സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം/എഇഒ വേങ്ങര

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്ത്

മലപ്പുറംഡിഇഒ തിരൂരങ്ങാടിപരപ്പനങ്ങാടിതാനൂർവേങ്ങര
ഊരക മല

   മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി, ചെമ്മാട്, മലപ്പുറം, കോട്ടക്കൽ എന്നി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ്‌ വേങ്ങര. വേഗത്തിന്റെ കര എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണ് വേങ്ങര എന്ന സ്ഥലനാമം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വേങ്ങര പ്രദേശത്തിന്റെ തെക്ക് കടലുണ്ടി പുഴയും കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ഊരകം മലയും സ്തിഥിചെയ്യുന്നു.ഊരകം മലയിൽ നിന്നും നടുവിൽ തോട്, കരിമ്പിലി തോട്, വേങ്ങര തോട്, ചേറൂർ തോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തെ കുറുകെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് കടലുണ്ടി പുഴയിൽ ചേരുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രസവിശേഷതകളായ കുന്ന്, പാറ, ചാലുകൾ, തോടുകൾ, പറമ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒട്ടേറെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന മലമ്പ്രദേശങ്ങളും, സമതലങ്ങളും, പാടശേഖരങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ വേങ്ങര.
വേങ്ങരയിൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജില്ലാ ബാർഡിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ബോർഡ് എൽ.പി സ്‌കൂൾ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പേര്. 1957 കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേങ്ങരയ്ക്ക് ആദ്യ ഹൈസ്‌കൂൾ ലഭിക്കുന്നത്. അന്ന് വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം കിട്ടാത്തത്‌കൊണ്ട് ഊരകം പഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പറമ്പിലാണ് സ്‌കൂൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഹയർസെക്കണ്ടറിയായി ഉയർത്തിയ സ്ഥാപനം, ഗവ : വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ വേങ്ങര എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ 16 ഹൈസ്‍കൂൾ,14 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‍കൂൾ, മൂന്ന് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‍കൂളും വേങ്ങരയിൽ ഉണ്ട്. 25 യുപി സ്‍കൂളും, 58 എൽ പി സ്‍കൂൾ, 8 അൺ എയ്‍‍ഡഡ് സ്‍കൂളും വേങ്ങരയിൽ ഉണ്ട്.

അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
19861 AMUPS Atteeri എ.എം.യു.പി.എസ് ആട്ടീരി Aided
19865 AUPS Irumbanchola എ.യു.പി.എസ് ഇരുമ്പുചോല Aided
19869 AMUP School Kuttitharammal എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ കുറ്റിത്തറമ്മൽ Aided
19870 TSAMUPS Mattathur ടി.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് മറ്റത്തൂർ Aided
19875 MAMUPS Arakkal എം.എ.എം.യു.പി.എസ് അറക്കൽ Aided
19877 AKHMUPS Chathrathodi എ.കെ.എച്.എം.യു.പി.എസ് ചാത്രത്തൊടി Aided
19878 AUPS Edakkaparamba എ.യു.പി.എസ് എടക്കാപറമ്പ Aided
19879 PMSAMUPS Karathode പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരാത്തോട് Aided
