സഹായം Reading Problems? Click here


കാസർഗോഡ്/എഇഒ ബേക്കൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാസർഗോഡ്ഡിഇഒ കാഞ്ഞങ്ങാട്ബേക്കൽചെറുവത്തൂർചിറ്റാരിക്കൽഹോസ്‌ദുർഗ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
12233 G. U. P. S. Agasarahole ജി.യു.പി.എസ്. അഗസറഹോള Government
12234 G. F. U. P. S. Ajanur ജി.എഫ്.യു.പി.എസ്. അജാനൂർ Government
12235 G. U. P. S. Ayambara ജി.യു.പി.എസ്. ആയമ്പാറ Government
12236 G. U. P. S. Bare ജി.യു.പി.എസ്. ബാര Government
12237 G. U. P. S. Karichery ജി.യു.പി.എസ്. കരിച്ചേരി Government
12238 G. U. P. S. Keekan ജി.യു.പി.എസ്. കീക്കാൻ Government
12239 G. U. P. S. Koottakani ജി.യു.പി.എസ്. കൂട്ടക്കനി Government
12240 G. U. P. S. Kottikulam ജി.യു.പി.എസ്. കോട്ടിക്കളം Government
12241 G. F. U. P. S. Kottikulam ജി.എഫ്.യു.പി.എസ്. കോട്ടിക്കുളം Government
12242 G. F. U. P. S. Manikoth ജി.എഫ്.യു.പി.എസ്. മാണിക്കോത്ത് Government
12243 G. M. U. P. S. Pallikera ജി.എം.യു.പി.എസ്. പള്ളിക്കര Government
12244 G. U. P. S. Pullur ജി.യു.പി.എസ്. പുല്ലൂർ Government
12245 G. U. P. S. Puthiyakandam ജി.യു.പി.എസ്. പുതിയകണ്ടം Government
12248 G. U. P. S. Veleswaram ജി.യു.പി.എസ്. വേലേശ്വരം Government
12246 H. I. A. U. P. S. Chithari എച്ച്.ഐ.എ.യു.പി.എസ്. ചിത്താരി‍‍ Aided
12247 S. M. A. U. P. S. Panayal എസ്.എം.എ.യു.പി.എസ്. പനയാൽ Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
12201 G. M. L. P. S. Ajanur ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. അജാനൂർ Government
12202 G. L. P. S. Aramanganam ജി.എൽ.പി.എസ്. അരമങ്ങാനം Government
12203 G. W. L. P. S. Bare ജി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്. ബാര Government
12204 G. F. L. P. S. Bekal ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. ബേക്കൽ Government
12205 G. L. P. S. Chalingal ജി.എൽ.പി.എസ്. ചാലിങ്കാൽ Government
12206 G. L. P. S. Cherkapara ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെർക്കപ്പാറ Government
12207 G. L. P. S. Chettukundu Kadappuram ജി.എൽ.പി.എസ്. ചേറ്റുകുണ്ട് കടപ്പുറം Government
12208 G. L. P. S. Chithari south ജി.എൽ.പി.എസ്. ചിത്താരി സൗത്ത് Government
12209 G. L. P. S. Kallingal ജി.എൽ.പി.എസ്. കല്ലിങ്കാൽ Government
12210 G. L. P. S. Madiyan ജി.എൽ.പി.എസ്. മഡിയൻ Government
12211 G. L. P. S. Muchilot ജി.എൽ.പി.എസ്. മുച്ചിലോട്ട് Government
12212 G. L. P. S. Mudiyakkal ജി.എൽ.പി.എസ്. മുദിയക്കാൽ Government
12213 G. L. P. S. Mukkoot ജി.എൽ.പി.എസ്. മുക്കൂട്ട് Government
12214 G. L. P. S. Panayal ജി.എൽ.പി.എസ്. പനയാൽ Government
12215 G.W. L. P. S. Pallikera ജി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിക്കര Government
12216 G. L. P. S. Periye ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരിയ Government
12217 G. L. P. S. Thiruvakoli ജി.എൽ.പി.എസ്. തിരുവക്കോളി Government
12218 G. L. P. S. Udma ജി.എൽ.പി.എസ്. ഉദുമ Government
12219 A. L. P. S. Bekal എ.എൽ.പി.എസ്. ബേക്കൽ Aided
12220 A. L. P. S. Karipody എ.എൽ.പി.എസ്. കരിപ്പോടി Aided
12221 A. L. P. S. Bekal Islamia എ.എൽ.പി.എസ്. ബേക്കൽ ഇസ്ലാമിയ Aided
12222 A. L. P. S. Muttumthala എ.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടുംതല Aided
12223 A. L. P. S. Udma Islamia എ.എൽ.പി.എസ്. ഉദുമ ഇസ്ലാമിയ Aided
12224 R. A. L. P. S. Movval ആർ.എ.എൽ.പി.എസ്. മൗവൽ Aided
12232 Ambika A. L. P. S. Udma അംബിക എ.എൽ.പി.എസ്. ഉദുമ Aided
12249 MGLC Nekhli എം.ജി.എൽ.സി. നെക്ലി Government
12250 MGLC Bangad എം.ജി.എൽ.സി. ബങ്കാട് Government
12251 MGLC Pulikal എം.ജി.എൽ.സി. പുളിക്കൽ Government
12252 DEI GRATIA E M SCHOOL PERIYE ഡീ ഗ്രേഷ്യ ഇ.എം.സ്കൂൾ പെരിയ Unaided Recognised
12225 Crescent E M L. P. S. Ajanur ക്രെസന്റ് ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. അജാനൂർ Unaided Recognised
12227 Dune E M L. P. S. Mangad ഡ്യൂൺ ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. മാങ്ങാട് Unaided Recognised
12229 Khiliriya E. M. L. P. S. Bekal ഖിലിരിയ ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. ബേക്കൽ Unaided Recognised
12230 K. H. M. E M L. P. School Manikoth കെ.എച്ച്.എം.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. മാണിക്കോത്ത് Unaided Recognised
12231 Azeesia E M L. P. S. Chithari അസീസിയ ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചിത്താരി Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്/എഇഒ_ബേക്കൽ&oldid=1052683" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്