സഹായം Reading Problems? Click here

ഇടുക്കി/എഇഒ തൊടുപുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
29301 A.S. S. (Govt) U. P. School Arikuzha എ.എസ്.എസ് (ഗവണ്‍മെന്റ്) യു.പി സ്കൂള്‍ അരിക്കുഴ Government
29302 Govt. U. P. School Kanjiramattom ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി സ്കൂള്‍ കാഞ്ഞിരമറ്റം‍‍‍‍ Government
29303 Govt. U. P. School Karimannoor ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍ Government
29304 Govt. U. P. School Nedumattom ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി സ്കൂള്‍ നെടുമറ്റം Government
29305 Govt. U. P. School Thondikuzha ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി സ്കൂള്‍ തൊണ്ടിക്കുഴ Government
29322 St. Thomas U P School Cheppukulam സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂള്‍ ചെപ്പുകുളം‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Aided
29323 St. Joseph`s U. P. School Chunkam സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു.പി.സ്കൂള്‍ ചുങ്കം Aided
29324 St. Sebastian`s U. P. School Ezhalloor സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍സ് യു.പി.സ്കൂള്‍ ഏഴല്ലൂര്‍ Aided
29325 L. F. U. P. School Koduveli എല്‍.എഫ്.യു.പി സ്കൂള്‍ കൊടുവേലി Aided
29326 S. G. U. P. School Kallanickal എസ്.ജി.യു.പി കല്ലാനിക്കല്‍ Aided
29327 M. M. U. P. School Meenmutty എം.എം.യു.പി സ്കൂള്‍ മീന്‍മുട്ടി Aided
29328 Rev.Fr.T.C.M.M.U.P.S,MULAPPURAM റവ. ഫാ. റ്റി.സി.എം.എം.യു.പി.എസ് മുല്ലപ്പുറം Aided
29329 S. M. U. School Nediyasala എസ് എം.യു.പി. സ്കൂള്‍ നെടിയശാല Aided
29330 L. F. U. P. School Nediyakadu എല്‍.എഫ്.യു,പി സ്കൂള്‍ നെടിയക്കാട് Aided
29331 N. S. S. U. P. School Pannoor എന്‍.എസ്.എസ്. യു,പി. സ്കൂള്‍ പന്നൂര്‍ Aided
29332 S. P. U. P. School Thattarathatta എസ്.പി.യു,പി സ്കൂള്‍ തട്ടാരതട്ട് Aided
29333 M. B. U. P. School Thalayanad എം.ബി.യു.പി സ്കൂള്‍ തലയനാട് Aided
29334 L. F. U. P. School Vazhakkala എല്‍.എഫ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ വാഴക്കാല Aided
29335 T. M. U. P. School Vengalloor റ്റി.എം.യു.പി സ്കൂള്‍ വെങ്ങല്ലൂര്‍ Government
29336 S. J. U. P. School Velliyamattom എസ്.ജെ.യു.പി. സ്കൂള്‍ വെള്ളിയാമറ്റം Aided
29337 S. J. U. P. School Perumpillichira എസ്.ജെ.യു.പി. സ്കൂള്‍ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ Aided
29348 St. Thomas U. P. S. Paynkulam സെന്റ്. തോമസ് യു.പി. എസ് പൈങ്കുളം Aided
29349 S. G. U. P. School Muthalakodam എസ്.ജി.യു.പി. സ്കൂള്‍ മുതലക്കോടം Aided
29350 V. J. U. P. School Chalassery വി.ജെ.യു.പി സ്കൂള്‍ ചാലശ്ശേരി Aided
29359 S. S. U. P. School Thodupuzha എസ്.എസ്.യു.പി സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴ Aided
29367 DIET Lab U. P. S. Thodupuzha ഡയറ്റ് ലാബ് യു.പി.എസ് തൊടുപുഴ Government
ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
29306 Govt. L. P. School Arikuzha ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ അരിക്കുഴ Government
29307 N. S. S. (Govt.) L. P. School Chittoor എന്‍.എസ്.എസ് (ഗവണ്‍മെന്റ് )എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ചിറ്റൂര്‍ Government
29308 Govt. L. P. School Edavetty ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഇടവെട്ടി Government
29309 Govt. L. P. School Inchiyani ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഇഞ്ചിയാനി Government
29310 Govt. L. P. School Kaloor ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കലൂര്‍ Government
29311 Govt. L. P. School Kolany ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കോലാനി Government
29312 Govt. L. P. School Karimkunnam ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കരിങ്കുന്നം Government
29313 Govt. L. P. School Kuninji ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കുണിഞ്ഞി Government
29314 Govt. L. P. School Kumaramangalam ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കുമാരമംഗലം Government
29315 N. S. S. (Govt.) L. P. School Manakkad എന്‍.എസ്.എസ് (ഗവണ്‍മെന്റ് )എല്‍.പി സ്കൂള്‍ മണക്കാട് Government
