സഹായം Reading Problems? Click here


തൃശ്ശൂർ/എഇഒ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ തൃശ്ശൂർചേർപ്പ്തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
22451 L. F. U. P. S. Poomala എൽ. എഫ്. യു. പി. എസ്. പൂമല Aided
22452 A. U. P. S. Marottichal എ. യു. പി. എസ്. മരോട്ടിച്ചാൽ Aided
22453 S. U. P. S. Kozhukulli എസ്. യു. പി. എസ്. കൊഴുക്കുള്ളി Aided
22454 St. Marys C. U. P. S. Chiyyaram സെന്റ്. മേരീസ് സി. യു. പി. എസ്.. ചിയ്യാരം Aided
22455 St. Antonys U. P. S. Paravattani സെന്റ്. ആന്റണീസ്‍ യു. പി. എസ്. പറവട്ടാനി Aided
22456 A. U. P. S. Kannara എ. യു. പി. എസ്. കണ്ണാറ Aided
22457 St. Marys U. P. S. Lourdes Thrissur സെന്റ്. മേരീസ്‍ യു. പി. എസ്. ലൂർദ്സ് തൃശ്ശൂർ Aided
22458 U. P. S. Thanikudam യു. പി. എസ്. . താണിക്കുടം Aided
22459 E. K. M. U. P. S. Vaniampara ഇ. കെ. എം. യു. പി. എസ്. വാണിയമ്പാറ Aided
22460 N. S. U. P. S. Cheroor എൻ. എസ്. യു. പി. എസ്. ചേറൂർ Aided
22465 St George`s U. P. S. Mukkattukara സെന്റ്. ജോർജ്സ്‍ യു. പി. എസ്. മുക്കാട്ടുകര Aided
22466 C. J. M. U. P. S. Marathakara സി. ജെ. എം. യു. പി. എസ്. മരത്താക്കര Aided
22461 G. U. P. S. Asarikad ജി. യു. പി. എസ്. ആശാരിക്കാട് Government
22462 G. U. P. S. Moorkanikkara ജി. യു. പി. എസ്. മൂർക്കനിക്കര Government
22463 G. U. P. S. Ramavarmapuram ജി. യു. പി. എസ്. രാമവർമപുരം Government
22431 H. F. E. M. L. P. S. Mannuthy എച്ച്. എഫ്. ഇ. എം. എൽ. പി. എസ്. മണ്ണുത്തി Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
22410 C. S. C. S. Nallangara സി. എസ്. സി. എസ്. നെല്ലങ്കര Aided
22411 M. T. L. P. S. Chelakkottukara എം. ടി. എൽ. പി. എസ്.. ചേലക്കോട്ടുകര Aided
22412 St. Clares C. L. P. S. Thrissur സെൻറ്. ക്ലയേഴ്സ് സി. എൽ. പി. എസ് തൃശ്ശൂർ Aided
22413 M. H. L. P. S. Mariapuram എം. എച്ച്. എൽ. പി. എസ്. മരിയാപുരം Aided
22414 M. T. G. L. P. S. Thrissur എം. ടി. ജി. എൽ. പി. എസ്.തൃശ്ശൂർ Aided
22415 H. R. C. L. P. S. Nadathara എച്ച്. ആർ. സി. എൽ. പി. എസ്. നടത്തറ Aided
22416 St. Seb. C. L. P. S. Nellikkunnu സെൻറ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ സി.‍ എൽ. പി. എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് Aided
22417 St. George`s C. L. P. S. Mukkattukara സെൻറ്. ജോർജ്ജസ് സി. എൽ. പി. എസ് മുക്കാട്ടുകര Aided
22418 St. Jos A. L. P. S. Marathakara സെൻറ്. ജോസ് എ. എൽ. പി. എസ്. മരത്താക്കര Aided
22419 St. Raphaels C. L. P. S. Ollur സെൻറ്. റാഫേൽസ് സി. എൽ. പി. എസ് ഒല്ലൂർ Aided
22420 L. M. L. P. S. Kuttanellur എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്. കുട്ടനെല്ലൂർ Aided
22421 Pope John L. P. S. Kuriachira പോപ് ജോൺ എൽ. പി. എസ് കുരിയച്ചിറ‍ Aided
22422 St. Josephs C. L. P. S. Thrissur സെൻറ്. ജോസഫ്സ് സി. എൽ. പി. എസ് തൃശ്ശൂർ Aided
22423 ST. Thomas L. P. S. Thiroor സെൻറ്. തോമസ്‍ എൽ. പി. എസ് തിരൂർ Aided
