സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം/എഇഒ പരപ്പനങ്ങാടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറംഡിഇഒ തിരൂരങ്ങാടിപരപ്പനങ്ങാടിതാനൂർവേങ്ങര
എയ്ഡഡ് എൽ.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
School Code School_Name School Name in Malayalam
19402 A. M. L. P. S. Ariyallur എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ
19403 A. L. P. S. Ariyallur East എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ ഈസ്റ്റ്
19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur എം.വി.എ..എൽ.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ
19405 A. M. L. P. S. Chernur എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെർണൂർ
19406 A. M. L. P. S. Chullippara എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചുള്ളിപ്പാറ
19407 A. M. L. P. S. Elannummal എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ എളന്നുമ്മൽ
19409 P. M. S. A. L. P. S. Kachadi പി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാച്ചടി
19411 A. M. L. P. S. Kalathingalpara എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കളത്തിങ്കൽപാറ‍‍‍ ‍‍
19413 A. M. L. P. S. Kaliyattumukku എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കളിയാട്ടമുക്ക്
19415 M. M. L. P. S. Keezhayil എം.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കീഴയിൽ
19416 K. H. M. M. A. M. L. P. S. Kodakkad കെ.എച്ച്.എം.എം.എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊടക്കാട്
19418 A. M. L. P. S. Kottanthala എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊട്ടന്തല
19419 A. M. L. P. S. Neduva South എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ നെടുവ സൗത്ത്
19421 A. M. L. P. S. Pantharangadi എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പന്താരങ്ങാടി
19422 B. E. M. L. P. S. Parappanangadi ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി
19423 A. M. L. P. S. Perumthodipadam എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരുന്തൊടിപ്പാടം
19424 A. L. P. S. Pullikunnu എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുല്ലിങ്കന്ന്
19425 A. L . P. S. Paruthikad എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരുത്തിക്കാട്
19426 A. M. L. P. S. Thrikulam എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തൃക്കുളം
19427 N. A. L. P. S. Vallikkunnu എൻ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ വള്ളിക്കുന്ന്
19428 S. A. L. P. S. Vallikunnu എസ്.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ വള്ളിക്കുന്ന്
19431 A. L. P. S. Chelembra എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചേലമ്പ്ര
19437 A. L. P. S. Kolakattuchali എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊളക്കാട്ടുചാലിൽ
ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
19401 G. L. P. S. Anappadi ജി..എൽ.പി.സ്കൂൾ ആനപ്പടി
19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi ജി.എഫ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി
19412 G. M. L. P. S. Thirurangadi ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരൂരങ്ങാടി
19414 G. L. P. S. Thirurangadi ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരൂരങ്ങാടി
19417 G. L. P. S. Venniyur ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെന്നിയൂർ
19429 G. F. L. P. S. Kadalundi ജി.എഫ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കടലുണ്ടി
19430 G. L .P. S. Melodiparamba ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ മെലോടിപറമ്പ്
19432 G. M. L. P. S. Parappanangadi ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി
19433 G. L. P. S. Parappanangadi ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി
19434 G. M. L. P. S. Parappanangadi Town ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി ടൗൺ
19435 G. L. P. S. Vallikunnu ജി..എൽ.പി.സ്കൂൾ വള്ളിക്കുന്ന്
19436 G. M. L. P. S. Velimukku ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെളിമുക്ക്
19459 MGLC AVIYIL BEACH എം ജി ൽ സി അവിയിൽ ബീച്ച്
19460 MGLC THALAPARA എം ജി ൽ സി തലപ്പാറ
അൺ എയ്ഡഡ് എൽ.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
School Code School_Name School Name in Malayalam
19463 Haripuram Vidyanikethan, Malappuram ഹരിപുരം വിദ്യാനികേതൻ , മലപ്പുറം
19464 Bharath Vidyanikethan, Trikkulam ഭാരത് വിദ്യാനികേതൻ , തൃക്കുളം
19465 Noorul Hudha English School,Tirurangadi നൂറുൽ ഹുദാ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ,തിരൂരങ്ങാടി
എയ്ഡഡ് യു.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
School Code School_Name School Name in Malayalam
19420 A. M. U. P School. Palathingal എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പാലത്തിങ്കൽ
19438 D. V. A. U. P. S. Ariyallur ഡി.വി.എ.യു.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ
19440 S. V. A. U. P. S. Chelembra എസ്.വി.എ.യു.പി.സ്കൂൾ ചേലമ്പ്ര
19442 A. M. M. A. M. U. P. S. Chelupadam എ.എം.എം.എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ ചേലുപാടം
19444 A. U. P. S. Chiramangalam എ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറമംഗലം
19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കടലുണ്ടിനഗരം
19448 A. U. P. S. Kodakkad എ.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടക്കാട്
19450 A..M. U. P. S. Kunnathuparamba എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കുന്നത്ത്പറമ്പ്
19452 A. U. P. S. Thiruthi എ.യു.പി.സ്കൂൾ തിരുത്തി
19454 A. M. U. P. S. Ullanam എ.​എം.യു.പി.സ്കൂൾ ഉള്ളണം
19455 N. A. U. P. S. Vallikunnu ഏൻ.എ.യു.പി.സ്കൂൾ വള്ളിക്കുന്ന്
19456 A. U. P. S. Velimukku എ.യു.പി.സ്കൂൾ വെളിമുക്ക്
19457 V. J. Palli A. M. U. P. S. Velimukku വി.ജെ.പള്ളി.എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ വെളിമുക്ക്
19458 O. U. P. S. Thirurangadi ഒ.യു.പി.സ്കൂൾ തിരൂരങ്ങാടി
ഗവൺമെന്റ് യു.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
School Code School_Name School Name in Malayalam
19410 G. M. L. P. S. Puthan Kadappuram ജി.എം..യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻ കടപ്പുറം
19439 G. U. P. S. Ariyallur ജി.യു.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ
19441 G. M. U. P. S. Kakkad ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കക്കാട്
19443 G. U. P. S. Moonniyur ജി.യു.പി.സ്കൂൾ മൂന്നിയൂർ
19447 G. M. U. P. S. Parakkadavu ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പാറക്കടവ്
19449 G. W. U. P. S. Trikkulam ജി.ഡബ്ളിയു.യു.പി.സ്കൂൾ തൃക്കളം
19453 G. M. U. P. S. Venniyur ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ വെന്നിയൂർ
അൺ എയ്ഡഡ് യു.പി വിദ്യാലയങ്ങൾ
School Code School_Name School Name in Malayalam
19466 Al Huda English Medium School, Kariparambu അൽ ഹുദാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ , കരിപ്പറമ്പ്
19909 NOORUL HUDA UP SCHOOL CK NAGAR നൂറുൽ ഹുദാ യുപി സ്കൂൾ സികെ നഗർ