ഡിഇഒ തൊടുപുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ തൊടുപുഴഅടിമാലിഅറക്കുളംതൊടുപുഴ
തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
29003 Govt. Tribal H. S. S. Poomala ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.എസ് പൂമാല തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29007 Govt. High School Thattakuzha ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് തട്ടക്കുഴ തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29009 Govt. High School West Kodikulam ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പടിഞ്ഞാറെകോടിക്കുളം തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29010 Govt. H. S. S. Kudayathoor ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ അറക്കുളം സർക്കാർ
29012 Govt. V. H. S. S. Moolamattom ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മൂലമറ്റം അറക്കുളം സർക്കാർ
29015 Govt. V. H. S. S. Vazhathope ജി.വി. എച്ച്.എസ്.എസ് വാഴത്തോപ്പ് അറക്കുളം സർക്കാർ
29018 Govt. V. H. S. S. Maniyarankudy ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് മണിയാറൻകുടി അറക്കുളം സർക്കാർ
29022 Govt. Higher Secondary School Mullaringad ജി. എച്ച്. എസ്.എസ് മുളളരിങ്ങാട് തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29023 Govt. V H S S Thodupuzha ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ് തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29025 ‍Dr.APJ Abdul kalam G.H.S.S Thodupuzha ‍ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29036 Govt. High School Chithirapuram ജി.എച്ച്. എസ് ചിത്തിരപുരം അടിമാലി സർക്കാർ
29037 Govt. H. S. S. Kunchithanny ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുഞ്ചിത്തണ്ണി അടിമാലി സർക്കാർ
29038 Govt. H. S. S. Vellathooval ജി. എച്ച്. എസ്.എസ് വെളളത്തൂവൽ അടിമാലി സർക്കാർ
29041 Govt. High School Adimali ജി.എച്ച്. എസ്അടിമാലി അടിമാലി സർക്കാർ
29043 Govt. H S S Rajakkad ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് രാജാക്കാട് അടിമാലി സർക്കാർ
29045 Govt. V H S S Deviyar Colony ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ് ദേവിയാർകോളനി അടിമാലി സർക്കാർ
29047 Govt. High School Kallarkutty ജി.എച്ച്. എസ് കല്ലാർകുട്ടി അടിമാലി സർക്കാർ
29050 Govt. H. S. Muttom ജി. എച്ച്.എസ് മുട്ടം അറക്കുളം സർക്കാർ
29051 Govt. High School Panickankudy ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് പണിക്കൻകുടി അടിമാലി സർക്കാർ
29052 Govt. High School Peringassery ജി.എച്ച് .എസ്.എസ് പെരിങ്ങാശ്ശേരി തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29053 Govt. High School Kanjikuzhy ജി.എച്ച്. എസ് കഞ്ഞിക്കുഴി അടിമാലി സർക്കാർ
29057 I. H. E. P. Govt. H. S. Kulamavu ഐ.എച്ച്.ഇ.പി.ജി. എച്ച് എസ് കുളമാവ് അറക്കുളം സർക്കാർ
29058 Govt. High School Mukkudam ജി. എച്ച് എസ് മുക്കുടം അടിമാലി സർക്കാർ
29060 Govt. H S Bison Valley ജി.എച്ച്.എസ്സ് ബൈസൺവാലി അടിമാലി സർക്കാർ
29064 Model Resdental School Idukki എം.ആർ.എസ് ഇടുക്കി അറക്കുളം സർക്കാർ
29503 TECHNICAL HS PURAPPUZHA ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.പുറപ്പുഴ തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29501 TECHNICAL HS ADIMALI ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.അടിമാലി അടിമാലി സർക്കാർ
29502 TECHNICAL HS VANNAPURAM ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29068 GOVT. HIGH SCHOOL ARIKUZHA ജി. എച്ച്.എസ്. അരിക്കുഴ തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29067 GHS POOCHAPRA ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29070 GHS MUNIYARA ജി. എച്ച്.എസ്. മുനിയറ അടിമാലി സർക്കാർ
29065 GHS Mannamkandam ജി. എച്ച്.എസ്. മന്നാംക​ണ്ടം അടിമാലി സർക്കാർ
29072 GHS Machiplavu ജി. എച്ച്.എസ്. മച്ചിപ്ലാവ് അടിമാലി സർക്കാർ
29071 GHS Kallar Vattiyar ജി. എച്ച്.എസ്. കല്ലാർവട്ടിയാർ അടിമാലി സർക്കാർ
29066 GHS PAZHAYARIKKANDAM ജി. എച്ച്.എസ്. പഴയരിക്കണ്ടം അടിമാലി സർക്കാർ
29069 GHS KANJIRAMATTOM ജി. എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരമറ്റം തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29504 TECHNICAL HSS MUTTOM ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്‍.എസ്സ്. മുട്ടം തൊടുപുഴ സർക്കാർ
29001 St. George`s H S Kalayanthani എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് കലയന്താനി തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29002 C. K. High School Velliamattom സി.കെ.വി.എച്ച്.എസ് വെളളിയാമറ്റം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29004 St. Augustine`s H. S. S. Karimkunnam എസ്. എ. എച്ച്.എസ്. എസ് കരിങ്കുന്നം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29005 St. Joseph`s H S S Karimannoor എസ്.ജെ എച്ച്.എസ്.എസ് കരിമണ്ണൂർ തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29006 St. Sebastian`s H S Neyyassery എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് നെയ്യശ്ശേരി തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29008 St. Mary`s High School Kodikulam എസ്.എം.എച്ച്.എസ് കോടിക്കുളം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29011 C. M. S. H. S. Koovappally സി.എം.എസ്.എച്.എസ് കൂവപ്പള്ളി തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29014 St.Mary's Higher Secondary School Arakulam എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് അറക്കുളം അറക്കുളം എയ്ഡഡ്
