സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം/എഇഒ കുറ്റിപ്പുറം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറംഡിഇഒ തിരൂർഎടപ്പാൾകുറ്റിപ്പുറംപൊന്നാനിതിരൂർ
എയ്ഡഡ് എൽ.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19302 A. L. P. S. Chathankavupara എ.എൽ.പി.എസ് ചാത്തൻകാവുപാറ
19303 Majlis L. P. S. Puramannur മജ്‌ലിസ്.എൽ.പി.എസ് പുറമണ്ണൂർ
19305 M. M. A. L. P. S. Cheloor എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ് ചേലൂർ
19307 C. M. A. M. L. P. S. Chinakkal സി.എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചിനക്കൽ
19309 A. M. L. P. S. Edachalam എം.എം.എൽ.പി.എസ് എടച്ചലം
19311 H. A. L. P. S. Edayur എച്ച്.എ.എൽ.പി.എസ് എടയൂർ
19314 Ayoob A. M. L. P. S. Irimbiliyam അയ്യൂബ് എ.എം.എൽ.പി.എസ് ഇരിമ്പിളിയം
19316 A. L. P. S. Irimbiliyam എ.എൽ.പി.എസ് ഇരിമ്പിളിയം
19318 A. L. P. S. Kadampuzha എ.എൽ.പി.എസ് കാടാമ്പുഴ
19320 A. L. P. S. Karthala എ.എൽ.പി.എസ് കാർത്തല
19323 K. S. M. M.A.L. P. S. Kazhuthallur കെ.എസ്.എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ് കഴുതല്ലൂർ
19325 A. M. L. P. S. Kizhumuri എ.എം.എൽ.പി.എസ് കീഴ്‌മുറി
19326 A. M. L. P. S. Kodumudi എ.എം.എൽ.പി.എസ് കൊടുമുടി
19328 A. M. L. P. S. Kolathole എ.എം.എൽ.പി.എസ് കൊളത്തോൾ
19330 A. M. L. P. S. Kulamangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ് കുളമംഗലം
19334 A. L. P. S. Painkannur എ.എൽ.പി.എസ് പൈങ്കണ്ണൂർ
19336 P. M. S. A. L. P. S. Pakaranellur പി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് പകരനെല്ലൂർ
19338 E. M. A. L. P. S. Paravannur ഇ.എം.എ.എൽ.പി.എസ് പറവന്നൂർ
19340 A. M. L. P. S. Puthanathani എ.എം.എൽ.പി.എസ് പുത്തനത്താണി
19342 A. M. L. P. S. Thozhannur East എ.എം.എൽ.പി.എസ് തോഴന്നൂർ ഈസ്റ്റ്
19344 A. M. L. P. S. Thozhannur West എ.എം.എൽ.പി.എസ് തോഴന്നൂർ വെസ്റ്റ്
19346 A. L. P. S. Thozhuvanur എ.എൽ.പി.എസ് തോഴുവാനൂർ
19347 A. M. L. P. S. Thozhuvannur എ.എം.എൽ.പി.എസ് തോഴുവാനൂർ
19349 A. L. P. S. Vaikathur എ.എൽ.പി.എസ് വൈക്കത്തൂർ
19351 A. M. L. P. S. Valiyakunnu എ.എം.എൽ.പി.എസ് വലിയകുന്ന്
19352 H. A. L. P. S. Valiyakunnu എച്ച്.എഎൽ.പി.എസ് വലിയകുന്ന്
19353 Model L. P. S. Kottaram മോഡൽ.എൽ.പി.എസ് കെട്ടാരം
19354 A. M. L. P. S. Edayur North എ.എം.എൽ.പി.എസ് എടയൂർ നോർത്ത്
19355 S. V. A. L. P. S. Edayur എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ് എടയൂർ
19356 A. L. P. S. Kuttippuram South എ.എൽ.പി.എസ് കുറ്റിപ്പുറം സൗത്ത്
ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19301 G. L. P. S. Athippetta ജി.എൽ.പി.എസ് അത്തിപ്പെറ്റ
19304 G. M. L. P. S. Ayirani ജി.എം.എൽ.പി.എസ് അയിരാണി
19306 G. L. P. S. Chellur ജി.എൽ.പി.എസ് ചെല്ലൂർ
19308 G. L. P. S. Cheruparamba ജി.എൽ.പി.എസ് ചെറുപറമ്പ്
19310 G. L. P. S. Chottur ജി.എൽ.പി.എസ് ചോറ്റൂർ
19312 G. W. L. P. S. Irimbliyam ജി.ഡബ്ള്യു.എൽ.പി.എസ് ഇരിമ്പിളിയം
19313 G. M. L. P. S. Kallarmangalam ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കല്ലാർമംഗലം
19315 G. M. L. P. S. Kalpakancheri ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കൽപക‍ഞ്ചേരി
19317 G. L. P. S. Kalpakancheri ജി.എൽ.പി.എസ് കൽപകഞ്ചേരി
19319 G. L. P. S. Karaikkad ജി.എൽ.പി.എസ് കരേക്കാട്
19321 G. L. P. S. Kattilangadi ജി.എൽ.പി.എസ് കാട്ടിലങ്ങാടി
19322 G. L. P. S. Kattipparuthi ജി.എൽ.പി.എസ് കാട്ടിപ്പരുത്തി
19324 G. M. L. P. S. Kanancheri ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കാനഞ്ചേരി
19327 G. L. P. S. Kulakkad ജി.എൽ.പി.എസ് കുളക്കാട്
19329 G. L. P. S. Kuttippuram ജി.എൽ.പി.എസ് കുറ്റിപ്പുറം