19880 MHMUPS Kinakode എം.എച്.എം.യു.പി.എസ് കിളിനക്കോട് Aided
19882 PMSAMUPS Nelliparamba പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് നെല്ലിപ്പറമ്പ Aided
19883 AUPS Parappur എ.യു.പി.എസ് പറപ്പൂർ Aided
19884 ISMUPS Paracheenipuraya ഐ.എസ്.എം.യു.പി.എസ് പറച്ചിനിപ്പുറായ Aided
19885 MISMUPS Pengattukandilparamba എം.ഐ.എസ്.എം.യു.പി.എസ് പേങ്ങാട്ടുകുണ്ടിൽപറമ്പ Aided
19886 TIOUPS Peruvallur ടി.ഐ.ഒ.യു.പി.എസ് പെരുവള്ളൂർ Aided
19873 AUPS Thenhippalam എ.യു.പി.എസ് തേഞ്ഞിപ്പലം Aided
19874 AMUPS Valiyora East എ.എം.യു.പി.എസ് വലിയോറ ഈസ്റ്റ് Aided
19887 PMSAMUPS Vengara kuttur പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് വേങ്ങര കുറ്റൂർ Aided
19859 GUPS AR Nagar ജി.യു.പി.എസ് ഏ.ആർ .നഗർ Government
19862 GMUPS Cherur ജി.എം.യു.പി.എസ് ചേറൂർ Government
19863 GUPS Cholakundu ജി.യു.പി.എസ് ചോലക്കുണ്ട് Government
19864 GMUPS Kannamangalam ജി.എം.യു.പി.എസ് കണ്ണമംഗലം Government
19866 GUPS Klari ജി.യു.പി.എസ് ക്ലാരി Government
19871 GUPS Thenhippalam ജി.യു.പി.എസ് തേഞ്ഞിപ്പലം Government
19872 GUPS Valiyora ജി.യു.പി.എസ് വലിയോറ Government
19881 GUPS Mundothuparamb ജി.യു.പി.സ്കൂൾ മുണ്ടോത്തുപറമ്പ്' Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
19801 AMLPS Arakkal Pullithara എ എം എൽ പി എസ് അറക്കൽ പുള്ളിത്തറ Aided
19803 AMLPS Chalilkund എ.എം.എൽ..പി എസ്. ചാലിൽകുണ്ട് Aided
19806 AMLPS Chathrathody എ.എം.എൽ..പി.എസ് .ചാത്രത്തൊടി Aided
19807 BPALPS Cherukunnu ബി.പി.എ..എൽ..പി.എസ് .ചെറുകുന്ന് Aided
19811 ALPS Iringallur എ.എൽ..പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂർ Aided
19813 AMLPS Iringallur എ.എം.എൽ..പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂർ Aided
19815 AMLPS Iringallur East എ.എം.എൽ.പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
19817 AMLPS Kaippatta എ.എം.എൽ.പി എസ്. കൈപറ്റ Aided
19819 AAHMLPS Puthiyathpuraya എ.എ.എച്.എം.എൽ.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ Aided
19821 AMLPS Kottumala എ.എം.എൽ..പി എസ്. കോട്ടുമല Aided
19823 AMLPS Kundil Paramba എ.എം.എൽ..പി.എസ് .കുണ്ടിൽപറമ്പ Aided
19825 AMLPS Kuttalur എ.എം.എൽ..പി എസ്. കുറ്റാളൂർ Aided
19827 SULPS Kuttur എസ്.യു.എൽ..പി.എസ് . കുറ്റൂർ Aided
19829 AMLPS Kuttur South എ.എം.എൽ..പി.എസ് .കുറ്റൂർ സൗത്ത് Aided
19831 MHMLPS Kuttur North എം.എച്ച്.എം.എൽ..പി.എസ് . കുറ്റൂർനോർത്ത് Aided
19832 AMLPS Mattathur North എ.എം.എൽ..പി.എസ് .മറ്റത്തൂർ നോർത്ത് Aided
19834 ALPS Mundoth paramba എ.എൽ.പി എസ്. മുണ്ടോത്ത് പറമ്പ Aided
19835 AMLPS Neerolpalam എ.എം.എൽ..പി.എസ് .നീരോൽപലം Aided
19837 AMLPS Parappur East എ.എം.എൽ.പി.എസ് പറപ്പൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
19839 AMLPS Parappur Iringallur എ.എം.എൽ..പി.എസ് .പറപ്പൂർ ഇരിങ്ങല്ലൂർ Aided
19842 AMLPS Parappur West New എ.എം.എൽ..പി.എസ് .പറപ്പൂർ വെസ്റ്റ് ന്യൂ Aided