29316 Govt. Tribal L. P. School Pattayakkudy ഗവണ്‍മെന്റ് ട്രൈബല്‍ എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പട്ടയക്കുടി Government
29317 Govt. Tribal L. P. School Naliyani ഗവണ്‍മെന്റ് ട്രൈബല്‍ എല്‍.പി സ്കൂള്‍ നാളിയാനി Government
29318 Govt. L. P. School Purappuzha ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പുറപ്പുഴ Government
29319 Govt. L. P. School Udumbannoor ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഉടുമ്പന്നൂര്‍ Government
29320 Govt. Tribal L. P. School Uppukunnu ഗവണ്‍മെന്റ് ട്രൈബല്‍ എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഉപ്പുകുന്ന് Government
29321 Govt. L. P. School Malayinchi ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ മലയിഞ്ചി Government
29322 St. Thomas L. P. School Cheppukulam സെന്റ് തോമസ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ചെപ്പുക്കുളം Aided
29338 Infant Jesus L. P. School Alackode ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ആലക്കോട് Aided
29339 S. A. L. P. School Chilavu എസ്.എ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ചിലവ് Aided
29340 L. F. L. P. School Chittoor എല്‍.എഫ്.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ചിറ്റൂര്‍ Aided
29341 S. S. L. P. School Ezhanikkoottam എസ്.എസ്.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഏഴാനിക്കൂട്ടം Aided
29342 S. M. L. P. School Ezhumuttom എസ്. എം. എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഏഴൂമുട്ടം Aided
29343 S. J. L. P. School Elamdesam എസ്. ജെ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഇളംദേശം Aided
29344 H. F. L. P. School Karimannoor എച്ച്.എഫ്.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കരിമണ്ണൂര്‍ Aided
29345 S. M. L. P. School Kodikulam എസ്.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കോടിക്കുളം Aided
29346 B. T. M. L. P. School Kumbamkallu ബി.റ്റി.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കുമ്പംകല്ല് Aided
29347 S. T. L. P. School Kolady എസ്.റ്റിഎല്‍.പി സ്കൂള്‍ കോലടി‍‍ Aided
29351 S. N. C. M. L. P. School Neyyassery എസ്.എന്‍.സി.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ നെയ്യശ്ശേരി Aided
29352 S. J. L. P. School Parapuzha എസ്.ജെ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പാറപ്പുഴ Aided
29353 S. N. L. P. School Pariyaram എസ്.എന്‍എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പരിയാരം Aided
29354 S. J. L. P. School Pannimattam എസ്.ജെ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പന്നിമറ്റം Aided
29355 S. J. L. P. School Peryampra എസ്.ജെ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പേര്യാംപ്ര Aided
29356 P. L. P. School Vettimattom പി എല്‍.പി സ്കൂള്‍ വെട്ടിമറ്റം Government
29357 S. M. L. P. School Thennathoor എസ്.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ തെന്നത്തൂര്‍ Aided
29358 S. J. L. P. School Thommankuthu എസ്.ജെ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ തൊമ്മന്‍കുത്ത് Aided
29360 S. J. L. P. School Udumbannoor എസ്.ജെ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഉടുമ്പന്നൂര്‍ Aided
29361 B. T. M. L. P. School Vadakkummuri ബി.റ്റി.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ വടക്കുമുറി Aided
29362 P. L. P. School Perumpillichira പി.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ Government
29363 S. A. L. P. School Vengalloor എസ്.എ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ വെങ്ങല്ലൂര്‍ Aided
29364 L. F. L. P. School Pallickamuri എല്‍.എഫ്.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പള്ളിക്കാമുറി Aided
29365 S. M. L. P. School Kaliyar എസ്.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കാളിയാര്‍ Aided
29368 N. L. P. School Mullaringadu എന്‍.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ മുള്ളരിങ്ങാട് Government
29369 S. V. B. L. P. School Thodupuzha എസ്.വി.ബി.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_തൊടുപുഴ&oldid=280727" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്