ആലപ്പുഴ/എഇഒ ഹരിപ്പാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
35401 ജി.എൽ. പി. ബി. എസ്സ് ചേപ്പാട് Government
35402 ജി എൽ പി ജി എസ് ചേപ്പാട് Government
35403 ജി എൽ പി എസ് ചൂരവിള Government
35404 ജി എൽ പി എസ് ഏവൂർ നോർത്ത് Government
35405 ജി എൽ .പി. എസ് ഹരിപ്പാട് Government
35406 ജി ഡി കെ എൻ എം എൽ പി എസ് ഹരിപ്പാട് Government
35407 ജി എൽ പി ബി എസ് മുതുകുളം Government
35408 ജി എൽ പി ജി എസ് മുതുകുളം Government
35409 ജി എൽ പി എസ് നടുവട്ടം Government
35410 ജി എൽ പി എസ് പാണ്ടി Government
35411 ജി എൽ പി എസ് പായിപ്പാട് Government
35412 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി എസ് തെക്കേക്കര Government
35413 എം ടി എൽ പി എസ് അകംകുടി Aided
35414 ബി വി എൽ പി എസ് ആനാരി Aided
35415 ആരൂർ എൽ പി എസ് ഹരിപ്പാട് Government
35416 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ചെറുതന Aided
35417 ചിങ്ങനല്ലൂർ എൽ.പി.എസ്. ചിങ്ങോലി Aided
35418 ജി വി എൽ പി എസ് ചിങ്ങോലി Aided
35419 ടി എം എൽ പി എസ് ഹരിപ്പാട് Aided
35420 സെന്റ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കാരിച്ചാൽ Aided
35421 എം ടി എൽ പി എസ് മേൽപ്പാടം Aided
35422 എൽ പി എസ് മുട്ടം Aided
35423 മുറിയാമ്മൂട് എൽ പി എസ് ചേപ്പാട് Aided
35424 മുല്ലക്കര എൽ പി എസ് മുട്ടം Aided
35425 എൽ പി ജി എസ് നടുവട്ടം Aided
35426 പേർകാട് എം എസ് സി എൽ പി എസ് പള്ളിപ്പാട് Aided
35427 പുതുശ്ശേരി എൽ പി എസ് ആനാരി Aided
35428 സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് കാർത്തികപ്പള്ളി Unaided Recognised
35429 ബി ബി എൽ പി എസ് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര Unaided Recognised
35430 ജി എൽ പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂർ Government
35431 ജി ന്യൂ യു പി എസ് ആയാപറമ്പ് Government
35432 ജി യു പി എസ് ഹരിപ്പാട് Government
35433 ജി യു പി എസ് കാർത്തികപ്പള്ളി Government
35434 ജി യു പി എസ് മഹാദേവികാട് Government
35435 ജി യു പി എസ് വഴുതാനം Government
35436 ജി യു പി എസ് വെള്ളംകുളങ്ങര Government
35437 ജി യു പി എസ് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര Government
35438 കുറുമ്പകര യു പി എസ് മുതുകുളം Aided
35439 മണ്ണാറശാല യു പി എസ് ഹരിപ്പാട് Aided
35440 കെ എ എം യു പി എസ് മുതുകുളം Aided
35441 എസ് എൻ വി യു പി എസ് മുതുകുളം Aided
35442 പയിപ്പാട് യു പി എസ് പായിപ്പാട് Aided
35443 പി എം ഡി യു പി എസ് ചേപ്പാട് Aided
35444 ചൂരവിള യു പി എസ് ചിങ്ങോലി Aided
35445 എസ് കെ വി യു പി എസ് എവൂർ നോർത്ത് Aided
35446 സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് കാരിച്ചാൽ Aided
35447 സെന്റ് കുര്യാക്കോസ് യു പി എസ് മേൽപ്പാടം Aided
35448 എസ് എൻ എം യു പി എസ് മുതുകുളം Aided‌‌‌
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_ഹരിപ്പാട്&oldid=483998" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്