19843 AMLPS Padinharekkara എ.എം.എൽ.പി എസ്. പടിഞ്ഞാറെകര Aided
19844 AMLPS Perumpuzha എ.എം.എൽ..പി.എസ് .പെരുമ്പുഴ Aided
19845 PMSAMLPS Peruvallur പി.എം.എസ്.എ.എം.എൽ..പി.എസ്. പെരുവള്ളൂർ Aided
19846 TTKMALPS Thekkekulamba ടി.ടി.കെ.എ.എം.എൽ..പി.എസ് .തെക്കേകുളമ്പ Aided
19847 AMLPS Thumpathuparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. തൂമ്പത്ത് പറമ്പ Aided
19848 AMLPS Thottasseriara എ.എം.എൽ.പി എസ്.തോട്ടാശ്ശേരിഅറ Aided
19849 AMLPS Valiyora North എ.എം.എൽ..പി.എസ് .വലിയോറ നോർത്ത് Aided
19850 AMLPS Vengara Kuttur എ.എം.എൽ..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂർ Aided
19851 AMLPS Cherushola എ.എം.എൽ.പി എസ്. ചെറുശോല Aided
19852 ALPS Elampulasseri എ.എൽ.പി.എസ്. എളമ്പുലാശ്ശേരി Aided
19854 AMLPS Klari South എ.എം.എൽ.പി എസ്.ക്ലാരി സൗത്ത് Aided
19857 AMLPS Parappur West എ.എം.എൽ..പി.എസ് .പറപ്പൂർ വെസ്റ്റ് Aided
19858 ALPS Valakkulam എ.എൽ..പി എസ്. വാളക്കുളം Aided
19802 GMLPS Cherur ജി.എം.എൽ..പി.എസ് ചേറൂർ Government
19804 GMLPS Cherukunnu ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെറുകുന്ന് Government
19805 GLPS C U campus ജി.എൽ..പി.എസ്. സി.യു. കാമ്പസ് Government
19808 GLPS Edakkaparamba ജി.എൽ..പി.എസ് എടക്കാപറമ്പ Government
19809 GMLPS iringallur ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇരിങ്ങല്ലൂർ Government
19810 GLPS Kannamangalam ജി. എൽ. പി. എസ് കണ്ണമംഗലം Government
19812 GLPS Klari ജി.എൽ.പി.എസ് ക്ലാരി Government
19814 GLPS Kilinakkode ജി.എൽ..പി.എസ് കിളിനക്കോട് Government
19816 GMLPS Koomanna ജി.എം.എൽ..പി.എസ്.കൂമണ്ണ Government
19818 GLPS Kodalikundu ജി.എൽ..പി.എസ് കൊടലിക്കുണ്ട് Government
19820 GLPS Othukkungal ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഒതുക്കുങ്ങൽ Government
19822 GMLPS Mamburam ജി.എം.എൽ..പി.എസ് മമ്പുറം Government
19824 GMLPS Orakam Kizhmuri ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ഊരകം കീഴ്‍‍മുറി Government
19826 GLPS Nottappuram ജി.എൽ..പി.എസ് നൊട്ടപുറം Government
19828 GMLPS Orakam Melmuri ജി.എം.എൽ..പി.സ്കൂൾ ഊരകം മേൽമുറി Government
19830 GLPS Orakam Melmuri ജി.എൽ..പി.എസ് ഊരകം മേൽമുറി Government
19833 GLPS Olakara ജി.എൽ..പി.എസ്. ഒളകര Government
19836 GLPS Peruvallur ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുവള്ളൂർ Government
19838 GMLPS Puthur ജി.എം.എൽ..പി.എസ് പുത്തൂർ Government
19840 GLPS Pukayur ജി.എൽ..പി.എസ് പുകയൂർ Government
19841 GLPS Thattancherimala ജി.എൽ.പി.എസ് തട്ടാഞ്ചേരിമല Government
19853 GMLPS Koyappa ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കൊയപ്പ Government
19855 GLPS Orakam Kizhmuri ജി.എൽ.പി.എസ് ഊരകം കീഴ്‍മുറി Government
19856 GLPS Parambilpeedika ജി.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽപീടിക Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_വേങ്ങര&oldid=1391861" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്