29017 S. G. H. S. S. Vazhathope എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാഴത്തോപ്പ് അറക്കുളം എയ്ഡഡ്
29019 N S S Higher Secondary School Manakkad എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട് തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29020 St. Mary`s Higher Sec. School Kaliyar എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കാളിയാർ തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29021 S N M High School Vannappuram എസ്.എൻ.എം.എച്ച്.എസ് വണ്ണപ്പുറം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29026 St. Sebastian`s H S Thodupuzha എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29027 St. George`s H S Muthalakodam എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മുതലക്കോടം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29028 Sacred Heart Girls H S Muthalakodam എസ്.എച്ച്.ജി.എച്ച്.എസ് മുതലക്കോടം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29029 St. George`s H S Kallanickal എസ്.ജി.എച്ച് .എസ് കല്ലാനിക്കൽ തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29030 M K N M H S Kumaramangalam എം.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമാരമംഗലം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29031 St. Rita`s High School Paynkulam എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ് പൈങ്കുളം തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29032 S. T. H. S. Thudanganadu എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട് തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29033 St. Antony`s H S Kuninji എസ്. എ. എച്ച്.എസ് കുണിഞ്ഞി തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29034 St. Sebastian`s H S S Vazhithala എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വഴിത്തല തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29035 St. Sebastian`s H S Thokkupara എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് തോക്കുപാറ അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29039 S N D P V H S S Adimali എസ്എൻ.ഡി.പി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അടിമാലി അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29040 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29042 St. George`s High School Parathode എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് പാറത്തോട് അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29044 S N V H S S N R City എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് എൻ.ആർ.സിറ്റി അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29046 Carmel Matha High School Mankadavu സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ് അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29048 St .George`s High School Udumbannoor എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് ഉടുമ്പന്നൂർ തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29049 St. Sebastian`s H S Purapuzha എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് പുറപ്പുഴ തൊടുപുഴ എയ്ഡഡ്
29054 S. N. H. S. S. Nankicity എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ് നങ്കിസിറ്റി അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29056 St. Mary`s H S Ponmudy എസ്. എം. എച്ച്.എസ് പൊൻമുടി അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29059 St. Sebastian`s H S Pottankad എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് പൊട്ടൻകാട് അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29061 St. Marys High School Mankulam എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കുളം അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29055 S. T. H. S. Punnayar എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാർ അടിമാലി എയ്ഡഡ്
29062 Jai Rani E.M.H.S.S Thodupuzha ജയ്റാ​ണി ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
29013 S. H. E. M. H. S. S. Moolamattom എസ്.എച്ച്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.മൂലമറ്റം അറക്കുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
29063 S. V. V. E. M. H. S. Adimali എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ് അടിമാലി അടിമാലി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
29016 S. V. V. E. M. H. S. Idukki എസ്.വി.വി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പൈനാവ്‍‍ അടിമാലി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_തൊടുപുഴ&oldid=1701156" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്