സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട/എഇഒ പുല്ലാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ തിരുവല്ലതിരുവല്ലആറൻമുളമല്ലപ്പള്ളിപുല്ലാട്വെണ്ണിക്കുളം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category ‌‌
37336 Govt.U.P.G.S. Eraviperoor ഗവൺമെന്റ് യു.പി.ജി.എസ്സ്. ഇരവിപേരൂർ Government
37337 Govt.U.P.B.S. Kumbanad ഗവൺമെന്റ് യു .പി . ബി .എസ്സ് .കുമ്പനാട് Government
37338 Govt.Model U.P.G.S Pullad ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ യു .പി . ജി .എസ്സ് .പുല്ലാട് Government
37339 Govt. U.P.S. Vallamkulam ഗവൺമെന്റ് യു .പി .എസ്സ് .വളളംകുളം Government
37340 Govt.U.P.S. Pullad ഗവൺമെന്റ് യു .പി .എസ്സ് .പുല്ലാട് Government
37341 St. Mary's U.P.G.S. Eraviperoor സെന്റ്മേരീസ് യു .പി . ജി .എസ്സ് .ഇരവിപേരൂർ Aided
37342 St. Mary's U.P.S. Kozhimala സെന്റ്മേരീസ് യു .പി .എസ്സ് .കോഴിമല Aided
37343 N.S.S.K.U.P.S. Kizhakken Othera എൻ .എസ്സ് .എസ്സ് .കെ .യു .പി .എസ്സ് .കിഴക്കൻ ഓതറ Aided
37344 U.P.S. Othera യു .പി .എസ്സ് .ഓതറ Aided
37345 S.U.P.S. Poovathoor എസ്സ് .യു .പി .എസ്സ് .പൂവത്തൂർ Aided
37346 P.T.P.M.U.P.S. Thymaravumkara പി .റ്റി .പി .എം .യു .പി .എസ്സ് .തൈമറവുംകര Aided
37347 K.H.M.U.P.S. Vallamkulam കെ .എച്ച് .എം .യു .പി .എസ്സ് .വളളംകുളം Aided
37348 A.M.M.T.T.I. and U.P.S. Maramon എ .എം .എം .റ്റി .റ്റി .ഐ ആന്റ് .യു .പി .എസ്സ് .മാരാമൺ Aided
37349 N.S.S.T.T.I. and U.P.S. Othera എൻ .എസ്സ് .എസ്സ് .റ്റി .റ്റി .ഐ ആന്റ് .യു .പി .എസ്സ് ഓതറ Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
37301 Govt.Model L.P.G.S. Kumbanad ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എൽ .പി .ജി .എസ്സ് കുമ്പനാട് Government
37302 Govt. L.P.G.S. Eraviperoor ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .ജി .എസ്സ് ഇരവിപേരൂർ Government
37303 Govt.L.P.S. Eraviperoor ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് ഇരവിപേരൂർ Government
37304 Govt.L.P.S. Kuttoor Pandicherrybhagom ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് കുറ്റൂർ പാണ്ടിശ്ശേരിഭാഗം Government
37305 Govt.L.P.S. Othera ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് ഓതറ Government
37306 Govt.L.P.S. Poovathoor ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് പൂവത്തൂർ Government
37307 Govt.New L.P.S. Pullad ഗവൺമെന്റ് .ന്യൂ .എൽ .പി .എസ്സ് പുല്ലാട് Government
37308 Govt.D.V.L.P.S. Vallamkulam ഗവൺമെന്റ് .ഡി .വി .എൽ .പി .എസ്സ് വളളംകുളം Government
37309 Govt.L.P.S. Vallamkulam ഗവൺമെന്റ് .എൽ .പി .എസ്സ് വളളംകുളം Government
37310 M.T.L.P.S. Chirayirambu എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .ചിറയിറമ്പ് Aided
37311 St. John's L.P.S. Eraviperoor സെന്റ്ജോൺസ് .എൽ .പി .എസ്സ് .ഇരവിപേരൂർ Aided
37312 M.T.L.P.S. Kadapra എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .കടപ്ര Aided
37313 L.P.S. Kizhakken Othera എൽ .പി .എസ്സ് .കിഴക്കൻ ഓതറ Aided
37314 C.M.S.L.P.S. Kothaviruthy സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. കോതവരുതി Aided
37315 C.M.S.L.P.S. Kunnamthanam സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ് കുന്നന്താനം Aided
37316 M.T.L.P.S. Kuriannoor East എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .കുറിയന്നൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
37317 M.T.L.P.S. Kuriannoor West എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .കുറിയന്നൂർ വെസ്റ്റ് Aided
37318 M.T.L.P.S. Kurungazhabhagom എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .കുറുങ്ങഴഭാഗം Aided
37319 L.P.G.S. Kuttoor എൽ.പി.ജി.എസ്. കുറ്റൂർ Aided
37320 S.A.L.P.S. Madathumbhagom എസ്സ് .എ .എൽ .പി .എസ്സ് .മഠത്തുംഭാഗം Aided
37321 L.F.L.P.G.S. Maramon ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ .എൽ .പി .എസ്സ് .മാരാമൺ Aided
37322 M.T.L.P.S. Mulackaloli എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .മുളയ്ക്കലോലിൽ Aided
37323 M.T.L.P.S. Nedumprayar എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .നെടുംപ്രയാർ‍‍ Aided
37324 E.A.L.P.S. Nellimala ഇ. എ. എൽ. പി. എസ്. നെല്ലിമല Aided
37325 C.M.S.L.P.S. Othera സി .എം .എസ്സ് .എൽ .പി .എസ്സ് .ഓതറ Aided
37326 E.A.L.P.S. Othera ഇ .എ .എൽ .പി .എസ്സ് .ഓതറ Aided
37327 L.P.S. Perumpara എൽ .പി .എസ്സ് .പെരുംമ്പാറ Aided
37328 M.T.L.P.S. Kunnamthanam എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .കുന്നന്താനം Aided
37329 C.M.S.L.P.S. Poovathoor സി .എം .എസ്സ് .എൽ .പി .എസ്സ് .പൂവത്തൂർ Aided
37330 M.T.L.P.S. Poovathoor എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .പൂവത്തൂർ Aided
37331 E.A.L.P.S. Pularicadu ഇ. എ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുലരികാട് Aided
37332 M.T.L.P.S. Pullad എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .പുല്ലാട് Aided
37333 E.A.L.P.S. Theverkadu ഇ .എ .എൽ .പി .എസ്സ് .`തേവർകാട് Aided
37334 St. Thomas L.P.S. Thatteckadu സെന്റ് തോമസ്സ് എൽ.പി.എസ്സ്. തട്ടേയ്ക്കാട് Aided
37335 M.T.L.P.S. Thottappuzhasserry എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് .തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി Aided


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പത്തനംതിട്ട/എഇഒ_പുല്ലാട്&oldid=1221811" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്