തൃശ്ശൂർ/എഇഒ ചേർപ്പ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ തൃശ്ശൂർചേർപ്പ്തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
22263 Sankara U. P. S. Alangad ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് Aided
22264 St. Antony` s U. P. S. Kodannur സെന്റ്. ആന്റണീസ് യു. പി. എസ്. കോടന്നൂർ Aided
22265 K. L. S. U. P. S. Peruvanam കെ. എൽ. എസ്. യു. പി. എസ്. പെരുവനം Aided
22266 S. N. U. P. S. Pookode എസ്. എൻ. യു. പി. എസ്. പൂക്കോട് Aided
22267 St. Pius Xth C. U. P. S. Varandarappilly സെൻറ്. പയസ് ടെൻത് സി. യു. പി. എസ്. . വരന്തരപ്പിള്ളി Aided
22271 St. Raphel U. P. S. Kallur സെന്റ്. റാഫേൽ യു. പി. എസ്.കല്ലൂർ Aided
22272 A. U. P. S. Pallissery എ. യു. പി. എസ്. പല്ലിശ്ശേരി Aided
22273 A.U. P. S. Perinchery എ. യു. പി. എസ്.പെരി‍ഞ്ചേരി Aided
22274 St. Teresita` s U. P. S. Thalore സെൻറ്. തെരേസിറ്റാസ് യു. പി. എസ്. തലോർ Aided
22275 J. U. P. S. Varandarappilly ജെ. യു. പി. എസ്. വരന്തരപ്പിള്ളി Aided
22276 ST.MARYS U P S VENDORE സെന്റ് മേരീസ് യു. പി. എസ്. വെണ്ടൂർ Aided
22203 G. T. S. Echippara ജി. ടി. എസ്. എച്ചിപ്പാറ Government
22261 G. U. P. S. Panamkuttichira ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ Government
22262 G. U. P. S. Vallachira ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
22209 A. L. P. S. Chazhoor എ. എൽ. പി. എസ്. ചാഴൂർ Aided
22210 A. L. P. S. Chemmappilly എ. എൽ. പി. എസ്. ചെമ്മാപ്പിള്ളി Aided
22211 C. N. N. B. L. P. S. Cherpu സി. എൻ. എൻ. ബി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് Aided
22212 C. N. N. G. L. P. S. Cherpu സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് Aided
22213 K. M. L. P. S. Kadalassery കെ. എം. എൽ. പി. എസ്. കടലാശ്ശേരി Aided
22214 V. L. P. S. Kallur വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ Aided
22215 P. G. M.M. L. P. S. Kallai പി. ജി. എം. എം. എൽ. പി. എസ്. കള്ളായി Aided
22216 S. N. S. A. L. P. S. Kizhuppillikara എസ്. എൻ. എസ്. എ. എൽ. പി. എസ്. കിഴുപ്പിള്ളിക്കര Aided
22217 St. Mary` s C.L. P. S. Ollur സെൻറ്. മേരീസ് സി. എൽ. പി. എസ് ഒല്ലൂർ Aided
22218 St. Mary's A. L. P. S. Pallissery സെന്റ്. മേരീസ് എ.എൽ.പി.എസ്. പല്ലിശ്ശേരി Aided
22219 St. Anne` s M. G. S. Pazhuvil സെൻറ്. ആൻസ് എം. ജി. എസ് പഴുവിൽ Aided
22220 A. L. P. S. Perinchery എ. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി Aided
22221 St. Roch's C.A.L. P. S. Perumpillissery സെൻറ്. റോക്ക്സ് സി. എ. എൽ. പി. എസ് പെരുംമ്പിള്ളിശ്ശേരി Aided
22222 L. F. L. P. S. Perinchery എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി Aided
22223 D. M. L. P. S. Pottuchira ഡി. എം. എൽ. പി. എസ്. പൊട്ടുച്ചിറ Aided
22224 A. L. P. S. Thaikattussery എ. എൽ. പി. എസ്. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി Aided
22225 L. F. L. P. S. Thalore എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. തലോർ Aided
22226 St. Antony` s L. P. S. Varandarappilly സെൻറ്. ആൻറണീസ് എൽ. പി. എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി Aided
22227 St. John Bosco L. P. S Varandarappilly സെൻറ്. ജോൺ ബോസ്കോ എൽ. പി. എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി Aided
22228 A. L. P. S. Velupadam എ. എൽ. പി. എസ്. വേലൂപ്പാടം Aided
22229 C. A. L. P. S. Venginissery സി. എ. എൽ. പി. എസ്. വെങ്ങിണിശ്ശേരി Aided
22231 RMLPS Arattupuzha ആർ. എം. എൽ. പി. എസ് ആറാട്ടുപുഴ Aided
22232 A. L. P. S. Chenam എ. എൽ. പി. എസ്. ചേനം Aided
22233 C. A. L. P. S. Chevoor സി. എ. എൽ. പി. എസ്. ചെവ്വൂർ Aided
22234 St. Antony` s L. P. S. Kavallur സെൻറ്. ആൻറണീസ് എൽ. പി. എസ് കാവല്ലൂർ Aided
22235 A. L. P. S. Urakam എ. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം Aided
22236 C. M. S. L. P. S. Urakam സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം Aided
22237 A. L. P. S. Palissery എ. എൽ. പി. എസ്. പാലിശ്ശേരി Aided
22238 D. M. L. P. S. Panamkulam ഡി. എം. എൽ. പി. എസ്. പനംകുളം Aided
22239 A. L. P. S. Pallipuram എ. എൽ. പി. എസ്. പള്ളിപുറം Aided
22240 M. L. P. S. Paralam എം. എൽ. പി. എസ്. പാറളം Aided
22201 G. L. P. S. Alappad ജി. എൽ. പി. എസ്. ആലപ്പാട് Government
22202 G. L. P.S. Ammadam ജി. എൽ. പി. എസ്. അമ്മാടം Government
22204 G. L. P. S. Kurumbilavu ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ് Government
22205 G. M. L. P. S. Peringottukara ജി. എം. എൽ. പി. എസ്. പെരിങ്ങോട്ടുകര Government
22206 G. H. S. L. P. S. Peringottukara ജി. എച്ച്. എസ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിങ്ങോട്ടുകര Government
22207 G. L. P. S. Trikkur ജി. എൽ. പി. എസ്. തൃക്കൂർ Government
22208 A. P. L. P. S. Alagappanagar എ. പി. എൽ. പി. എസ്. അളഗപ്പനഗർ Government
22251 G.J. B. S. Cherpu ജി. ജെ. ബി. എസ്. ചേർപ്പ് Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_ചേർപ്പ്&oldid=2103713" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്