19331 G. L. P. S. Kuttippuram North ജി.എൽ.പി.എസ് കുറ്റിപ്പുറം നോർത്ത്
19332 G. M. L. P. S. Manhachola ജി.എം.എൽ.പി.എസ് മഞ്ഞച്ചോല
19333 G. L. P. S. Maniyankad ജി.എൽ.പി.എസ് മണിയങ്കാട്
19335 G. L. P. S. Mankeri ജി.എൽ.പി.എസ് മങ്കേരി
19337 G. L. P. S. Melmuri ജി.എൽ.പി.എസ് മേൽമുറി
19339 G. L. P. S. Naduvattam ജി.എൽ.പി.എസ് നടുവട്ടം
19341 G. M. L. P. S. Parappuram ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പാറപ്പുറം
19343 G. M. L. P. S. Paravannur ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പറവന്നൂർ
19345 G. L. P. S. Perumparamba Moodal ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുംമ്പറമ്പ് മൂടാൽ
19348 G. L. P. S. Vadakkumbram ജി.എൽ.പി.എസ് വടക്കുമ്പ്രം
19350 G. M. L. P. S. Valancheri ജി.എം.എൽ.പി.എസ് വളാഞ്ചേരി
അൺ എയ്ഡഡ് എൽ.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19387 St. Josephs English Medium L.P School Kuttippuram സെന്റ് ജോസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ.പി സ്കൂൾ കുറ്റിപ്പുറം
19388 Malabar Muslim Mission L.P School Moodal മലബാർ മുസ്ലിം മിഷൻ എൽ.പി സ്കൂൽ മൂടാൽ
19390 MSS Model English Medium School Edachulam എം.എസ്.എസ് മോഡൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എടച്ചലം
19391 Kolakkad E.M. School കൊടക്കാട് ഇ.എം സ്കൂൾ
എയ്ഡഡ് യു.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19358 K. M. U. P. S. Edayur കെ.എം.യു.പി സ്കൂൾ എടയൂർ
19361 A. M. U. P. S. Irimbiliyam എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ ഇരിമ്പിളിയം‍‍
19366 A. U. P. S. Marakkara എ.യു.പി.എസ് മാറാക്കര
19367 A. M. U. P. S. Melmuri South എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ മേൽമുറി സൗത്ത്
19368 A. M. U. P. S. Pazhur എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ പാഴൂർ
19369 A. M. U. P. S. Poolamangalam എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ പൂളമംഗലം
19370 A. M. U. P. S. Punnathala എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ പുന്നത്തല
19371 A. M. U. P. S. Puramannur എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ പുറമണ്ണൂർ
19372 K. V. U. P. S. Vadakkumbram കെ.വി.യു.പി സ്കൂൾ വടക്കുംപുറം
19373 A. U. P. S. Vadakkumbram എ.യു.പി.എസ് വടക്കുംപുറം
19374 A. U. P. S. Vaikathur എ.യു.പി.എസ് വൈക്കത്തൂർ
19375 V. P. A. U. P. S. Vemdallur വി.പി.എ.യു.പി.എസ് വെണ്ടല്ലൂർ
19376 K. M.A.U. P. S. Chellur കെ.എം.എ.യു.പി.എസ് ചെല്ലൂർ
19379 A. U. P. S. Kadampuzha എ.യു.പി.എസ് കാടാമ്പുഴ
19380 K. M. A. U. P. S. Karthala കെ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാർത്തല
19381 N. I. A. U. P. S. Kazhuthalloor എൻ.ഐ.എ.യു.പി.എസ് കഴുതല്ലൂർ
19382 A. U. P. S. Naduvattom എ.യു.പി.എസ് നടുവട്ടം
19383 V.K.M. Special School വി.കെ.എം സ്പെഷൽ സ്കൂൾ
ഗവൺമെന്റ് യു.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19363 G. U. P. S. Koodasseri ജി.യു.പി.എസ് കൂടശ്ശേരി
19364 G. U. P. S. Painkannur ജി.യു.പി.എസ് പൈങ്കണ്ണൂർ
19365 G. U. P. S. Randathani ജി.യു.പി.എസ് രണ്ടത്താണി
അൺ എയ്ഡഡ് യു.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19360 Rahmani Primary School Randathani റഹ്മാനി പ്രൈമറി സ്കൂൾ രണ്ടത്താണി
19384 Markaz English School Athavanad മർക്കസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആതവനാട്
19385 Najath Public School Randathani നജാത്ത് പബ്ലിക് സ്കൂൾ രണ്ടത്താണി
19386 IQRAH E.M. School Valanchery ഇഖ്റ ഇ,എം സ്കൂൾ വളാ‍ഞ്ചേരി
19389 Sandeepani Vidyanikethan Thozhuvayoor സാന്ദീപനി വിദ്യാനികേതൻ തൊഴുവാനൂർ