സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം/എഇഒ എടപ്പാൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറംഡിഇഒ തിരൂർഎടപ്പാൾകുറ്റിപ്പുറംപൊന്നാനിതിരൂർ
എടപ്പാൾ

   കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമാണ്‌ എടപ്പാൾ. തൃശൂർ - കോഴിക്കോട് ഹൈവേയും പൊന്നാനി - പട്ടാമ്പി ഹൈവേയും കൂടിച്ചെരുന്ന ഒരു നാൽക്കവലയാണു പിന്നീടു എടപ്പാൾ പട്ടണം ആയതു.പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ പൊന്നാനി നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് എടപ്പാൾ. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് 45 കി.മീ (28 മൈൽ) അകലെ തൃശൂർ-കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്-പൊന്നാനി സംസ്ഥാന പാതകളുടെ രണ്ട് റോഡുകളുടെ ജംഗ്ഷനിലാണ് എടപ്പാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2011 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം മലപ്പുറം മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എടപ്പാൾ. പൊന്നാനി കോൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എടപ്പാൾ, പൊന്നാനിയിലെ ബിയ്യം കായൽ തടാകത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
19248 K. V. U. P. S. Kakkidippuram കെ.വി.യു.പി.എസ് കക്കിടിപ്പുറം Aided
19252 M. T. S. U. P. S. Nannamukku എം.ടി.എസ്.യു.പി.എസ് നന്നമുക്ക് Aided
19256 M. A. M. U. P. S. Thavanur എം.എ.എം.യു.പി.എസ് തവനൂർ Aided
19257 C. P. N. U. P. S. Vattamkulam സി.പി.എൻ.യു.പി.എസ് വട്ടംകുളം Aided
19258 A. U. P. S. Verur എ.യു.പി.എസ് വെരൂർ Aided
19259 B. T. M. U. P. S. Alankode ബി.ടി.എം.യു.പി.എസ് ആലങ്കോട് Aided
19260 V. P. U. P. S. Kaladi വി.പി.യു.പി.എസ് കാലടി Aided
19261 A. U. P. S. Nellisseri എ.യു.പി.എസ് നെല്ലിശ്ശേരി Aided
19262 A. U. P. S. Perumparamba എ.യു.പി.എസ് പെരുംപറമ്പ് Aided
19263 S.S. U. P. S. Thrikkanapuram എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് തൃക്കണാപ്പുരം Aided
19264 Vijaya A. U. P. S. Thuyyam വിജയ എ.യു.പി.എസ് തുയ്യം Aided
19265 S. S. M. U. P. S. Vadakkummuri എസ്.എസ്.എം.യു.പി.എസ് വടക്കുംമുറി Aided
19246 G. M. U. P. S. Edappal ജി.എം.യു.പി.എസ് എടപ്പാൾ Government
19249 G. U. P. S. Kololamba ജി.യു.പി.എസ് കോലൊളൊമ്പ് Government
19251 G. U. P. S. Othalur ജി.യു.പി.എസ് ഒതളൂർ Government
19253 G. U. P. S. Pothanur ജി.യു.പി.എസ് പോത്തനൂർ Government
19254 K. M. G. U. P. S. Thavanur കെ.എം.ജി.യു.പി എസ് തവനൂർ Government
19255 G. U. P. S. Vellanchery ജി.യു.പി.എസ്. വെള്ളാഞ്ചേരി Government
19247 Al Basheer E. M. School Nariparamba അൽ-ബഷീർ ഇ.എം.സ്കൂൾ നരിപ്പറമ്പ് Unaided Recognised
19250 B.N.S.N. S. S. U. P. S. Vattamkulam ബി.എൻ.എസ്.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് വട്ടംകുളം Unaided Recognised
19284 Galaxy English School Kolikkara ഗാലക്സി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കോലിക്കര Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
19203 M. M. L. P. S. Nellisseri എം.എം.എൽ.പി.എസ് നെല്ലിശ്ശേരി Aided
19204 A. L. P. S. Athalur എ.എൽ.പി.എസ് അതളൂർ Aided
19207 A. J. B. S. Chekanur എ.ജെ.ബി.എസ് ചേകനൂർ Aided
19209 A. L. P. S. Chiyanur എ.എൽ.പി.എസ് ചീയാനൂർ Aided
19211 A. M. L. P. S. Kadakasseri എ.എം.എൽ.പി.എസ് കടകശ്ശേരി Aided
