട Government
35302 G L. P. S. Ambalapuzha ജി.എൽ.പി.എസ്.അമ്പലപ്പുഴ Government
35303 G L. P. S. Karoor ജി എൽ പി എസ് കരൂർ Government
35304 G L. P. S. Thottapally ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി Government
35305 G H. W. LPS. Karuvatta ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ Government
35306 Govt. New L. P. S. Purakkad ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട് Government
35307 G L. P. B. S. Kumarapuram ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം Government
35308 G L. P. S. Karuvatta North ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത് Governmenൂ
35309 L. P. G. S. Kumarapuram എൽ പി ജി എസ് കുമാരപുരം | Government
35310 G L. P. S. Admavidhyasangam ജി എൽ പി എസ് ആത്മവിദ്യാസംഘം Government
35311 G L. P. S. Mangalam ജി എൽ പി എസ് മംഗലം Government
35312 G L. P. S. Panoorakara ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര Government
35313 G L. P. S. Pallana ജി എൽ പി എസ് പല്ലന Government
35314 S. N. L. P. S. Ambalapuzha എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ Aided
35315 M. L. P. S. Arattupuzha എം എൽ പി എസ് ആറാട്ടുപുഴ Aided
35316 A. P. L. P. S. Nallanickal എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ Government
35317 E. A. L. P. S. Erickavu ഇ എ എൽ പി എസ് എരിക്കാവ് Aided
35318 S. S. L. P. S. Kallikkadu എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട് Aided
35319 St. Nicholas L. P. S. Karumady സെന്റ് നിക്കോളാസ് എൽ പി എസ് കരുമാടി Aided
35320 S. N. D. P. L. P. S. Karuvatta എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ Aided
35321 St. Joseph`s L. P. S. Karuvatta സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ Aided
35322 Zion L. P. S. Karuvatta സീയോൺ എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ Aided
35323 Komana L. P. S. Ambalapuzha കോമന എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ Aided
35324 E. A. L. P. S. Kuzhickad ഇ എ എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട് Aided
35325 H. I. L. P. S. Neerkunnam എച്ച് ഐ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം Aided
35326 Theeradesa L. P. S. Neerkunnam തീരദേശ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം Aided
35327 S. K. V. L. P. S. Panackal എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പനയ്ക്കൽ Aided
35328 K. K. K. V. M. L. P. S. Pothappally കെ കെ കെ വി എം എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി | Aided
35329 L. P. S. Pothappally എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി Government
35330 L. F. L. P. S. Purakkad എൽ എഫ് എൽ പി എസ് പുറക്കാട് Aided
35331 A. S. M. L. P. S. Purakkad എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് Aided
35332 S. N. V. L. P. S. Thamallackal എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് താമല്ലാക്കൽ | Aided
35334 G L. P. S. Kizhakkekara North ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത് Government
35335 G L. P. S. Thrikkunnapuzha ജി എൽ പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ Government
35336 L. P. S. Kanjippadom എൽ പി എസ് കഞ്ഞിപ്പാടം Aided
35337 G. U. P. S. Erickavu ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് Government
35338 S. D. V. G U. P. S. Neerkunnam എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം Government
35339 G. U. P. S. Naluchira ജി യു പി എസ് നാലുചിറ Government
35340 S. K. V. N. S. S. U. P. Karuvatta എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ Aided
35341 S. N. V. T. T. I. Kakkazhom എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം Aided
35342 S. N. D. P. U. P. S. Karuvatta എസ് എൻ ഡി പി യു പി എസ് കരുവാറ്റ Aided
35343 St. James U. P. S. Karuvatta സെന്റ് ജെയിംസ് യു പി എസ് കരുവാറ്റ Aided
35344 K.A.M.U.P.S, Pallana കെ എ എം യു പി എസ് പല്ലന Aided
35345 S. K. D. U. P.S. Tharayilkadavu എസ് കെ ഡി യു പി.എസ് തറയിൽക്കടവ് Aided
35346 S. V. D. U. P. S. Purakkad എസ് വി ഡി യു പി എസ് പുറക്കാട് Aided
35347 M. M. V. M. U. P. S. Thamallackal എം എം വി എം യു പി എസ് താമല്ലാക്കൽ Aided
35348 M. T. U. P. S. Thrikkunnapuzha എം ടി യു പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ Aided
35350 M. U. U. P. S. Arattupuzha എം യു യു പി എസ് ആറാട്ടുപുഴ Aided


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_അമ്പലപ്പുഴ&oldid=1052928" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്