സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ് പൈങ്കുളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(29031 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ് പൈങ്കുളം
29031-1.jpg
വിലാസം
ൈമലെക്കാമ്പ് പി.ഒ,
െതാടുപുഴ

ൈപങ്കുളം
,
685584
സ്ഥാപിതം01 - 06 - 1942
വിവരങ്ങൾ
ഫോൺ04862 200085
ഇമെയിൽ29031srhs@gmail.com
കോഡുകൾ
സ്കൂൾ കോഡ്29031 (സമേതം)
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം
റവന്യൂ ജില്ലഇടുക്കി
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലെതാടുപുഴ
ഉപ ജില്ല‌െതാടുപുഴ
സ്ക്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം
സ്ക്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം‌എയ്ഡഡ്
സ്കൂൾ വിഭാഗംെപാതു വിദ്യാലയം
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ
എൽ.പി വിഭാഗം
മാദ്ധ്യമംമലയാളം, ഇംഗ്ളീഷ്‌
സ്ഥിതിവിവരകണക്ക്
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം89
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം121
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം210
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം9
സ്ക്കൂൾ നേതൃത്വം
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻLizy Joseph
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്Joshy Mathew
അവസാനം തിരുത്തിയത്
26-09-2017Visbot


പ്രോജക്ടുകൾ
എന്റെ നാട് സഹായം
നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം സഹായം
സ്കൂൾ പത്രം സഹായം


െതാടുപുഴ നഗരത്തിൽ എർണാകുളം ജില്ലേയാടു േചർന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് െസന്ര്.റീത്താസ്.ൈഹസ്ക്കൂൾ ൈപങ്കുളം . '

ചരിത്രം

1942-ൽ ൊരു ്അപ്പർ ൈപ്രമറി സ്ക്കൂളായി ഈ വിദ്യാലയംആരംഭിച്ചു. പത്തു വർഷത്തിനുേശഷം 1953-54ൽ ൈഹസ്ക്കൂളായി ഉയർത്തെപ്പട്ടു. ൈഹസ്ക്കൂളിൽ െപൺകുട്ടികൾ മാത്രവും അപ്പർൈപ്രമറിയിൽ ആൺകുട്ടികളും െപൺകുട്ടികളും പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. െതാടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിൽ ഏര്രവും നല്ലരീതിയിൽ പ്രവര്രത്തിക്കുന്ന സ്ക്കൂളുകളിൽ ൊന്നാണ് ഇത്.പഠനത്തിലും പാേഠ്യതരപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുേപാെല മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു.1983-84-ൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിെല ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്കൂളിനുള്ള േട്രാഫി േനടി. ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിർ സംസ്ഥാനെത്ത ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്കൂളിനുള്ള േട്രാഫി 3 പ്രാവശ്യം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഡിസ്ട്രിക്ര്ര് ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിൽ തുടർച്ചയായി 9 പ്രാവശ്യം ൊന്നാം സ്ഥാനെത്തത്തി. എസ്.എസ്.എൽ.സി റിസൽറ്റ് എല്ലാവർഷവും 95% ത്തിലധികം ഉണ്ട്. ചില വർഷങ്ങളിൽ 100% വും ഉണ്ട്. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരായി േസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമതി. എ. ജി. ഏലിയാമ്മ, ശ്രീമതി. ഇ. ഏലി. ഉലഹന്നാൻ. ശ്രീമതി. െകാച്ചുേത്രസ്യ.െക.യു.എന്നിവർക്കു സ്േറ്ററ്റ് അവാർഡും ലഭിച്ചു.ഈ സ്ക്കൂളിെല ഇേപ്പാഴെത്ത പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ. േബബി.േജാസഫിന് 2008-2009ൽ േകാതമംഗലം രൂപതയിെല ഏറ്റവും നല്ല പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു.എല്ലാ വർഷവും പ്രസിഡന്ര് ൈഗഡ് അവാർഡിന് ഇവിടുെത്ത കുട്ടികൾ അർഹരാകാറുണ്ട്. മാേനജുെമന്രിെന്രയും പി.ടി.എ യുെടയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

മൂന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ൈഹസ്കൂളിന് 3 നിലകളിലായി 12ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 8 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.

സ്കൂളിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുണ്ട്. ലാബിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും േബ്രാഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  • സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
  • ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
  • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
  • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
  • െജ. ആർ സി

മാനേജ്മെന്റ്

മുൻ സാരഥികൾ

പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ

വഴികാട്ടി<googlemap version="0.9" lat="9.901469" lon="76.727829" zoom="14" width="350" height="350" selector="no" controls="none"> 11.071469,76..077017, 9.889886,76.72534,SRHSS PAYNKULAM, MYLACOMBU </googlemap>

ഗൂഗിൾ മാപ്പ്, 350 x 350 size മാത്രം നൽകുക.


"https://schoolwiki.in/index.php?title=എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ്_പൈങ്കുളം&oldid=390192" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്