22424 S. H. C. L. P. S. Thrissur എസ്. എച്ച്. സി. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ Aided
22425 C. S. L. P. S. Thrissur സി. എസ്. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ Aided
22426 K. S. K. B. S. Kuttanellur കെ. എസ്. കെ. ബി. എസ് കുട്ടനെല്ലൂർ Aided
22427 A. L. P. S. Eravimangalm എ. എൽ. പി. എസ്. ഇരവിമംഗലം Aided
22428 I. V. M. L. P. S. Mulayam ഐ. വി. എം. എൽ. പി. എസ്. മുളയം Aided
22429 St. Francis L. P. S. Viyyur സെൻറ്. ഫ്രാൻസിസ്‍ എൽ. പി. എസ് വിയ്യൂർ Aided
22430 M. P. S. .Mudicode എം. പി. എസ്. മുടിക്കോട് Aided
22441 R. G. L. P. S. Nellikunnu ആർ. ജി. എൽ. പി. എസ്. നെല്ലിക്കുന്ന് Aided
22442 St. Augustines C. L. P. S. Kokkalai സെൻറ്. അഗസ്റ്റിൻസ് സി. എൽ. പി. എസ്. കൊക്കാല Aided
22443 C. M. S. L. P. S. Mannuthy സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. മണ്ണുത്തി Aided
22444 A. L. P. S. Chuvannamannu എ. എൽ. പി. എസ്. ചുവന്നമണ്ണ് Aided
22445 N. S. L. P. S. Madakkathara എൻ. എസ്. എൽ. പി. എസ്. മാടക്കത്തറ Aided
22446 A. L. P. S. Kalathode എ. എൽ. പി. എസ്. കാളത്തോട് Aided
22447 Z. M. L. P. S. Kolazhi സെഡ്. എം. എൽ. പി. എസ്. കോലഴി Aided
22449 K. S. L. P. S. Mulamkunnathukavu കെ‍. എസ്. എൽ. പി. എസ്. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് Aided
22401 G. L. P. S. Peechi ജി. എൽ. പി. എസ്. പീച്ചി Government
22402 G. T. S. Peechi ജി. ടി. എസ്. പീച്ചി Government
22403 G. L. P. S. Puthur ജി. എൽ. പി. എസ്. പുത്തൂർ Government
22404 G. M. L. P. S. (G) Thrissur ജി. എം. എൽ. പി. എസ്. (ജി) തൃശ്ശൂർ Government
22405 G. L. P. S. Cherukunnu ജി. എൽ. പി. എസ്. ചെറുകുന്ന് Government
22406 G. J. B. S. Mathikunnu ജി. ജെ. ബി. എസ്. മതിക്കുന്ന് Government
22407 G. T. S. Pananchery ജി. ടി. എസ്. പാണഞ്ചേരി Government
22408 G. L. P. S. Pattikkad ജി. എൽ. പി. എസ്. പട്ടിക്കാട് Government
22409 G. L. P. S. Mukkattukara ജി. എൽ. പി. എസ്. മുക്കാട്ടുകര Government
22432 D. B. E. M. L. P. S. Mannuthy ഡി. ബി. ഇ. എം. എൽ. പി. എസ്. മണ്ണുത്തി Unaided Recognised
22434 S. H. C. E. M. L. P. S. Thrissur. എസ്. എച്ച്. സി. ഇ. എം. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ. Unaided Recognised
22473 Holy Family CEM L.P. School, Chembukkavu ഹോളി ഫാമിലി സി. ഇ. എം. എൽ. പി. സ്കൂൾ, ചെമ്പൂക്കാവ് Unaided Recognised
22475 Mercy Convent LP School, Peechi, Thrissur മേഴ്‌സി കോൺവെൻറ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, പീച്ചി, തൃശ്ശൂർ Unaided Recognised
22477 St. Sebastians Convent English Medium LP School, Nellikkunu സെൻറ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. സ്കൂൾ, നെല്ലികുന്ന് Unaided Recognised
22478 St.Joseph's Convent English Medium L.P School, Mission Quarters സെൻറ്. ജോസഫ്‍സ് കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. സ്കൂൾ, മിഷൻ കോട്ടേഴ്സ് Unaided Recognised