സഹായം Reading Problems? Click here


പാലക്കാട്/എഇഒ കൊല്ലങ്കോട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാലക്കാട്ഡിഇഒ പാലക്കാട്ആലത്തൂർകുഴൽമന്ദംകൊല്ലങ്കോട്ചിറ്റൂർപറളിപാലക്കാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
21547 A. U. P. S. Alampallam എ.യു.പി.എസ്. അലാംപള്ളം Aided
21548 D. M. U. P. S. Elavanchery ഡി.എം.യു.പി.എസ്. എലവ‍ഞ്ചേരി Aided
21549 D. M. S. B. S. Kakkayur ഡി.എം.എസ്.ബി.എസ്. കാക്കയൂർ Aided
21550 K. S. B. S. Karippode കെ.എസ്.ബി.എസ്. കരിപ്പോട് Aided
21551 P. K. D. U. P. S. Kollengode പി.കെ.ഡി.യു.പി.എസ്. കൊല്ലങ്കോട് Aided
21552 M. M. S. B. S. Koduvayur എം.എം.എസ്.ബി.എസ്. കൊടുവായൂർ Aided
21553 A. U. P. S. Panangattiri എ.യു.പി.എസ് പനങ്ങാട്ടിരി Aided
21554 T. K. D. U. P. S. Payyalur ടി.കെ.ഡി.യു.പി.എസ്. പയ്യലൂർ Aided
21555 E. K. E.M. U. P. S. Thalur ഇ.കെ.ഇ.എം.യു.പി.എസ്.തളൂർ Aided
21556 A. M. M. U. P. S. Vadavannur എ .എം.എം.യു.പി.എസ്. വടവന്നൂർ Aided
21557 K. V. M.M. U. P. S. Vadavannur കെ.വി.എം.എം. യു.പി.എസ്. വടവന്നൂർ Aided
21558 V. R. C. M. U. P. S. Vallanghy വി.ആർ.സി.എം.യു.പി.എസ്. വല്ലങ്ങി Aided
21564 St. Thomas U. P. S. Kairady സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. കൈരാടി Aided
21565 C. H. M. K. S. M. U. P. S. Nandankizhaya സി.എച്.എം.കെ.എസ്.എം.യു.പി.എസ്. നണ്ടൻകിഴായ Aided
21566 L. N . S. U. P. S. Nemmara എൽ.എൻ.എസ്. യു.പി.എസ്. നെന്മാറ Aided
21560 G. U. P. S. Ayalur ജി.യു.പി.എസ്. അയലൂർ Government
21561 G. U. P. S. Thiruvazhiyad ജി.യു.പി.എസ്. തിരുവാഴിയാട് Government
21562 G. U. P. S. Vattekkad ജി.യു.പി.എസ്. വട്ടേക്കാട് Government
21563 G. U. P. S. Chathamangalam ജി.യു.പി.എസ്. ചാത്തമംഗലം Government
21559 St. Reethas U. P. S. Nemmara സെന്റ്. റീത്താസ് യു.പി.എസ്. നെന്മാറ Unaided Recognised
21567 S.N.E.S. Pallassana എസ്. എൻ.ഇ.എസ്. പല്ലശ്ശന Unaided Recognised
21568 Nalanda Eng Medium School Koduvayur നളന്ദ ഇ.എം.എസ്. കൊടുവായൂർ Unaided Recognised
21569 M.E.S Trust U.P school Adiperenda എം.ഇ.ടി ട്രസ്റ്റ് യു.പി. സ്കൂൾ. അടിപെരണ്ട Unaided Recognised
21582 St.Mary'sEnglish Medium School Puthunagaram സെന്റ്. മേരിസ് ഇ.എം. എസ്. പുതുനഗരം Unaided Recognised
21585 Sree Vidyadiraja English Medium School,Koduvayoor ശ്രി വിദ്യാധിരാജാ ഇ.എം. എസ്. കൊടുവായുർ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
21520 D. N. M. J. B. S. Nochur ഡി.എൻ.എം.ജെ.ബി.എസ് നൊച്ചൂർ‍ Aided
21521 A. L. P. S. Ozhuvupara എ.എൽ.പി.എസ്. ഒഴുവാപാറ Aided
21522 M. E. L. P. S. Padagiri എം.ഇ.എൽ.പി.എസ്. പാടഗിരി Aided
21523 V. M. L. P. S. Palakkapotta വി.എം.എൽ.പി.എസ് പാലക്കാപോട്ട Aided
21524 M. A. L. P S. Pallam എം.എ.എൽ.പി.എസ്. പള്ളം Aided
21525 A. L. P. S. Pallassana എ.എൽ.പി.എസ്. പല്ലശ്ശന Aided
21526 P. K. M. L. P. S. Pallassana പി.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. പല്ലശ്ശന Aided
21527 S. L. L. P. S. Pilappully എസ്.എൽ.എൽ.പി.എസ്. പിലാപ്പുള്ളി Aided
21528 M. G. L. P. S. M Pudur എം.ജി.എൽ.പി.എസ്.എം. പുതൂർ Aided
