തൃശ്ശൂർ/എഇഒ കുന്നംകുളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ചാവക്കാട്കുന്നംകുളംചാവക്കാട്മുല്ലശ്ശേരിവടക്കാഞ്ചേരിവലപ്പാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
24349 H. C. C.G. U. P. S Cherlayam എച്ച്.സി.സി.യു.പി.എസ് ചെർളയം Aided
24350 S. M. U. P. S Iringappuram എസ്.എം.യു.പി.എസ് ഇരിങ്ങപ്പുറം Aided
24351 M.S.S.U. P. S Kandanissery എം.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് കണ്ടാണശ്ശേരി Aided
24352 St. M. M. C. U. P. S Kanipayyur സെന്റ്.എം.എം.സി.യു.പി.എസ് കാണിപ്പയ്യൂർ Aided
24353 Gnanaprakasini. U. P. S. Kecherry ജ്ഞാനപ്രകാശിനി യു.പി.എസ്, കേച്ചേരി Aided
24354 St. Thomas U. P. S Koonamoochy സെന്റ്.തോമസ് യു.പി.എസ് കൂനംമ്മൂച്ചി Aided
24355 M. P. M. U. P. S Marathencode എം.പി.എം.യു.പി.എസ് മരത്തംകോട് Aided
24356 St. Thomas U. P. S Parannur സെന്റ്.തോമസ് യു.പി.എസ് പാറന്നൂർ Aided
24357 L. M. U. P.S Perumpilavu എൽ.എം.യു.പി.എസ് പെരുമ്പിലാവ് Aided
24358 M. K. M. U. P. S Porkulam എം.കെ.എം.യു.പി.എസ് പോർക്കുളം Aided
24359 St. Thomas U. P. S Puliyannoor സെന്റ്.തോമസ് യു.പി.എസ് പുലിയന്നൂർ Aided
24360 V. S. U. P. S Vellarakad വി.എസ്.യു.പി.എസ് വെള്ളറക്കാട് Aided
24361 St. Xaviers U. P. S Velur സെന്റ്.സേവിയേഴ്സ് യു.പി.എസ് വേലൂർ Aided
24344 G. U. P. S Choondal ജി.യു.പി.എസ് ചൂണ്ടൽ Government
24345 G. U. P. S Korattikara ജി.യു.പി.എസ് കൊരട്ടിക്കര Government
24346 G. U. P. S Puduruthy ജി.യു.പി.എസ് പുതുരുത്തി Government
24347 G. U. P. S Vaduthala ജി.യു.പി.എസ് വടുതല Government
24348 Govt. School for Blind Kunnamkulam ഗവ. സ്കൂൾ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ്, കുന്നംകുളം Government
24362 Mampa Ul Hudda U. P. S Kechery മാമ്പ ഉൾ ഹുദ യു പി എസ് കേച്ചേരി Unaided Recognised
24364 MUNAVARIYA E S PERUMPILAVU മുനവാരിയ ഇ എസ് പെരുമ്പിലാവ് Unaided Recognised
24365 N. S. S. K. U. P. S Kadavalloor എൻ.എസ്.എസ്.കെ. യു.പി.എസ് കടവല്ലൂർ Unaided Recognised
24366 Nirmala E. M. U. P. S Erumapetty നിർമ്മല ഇം.എം.യു.പി.എസ് എരുമപ്പെട്ടി Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
24308 M.L. P. S Adhur എം.എൽ.പി.എസ് ആദൂർ Aided
24309 D. V. M. L. P. S Akathiyur ഡി.വി.എം.എൽ.പി.എസ് അകത്തിയൂർ Aided
24310 E. S. L. P. S Alathur ഇ.എസ്.എൽ.പി.എസ് ആലത്തൂർ Aided
24311 J. M. L. P. S Anjur ജെ.എം.ജെ.എൽ.പി.എസ് അഞ്ഞൂർ Aided
24312 M.G. M. L. P. S Chiramanangad എം.ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചിറമനങ്ങാട് Aided
24313 M. T.S.L. P. S Chowwannur എം.ടി.എസ്.എൽ.പി.എസ് ചൊവ്വന്നൂർ Aided
24314 C. M. L. P. S Karikkad സി.എം.എൽ.പി.എസ്. കരിക്കാട് Aided
24315 E. S. L. P. S Kandanissery ഇ.എസ്.എൽ.പി.എസ് കണ്ടാണശ്ശേരി Aided
24316 M. G. L. P. S Kanjiramukku എം.ജി.എൽ.പി.എസ് കാഞ്ഞിരമുക്ക് Aided
24317 C. M. S. L. P. S Kaniyampal സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കണിയാമ്പാൽ Aided
