കാസർഗോഡ്/എഇഒ ഹോസ്‌ദുർഗ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കാസർഗോഡ്ഡിഇഒ കാഞ്ഞങ്ങാട്ബേക്കൽചെറുവത്തൂർചിറ്റാരിക്കൽഹോസ്‌ദുർഗ്
അപ്പർപ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
12335 GUPS ARAYI ജിയുപിഎസ് അരയി Government
12336 ACKNSGUPS MELANGOT എസികെഎൻഎസ് ജിയുപിഎസ് മേലാങ്കോട്ട് Government
12338 GUPS BELUR ജിയുപിഎസ് ബേളൂർ Government
12340 GUPS HOSDURG KADAPPURAM ജിയുപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് കടപ്പുറം Government
12341 GFUPS KANHANGAD ജിഎഫ് യുപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് Government
12343 GUPS MADIKAI ALAMPADY ജിയുപിഎസ് മടിക്കൈ ആലംപാടി Government
12344 GUPS PANANGAD ജിയുപിഎസ് പനങ്ങാട് Government
12346 GUPS PARAKALAI ജിയുപിഎസ് പറക്കളായി Government
12347 GUPS POOTHAKKAL ജിയുപിഎസ് പൂത്തക്കാൽ Government
12348 GUPS PRANTHERKAVU ജിയുപിഎസ് പ്രാന്തർകാവ് Government
12349 GUPS PUDUKAI ജിയുപിഎസ് പുതുക്കൈ Government
12351 AUPS CHATHAMATH എയുപിഎസ് ചാത്തമത്ത് Aided
12352 AUPS NILESWAR എയുപിഎസ് നീലേശ്വരം Aided
12353 AUPS HOSDURG THERUVATH എയുപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് തെരുവത്ത് Aided
12354 St. ANN'S AUPS NILESWAR സെന്റ് ആൻസ് എയുപിഎസ് നീലേശ്വരം Aided
12355 St.MARY'S AUPS MALAKKALLU സെ്റ് മേരീസ് എയുപിഎസ് മാലക്കല്ല് Aided
12356 SN AUPS PADANNAKKAD എസ്എൻഎയുപിഎസ് പടന്നക്കാട് Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
12301 GWLPS ADOTKAYA ജിഡബ്ലിയുഎൽപിഎസ് അടോട്ട്കയ‍‍ Government
12302 GLPS ATTAKANDAM ജിഎൽപിഎസ് അട്ടക്കണ്ടം Government
12303 GLPS CHERNATHALA ജിഎൽപിഎസ് ചെർണത്തല Government
12304 GLPS CHULLIKKARA ജിഎൽപിഎസ് ചുള്ളിക്കര Government
12305 GFLPS HOSDURG KADAPPURAM ജിഎഫ്എൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് കടപ്പുറം Government
12306 GLPS HOSDURG THERUVATH ജിഎൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് തെരുവത്ത് Government
12307 GLPS KALLAPPALLY ജിഎൽപിഎസ് കല്ലപ്പള്ളി Government
12308 GLPS KEEKAMKOT ജിഎൽപിഎസ് കീക്കാംകോട്ട് Government
12309 GLPS KOTTACHERY ജിഎൽപിഎസ് കോട്ടച്ചേരി Government
12310 GTWLPS KUDUMBOOR ജിടിഡബ്ലിയുഎൽപിഎസ് കുടുംബൂർ Government
12311 GLPS MALAPPACHERY ജിഎൽപിഎസ് മലപ്പച്ചേരി Government
12312 GLPS NILESWAR ജിഎൽപിഎസ് നീലേശ്വരം Government
12313 GWLPS NILESWAR ജിഡബ്ലിയുഎൽപിഎസ് നീലേശ്വരം Government
12314 GWLPS NAIKAYAM ജിഡബ്ലിയുഎൽപിഎസ് നായ്ക്കയം Government
12315 GLPS PADANNAKKAD ജിഎൽപിഎസ് പടന്നക്കാട് Government
12316 GLPS PARATHIKKAMURY ജിഎൽപിഎസ് പരത്തിക്കാമുറി Government
12317 GLPS PEROLE ജിഎൽപിഎസ് പേരോൽ Government
12318 GLPS PERUTHADY ജിഎൽപിഎസ് പെരുതടി Government
12319 GLPS PUNJAVI ജിഎൽപിഎസ് പുഞ്ചാവി Government
12320 GLPS PUNCHAKKARA ജിഎൽപിഎസ് പുഞ്ചക്കര Government
12321 GLPS VAYAKOD ജിഎൽപിഎസ് വായക്കോട് Government
12322 ALPS BALLAKADAPPURAM എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം Aided
12323 MCBM ALPS BALLAKADAPPURAM എംസിബിഎം എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം Aided
12324 PPTSALPS KANHANGAD KADAPPURAM പിപിടിഎസ് എഎൽപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം Aided
12325 KIALPS KANHANGAD കെഐഎഎൽപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് Aided
12326 ALPS MOOLAPPALLY എഎൽപിഎസ് മൂലപ്പള്ളി Aided
12327 ALPS PALAI എഎൽപിഎസ് പാലായി Aided
12328 VGM ALPS KADINHIMOOLA വിജിഎം എഎൽപിഎസ് കടിഞ്ഞിമൂല Aided
12329 UBMC ALPS HOSDURG യുബിഎംസി എഎൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് Aided
12331 HOLY FAMILY ALPS RAJAPURAM ഹോളിഫാമിലി എഎൽപിഎസ് രാജപുരം Aided
12332 ALPS KALLAR എഎൽപിഎസ് കള്ളാർ Aided
12333 RALPS NILESWAR ആർഎഎൽപിഎസ് നീലേശ്വരം Aided
12334 SALPS PANANGAD എസ്എഎൽപിഎസ് പനങ്ങാട് Aided
12365 BOON PUBLIC SCHOOL KALLAR ബൂൺ പബ്ലിക് സ്കൂൾ കള്ളാർ Unaided Recognised
12366 SANJO EM SCHOOL, KALICHANADUKKAM സാഞ്ജോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കാലിച്ചാനടുക്കം | Unaided Recognised
12368 SRI SRI JNAN MANDIR PULIKKADAVU ശ്രീ ശ്രീ ജ്ഞാൻ മന്ദിർ പുലിക്കടവ് Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്/എഇഒ_ഹോസ്‌ദുർഗ്&oldid=2210069" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്