സഹായം Reading Problems? Click here


പാലക്കാട്/എഇഒ കുഴൽമന്ദം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാലക്കാട്ഡിഇഒ പാലക്കാട്ആലത്തൂർകുഴൽമന്ദംകൊല്ലങ്കോട്ചിറ്റൂർപറളിപാലക്കാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
21443 C. D. A. U. P. S. Olivemount സി. ഡി. എ. യു പി. എസ് ഒലീവ്മൗണ്ട് Aided
21444 SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ Aided
21445 A. S. B. S. Manjalur എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ Aided
21446 A. U. P. S. Chembrakulam എ.യു പി. എസ് ചെമ്പ്രാകുളം Aided
21447 K. A. M. U. P. S. Chulanur കെ. എ. യു പി. എസ്. ചൂലന്നൂർ Aided
21448 A. B. U. P. S Kannadi എ. ബി. യു പി. എസ്. കണ്ണാടി Aided
21449 A. U. P. S. Chenganiyur എ യു പി. എസ്. ചെങ്ങാണിയുർ Aided
21439 G. B. U. P. S. Kuzhalmannam ജി. ബി. യു പി. എസ്. കുഴൽമന്ദം Government
21440 G. B. U. P. S. Ethanur ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ Government
21441 G. U. P. S. Bemmanur ജി. യു പി. എസ് ബെമ്മണൂർ Government
21442 G. U. P. S. Kannampully ജി. യു പി. എസ് കണ്ണമ്പുള്ളി Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
21414 A. L. P. S. Thannissery എ.എൽ.പി.എസ്. താന്നിശ്ശേരി Aided
21415 V. B. S. Vilayannur വി.ബി.എസ്. വിളയന്നൂർ Aided
21416 A. J. B. S. Manamkulambu എ.ജെ.ബി.എസ് മനംകുളമ്പ് Aided
21417 J. B. S. Vemballur ജെ.ബി.എസ് വെമ്പല്ലൂർ Aided
21418 J. B. S. Vettukad ജെ.ബി.എസ് വെട്ടുകാട് Aided
21419 B. M. A. J. B. S. Kuzhalmannam ബി.എം.എ.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം Aided
21420 U. J. B. S. Kuzhalmannam യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം Aided
21421 St. Thomas Mission L. P. S. Erimayur സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ Aided
21423 A. L. P. S. Kariyamkode എ.എൽ.പി.എസ്. കാരിയങ്കോട് Aided
21424 A. L. P. S. Keezhathur എ.എൽ.പി.എസ്. കീഴാത്തൂർ Aided
21425 K. J. B. S. Kuthanur കെ.ജെ.ബി.എസ് കുത്തനൂർ Aided
21426 N. J. B. S. Kuthanur എൻ.ജെ.ബി.എസ് കുത്തനൂർ Aided
21427 A. J. B. S. Kuthanur എ.ജെ.ബി.എസ് കുത്തനൂർ Aided
21428 J. B. S. Malanchitty ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി Aided
21429 A. L. P. S. Mathur West എ.എൽ.പി.എസ്. മാത്തൂർ വെസ്റ്റ് Aided
21430 A. L. P. S. Mathur East എ.എൽ.പി.എസ്.മാത്തൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
21431 A. L. P. S. Paruthipully എ.എൽ.പി.എസ്. പരുത്തിപുള്ളി Aided
21432 A. L. P. S. Thottakkara എ.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടക്കര Aided
21433 C. J. B. S. Kinassery സി.ജെ.ബി.എസ് കിണാശ്ശേരി Aided
21434 M. S. L. P. S. Kadumthuruthy എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കടംതുരുത്തി Aided
21437 J. B. S. Kannanur ജെ.ബി.എസ് കണ്ണനൂർ Aided
21438 A. J. B. S. Anikode എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് Aided
21401 G. L. P. S. Peruvemba ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരുവെമ്പ Government
21402 G. J. B. S. Peruvemba ജി.ജെ.ബി.എസ് പെരുവെമ്പ Government
21403 G. L. P. S. Kalappetty ജി.എൽ.പി.എസ് കളപ്പെട്ടി Government
21404 G. L. P. S. Perinkunnam ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്കുന്നം Government
21405 G. L. P. S. Chenganiyur ജി.എൽ.പി.എസ് ചെങ്ങണിയൂർ Government
21406 G. L. P. S. Kottayi ജി.എൽ.പി.എസ് കോട്ടായി Government
21407 G. J. B. S. Pallanchathanur ജി.ജെ.ബി.എസ് പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ Government
21408 G. L. P. S. Peringottukurissi ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി Government
21409 G. J. B. S. Thannirangad ജി.ജെ.ബി.എസ് തണ്ണിരങ്ങാട് Government
21410 G. L. P. S. Varode ജി.എൽ.പി.എസ് വരോട് Government
21411 G. L. P. S. Veeswalam ജി.എൽ.പി.എസ് വീശ്വാലം Government
21412 G. L. P. S. Kadakurissi ജി.എൽ.പി.എസ് കടക്കുറിശ്ശി Government
21413 G. L. P. S. Marakkavu ജി.എൽ.പി.എസ് മറക്കാവ് Government
21422 A. L. P. S. Karadiyampara എ.എൽ.പി.എസ് കരാടിയംപാറ Government
21435 G. L. P. S. Thenkurissy ജി.എൽ.പി.എസ് തേങ്കുറിശ്ശി Government
21436 G. L. P. S. Pulinelly ജി.എൽ.പി.എസ് പുളിനെല്ലി Government


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്/എഇഒ_കുഴൽമന്ദം&oldid=1051996" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്