19212 A. M. L. P. S. Kakkidippuram എ.എം.എൽ.പി.എസ് കക്കിടിപ്പുറം Aided
19213 A. M. L. P. S. Kaladi എ.എം.എൽ.പി.എസ് കാലടി Aided
19215 A. M. L. P. S. Kallurma എ.എം.എൽ.പി.എസ് കല്ലൂർമ Aided
19217 A. M. L. P. S. Kanhiyoor എ.എം.എൽ.പി.എസ് കാഞ്ഞിയൂർ Aided
19219 A. M. L. P. S. Kokkur എ.എം.എൽ.പി.എസ് കോക്കൂർ Aided
19221 A. M. L. P. S. Kololamba എ.എം.എൽ.പി.എസ് കോലൊളംമ്പ് Aided
19224 A. M. L. P. S. Maniyur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മാണിയൂർ Aided
19226 G. S. A. L. P. S. Nannamukku ജി.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് നന്നമുക്ക് Aided
19228 A. M. L. P. S. Nannamukku South എ.എം.എൽ.പി.എസ് നന്നമുക്ക് സൗത്ത് Aided
19230 A. J. B. S. Nellisseri എ.ജെ.ബി.എസ് നെല്ലിശ്ശേരി Aided
19232 A. M. L. P. S. Othalur South എ.എം.എൽ.പി.എസ് ഒതളൂർ സൗത്ത് Aided
19234 A. M. L. P. S. Panthavur എ.എം.എൽ.പി.എസ് പന്താവൂർ Aided
19236 A. M. L. P. S. Perumukku എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമുക്ക് Aided
19237 A. M. L. P. S. Pookkarathara എ.എം.എൽ.പി.എസ് പൂക്കരത്തറ Aided
19238 C. M. C. L. P. S. Thalamunda സി.എം.സി.എൽ.പി.എസ് തലമുണ്ട Aided
19239 A. M. L. P. S. Thiruthikundu എ.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുത്തിക്കുണ്ട് Aided
19240 A. L. P. S. Thrikanapuram എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കണാപുരം Aided
19241 A. J. B. S. Udinikkara എ.ജെ.ബി.എസ് ഉദിനിക്കര Aided
19242 A. M. L. P. S. Ayilakkad എ.എം.എൽ.പി.എസ് അയിലക്കാട് Aided
19245 S. V. J. B. S. Kuttippala എസ്.വി.ജെ.ബി.എസ് കുറ്റിപ്പാല Aided
19201 G. L. P. S. Alankode ജി.എൽ.പി.എസ് ആലങ്കോട് Government
19205 G. L. P. S. Chiyyanur ജി. എൽ. പി. എസ് ചിയ്യാനൂർ Government
19206 G. L. P. S. Edappal ജി.എൽ.പി.എസ് എടപ്പാൾ Government
19208 G. L. P. S. Kaladi ജി.എൽ.പി.എസ് കാലടി Government
19210 G. L. P. S. Kallurma പാടിക്കാൽ കല്യാണിഅമ്മ മെമ്മോറിയൽ ജി.എൽ.പി.എസ് കല്ലൂർമ Government
19214 G. L. P. S. Mookkuthala ജി.എൽ.പി.എസ് മൂക്കുതല Government
19216 G. B. L. P. S. Mudur ജി.ബി.എൽ.പി.എസ് മുതൂർ Government
19218 G. L. P. S. Nariparamba ജി.എൽ.പി.എസ് നരിപ്പറമ്പ് Government
19220 G. M. L. P. S. Pallikara ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിക്കര Government
19222 G. L. P. S. Perumparamba ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുംപറമ്പ് Government
19223 G. L. P. S. Polpakkara ജി.എൽ.പി.എസ് പൊൽപ്പാക്കര Government
19225 G. L. P. S. Sukapuram ജി.എൽ.പി.എസ് ശുകപ്പുരം Government
19227 G. L. P. S. Thuyyam ജി.എൽ.പി.എസ് തുയ്യം Government
19229 G. L. P. S. Thrikkanapuram ജി.എൽ.പി.എസ് തൃക്കണാപ്പുരം Government
19231 G. L. P. S. Vadakkummuri ജി.എൽ.പി.എസ് വടക്കുംമുറി Government
19233 G. M. L. P. S. Vadakkummuri ജി.എം.എൽ.പി.എസ് വടക്കുംമുറി Government
19235 G. J. B. S. Vattamkulam ജി.ജെ.ബി.എസ്. വട്ടംകുളം Government
19243 Govt L.P.School Kololomba ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോലൊളമ്പ് Government
19244 G. H. W. L. P. S. Maravancheri ജി.എച്ച്.ഡബ്ലിയു.എൽ.പി.എസ് മറവൻഞ്ചേരി Government


"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_എടപ്പാൾ&oldid=1607563" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്