24318 E. M. S. L. P. S Kattakampal ഇ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കാട്ടാകാമ്പൽ Aided
24319 V. S Kizhoor വി.എസ്. കീഴൂർ Aided
24320 B.C. L. P. S Kunnamkulam ബി.സിഎൽ.പി.എസ് കുന്നംകുളം Aided
24321 C. M.S. L. P. S Kunnamkulam സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കുന്നംകുളം Aided
24322 M. J. D. L. P. S Kunnamkulam എം.ജെ.ഡി.എൽ.പി.എസ് കുന്നംകുളം Aided
24323 R. S. S. R. V. M. G. S Kunnamkulam ആർ.എസ്.എസ്.ആർ.വി.എം.ജി.എസ് കുന്നംകുളം Aided
24324 M. G. M. L. P. S Marathankode എം.ജി.എം.എൽ.പി.എസ് മരത്തംകോട് Aided
24325 National L. P. S Manaly നാഷണൽ എൽ.പി.എസ് മണലി Aided
24326 M. M. L. P. S Pattikkara എം.എം.എൽ.പി.എസ് പട്ടിക്കര Aided
24327 A.L. P. S Payyur എ.എൽ.പി.എസ് പയ്യൂർ Aided
24328 M.T.S Pazhanji എം.ടി.എസ് പഴഞ്ഞി Aided
24329 M. B. L. P. S Pazhanji എം.ബി.എൽ.പി.എസ് പഴഞ്ഞി Aided
24330 D. S. S. L. P. S Pazhunnana ഡി.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് പഴുന്നാന Aided
24331 A. S. L. P. S Perunthuruthy എ.എസ്.എൽ.പി.എസ് പെരുന്തുരുത്തി Aided
24332 St. Francis Boys L. P. S Mattom സെന്റ്.ഫ്രാൻസിസ് ബോയ്സ് എൽ.പി.എസ് മറ്റം Aided
24333 St. Francis L. P. S Puthusserry സെന്റ്. ഫ്രാൻസിസ് എൽ.പി.എസ് പുതുശ്ശേരി Aided
24334 St. Joseph's L. P. S Aloor സെന്റ്.ജോസഫ്‌സ് എൽ.പി.എസ് ആളൂർ Aided
24335 St. Joseph's L. P. S Chiranalloor സെന്റ്.ജോസഫ്‌സ് എൽ.പി.എസ് ചിറനെല്ലൂർ Aided
24336 St. Marys C. L. P. S Mattom സെന്റ് മേരീസ് സി.എൽ.പി.എസ് മറ്റം Aided
24337 St. Thomas L. P. S Arthat സെന്റ് തോമസ് എൽ.പി.എസ് ആർത്താറ്റ് Aided
24338 A. L. P. S Thippilissery എ.എൽ.പി.എസ് തിപ്പിലശ്ശേരി Aided
24339 B. M. L. P. S Thiruthikkad ബി.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുത്തിക്കാട് Aided
24340 L. F. L. P. S Vaduthala എൽ.എഫ്.എൽ.പി.എസ് വടുതല Aided
24341 R. M. L. P. S .Velur ആർ.എം.എൽ.പി.എസ് വേലൂർ Aided
24342 MUMLPS PERMPILAVU എം.യു.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പിലാവ് Aided
24301 G. L. P. S Erumappetty ജി.എൽ.പി.എസ് എരുമപ്പെട്ടി Government
24302 G. L. .P. S Kadangode ജി.എൽ.പി.എസ് കടങ്ങോട് Government
24303 G. L. P. S Kechery ജി.എൽ.പി.എസ് കേച്ചേരി Government
24304 G. L. P. S Kunnamkulam ജി.എൽ.പി.എസ് കുന്നംകുളം Government
24305 G. L. P. S Kuttancherry ജി.എൽ.പി.എസ് കുട്ടഞ്ചേരി Government
24306 G. H.W. L. P. S Mandamparambu ജി.എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ് മണ്ടംപറമ്പ് Government
24307 G. L. P. S Pengamukku ജി.എൽ.പി.എസ് പെങ്ങാമുക്ക് Government
24343 St. M. M. C. L. P. S Kanipayyar സെന്റ്.എം.എം.സി.എൽ.പി.എസ് കാണിപ്പയ്യൂർ Unaided Recognised
24368 AL-HAYATH ENGLISH SCHOOL, KADAVALLOOR അൽ ഹയാത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ. കടവല്ലൂർ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_കുന്നംകുളം&oldid=2100929" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്