21529 A. L. P. S. Pudugramam എ.എൽ.പി.എസ് പുതുഗ്രാമം Aided
21530 J. B. S. Vadakkumpadam ജെ.ബി.എസ് വടക്കുംപാടം Aided
21531 V. G. M. J. B. S. Vettumpulli വി.ജി.എം.ജെ.ബി.എസ് വെട്ടുംപുള്ളി Aided
21532 S. V. L. P. S. Vithanassery എസ്.വി..എൽ.പി.എസ് വിതനാശ്ശേരി Aided
21535 A. L. P. S. Attayampathy എ.എൽ.പി.എസ് അട്ടയാംപതി Aided
21536 V. A. L. P. S. Aluvassery വി.എ.എൽ.പി.എസ്. അലുവാശ്ശേരി Aided
21537 Chandramala Estate L. P. S. Nelliampathy ചന്ദ്രമല എസ്റ്റേറ്റ് എൽ.പി.എസ് നെല്ലിയാംപതി Aided
21538 A. L. P. S. Ethanur West എ.എൽ.പി.എസ് എത്തനൂർ വെസ്റ്റ് Aided
21539 V. M. G. S. Kanimangalam വി.എം.ജി.എസ് കണിമംഗലം Aided
21540 A. L. P. S. Nagarpadam എ.എൽ.പി.എസ് നാഗർപാടം Aided
21541 A. L. P. S. Koodallur എ.എൽ.പി.എസ് കൂടല്ലൂർ Aided
21542 T. A. L. P. S. Kollengode എ.എൽ.പി.എസ്.കൊല്ലംകോട് Aided
21543 A. L. P. S. Malayampallam എ.എൽ.പി.എസ്. മലയംപള്ളം Aided
21544 A. L. P. S. Achanamkode എ.എൽ.പി.എസ്.അച്ചനംകോട് Aided
21546 A. L. P. S. Nenmeni എ.എൽ.പി.എസ്. നെന്മേനി Aided
21503 G. L. P. S. Karippode ജി. എൽ. പി. എസ്. കരിപ്പോട് Government
21504 G. L. P. S. Kumaramputhur ജി. എൽ. പി. എസ്. കുമരംപുത്തൂർ Government
21505 G. L. P. S. Muchamkunde ജി. എൽ. പി. എസ്. മുച്ചംകുണ്ട് Government
21506 G. M. L. P. S. Muthalamada ജി. എം. എൽ. പി. എസ്. മുതലമട Government
21507 G. L. P. S. Muthalamada ജി. എൽ. പി. എസ്. മുതലമട Government
21508 G. L. P. S. Pallavur ജി. എൽ. പി. എസ്. പല്ലാവൂർ Government
21509 G. L. P. S. Pazhayagramam ജി. എൽ. പി. എസ്. പഴയഗ്രാമം Government
21510 G. L.P. S. Pothundi ജി. എൽ. പി. എസ്. പോത്തുണ്ടി Government
21511 G. L. P. S. Pudunagaram (Central) ജി. എൽ. പി. എസ്. പുതുനഗരം (സെന്റ്രൽ) Government
21512 G. L. P. S. Pudunagaram East ജി. എൽ. പി. എസ്. പുതുനഗരം ഈസ്റ്റ് Government
21513 G. L. P. S. Pudunagaram West ജി. എൽ. പി. എസ്. പുതുനഗരം വെസ്റ്റ് Government
21514 G. L. P. S. Seetharkundu ജി. എൽ. പി. എസ്. സീതാർകുണ്ട് Government
21515 G. L. P. S. Thekkadi ജി. എൽ. പി. എസ്. തേക്കടി Government
21516 G. L. P. S. Thunakkadavu ജി. എൽ. പി. എസ്. തുണക്കടവ് Government
21517 G. L. P. S. Vadavannur ജി. എൽ. പി. എസ്. വടവന്നൂർ Government
21518 G. M. L. P. S. Vadavannur ജി. എം. എൽ. പി. എസ്. വടവന്നൂർ Government
21519 G. L. P. S. Nemmara ജി. എൽ. പി. എസ്. നെന്മാറ Government
21545 G. B. L. P. S. Koduvayur ജി. ബി. എൽ. പി. എസ്. കൊടുവായൂർ Government
21570 G L P S KAIRADY ജി. എൽ. പി. എസ്. കയിറാടി Government
21571 G L P S Challa ജി. എൽ. പി. എസ്. ചാല Government
21534 Prabha English Medium School Ayalur പ്രഭ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, അയിലൂർ Unaided Recognised
21583 St.Thomas LP School,Olipara സെന്റ് തോമസ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, ഒലിപ്പാറ Unaided Recognised
21584 Crescent English Medium UP School,Nandakizhaya ക്രസന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം യു. പി. സ്കൂൾ, നന്ദകിഴയ‍‍‍‍‍ Unaided Recognised