സഹായം Reading Problems? Click here


കൊല്ലം/എഇഒ കുളക്കട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊല്ലംഡിഇഒ കൊട്ടാരക്കരകുളക്കടകൊട്ടാരക്കരവെളിയംശാസ്താംകോട്ട
code School Name in Malayalam
39403 L.M.S. L.P.S. KALAYAPURAM എൽ. എം. എസ്. എൽ പി. എസ്. കലയപുരം
39404 M.S.C. L.P.S. KALAYAPURAM എം. എസ്. സി. എൽ പി. എസ്. കലയപുരം
39407 BETHEL M.T.L.P.S. KULAKKADA ബഥേൽ എൽ. എം. എസ്. എൽ പി. എസ്. കുളക്കട
39415 S.V. L.P.S. MEENAM എസ്. വി. എൽ പി. എസ്. മീനം
39428 L. P. S. PULAMON എൽ. പി. എസ്. പുലമൺ
39440 L.P.S INCHAKKADU എൽ. പി. എസ്. ഇഞ്ചക്കാട്
39444 N.S.S.K.L.P.S. PALLICKAL എൻ. എസ്. എസ്. കെ. എൽ. പി. എസ്. പള്ളിക്കൽ
39446 L. P. S. VENDAR എൽ. പി. എസ്. വെണ്ടാർ
39401 G.W. L. P. S. AMBALATHINNIRAPPIL ജി. ഡബ്ള്യു.എൽ. പി. എസ്. അമ്പലത്തിന്നിറപ്പിൽ
39402 G.W. L. P. S. INCHAKKADU ജി. ഡബ്ള്യു.എൽ. പി. എസ്. ഇഞ്ചക്കാട്
39405 GOVT:L.P.G.S. KOTTATHALA ഗവ. എൽ. പി. ജി. എസ്. കോട്ടാത്തല
39406 GOVT:L.P.S. KOTTATHALA ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കോട്ടാത്തല
39408 GOVT:D.V.L.P.S. KULAKKADA ഗവ. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. കുളക്കട
39409 GOVT:L. P. S. KULAKKADA ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുളക്കട
39410 GOVT:MUSLIM .LP.S. KUNDAYAM ഗവ. മുസ്ലിം. എൽ. പി. എസ്. കുണ്ടയം
39411 GOVT:L. P. S. KURA ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുര
39413 GOVT:L. P. S.MANJAKKALA ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മഞ്ഞക്കാല
39414 GOVT:L. P. S. MEENAM ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മീനം
39416 GOVT:K.V.L.P.S. MYLOM ഗവ. കെ. വി. എൽ. പി. എസ്. മൈലം
39417 GOVT:L. P. S. NJARAKKADU ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഞാറക്കാട്
39418 GOVT: W.L.P.S. PALLICKAL EAST ഗവ. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. പള്ളിക്കൽ ഈസ്റ്റ്
39419 GOVT:L. P. S. PANDITHITTA ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാണ്ടിത്തിട്ട
39420 GOVT:NEW L.P.S. PANTHAPLAVU ഗവ. ന്യൂ. എൽ. പി. എസ്. പന്തപ്ലാവ്
39421 GOVT:V.V.L.S.PANTHAPLAVU ഗവ. വി. വി. എൽ. പി. എസ്. പന്തപ്ലാവ്
39422 GOVT:MODEL L. P. S. PATTAZHY ഗവ. മോ‍ഡൽ എൽ. പി. എസ്. പട്ടാഴി
39423 GOVT:W. L. P. S. PATTAZHY ഗവ. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. പട്ടാഴി
39424 GOVT:W. L. P. S. PERUMKULAM ഗവ. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്കുളം
39425 GOVT:L. P. S. POOVATTOOR ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പൂവറ്റൂർ
39426 G. L.P.S. POOVATTOOR EAST ജി. എൽ. പി. എസ്. പൂവറ്റൂർ ഈസ്റ്റ്
39427 G. L.P.S. POOVATTOOR WEST ജി. എൽ. പി. എസ്. പൂവറ്റൂർ വെസ്റ്റ്
39429 G.W.L.P.S.PULAMON ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. പുലമൺ
39431 G.W.L. P. S. THAMARAKKUDY ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. താമരക്കുടി
39432 G.L. P. S. THAZHATHUVADAKKU ജി. എൽ. പി. എസ്. താഴത്തുവടക്ക്
39433 GOVT:NEW L. P. S THAZHATHUVADAKKU ഗവ. ന്യൂ. എൽ. പി. എസ്. താഴത്തുവടക്ക്
39434 G.W. L. P. S. THAZHATHUVADAKKU ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. താഴത്തുവടക്ക്
39435 G.L. P. S. THEKKETHERY യു. പി. എസ്. അന്നൂർ
39436 G.W. L. P. S. THEKKETHERY ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. തെക്കേത്തേരി
39437 G.L. P. S. VADAKODE ജി. എൽ. പി. എസ്. വടകോട്
39438 G.W. L. P. S. VENDAR ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. വെണ്ടാർ
39439 G.W. L. P. S.ANTHAMON ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. അന്തമൺ
39441 G.W. L. P. S. KULAKKADA EAST ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. കുളക്കട ഈസ്റ്റ്
39442 G.W. L. P. S. KULAKKADA ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. കുളക്കട
39443 GOVT:B.V.L.P.S.MANJAKKALA ഗവ. ബി. വി. എൽ. പി. എസ്. മഞ്ഞക്കാല
39445 G.L. P. S. PIDAVOOR ജി. പി. എസ്. പിടവൂർ
39412 L.F.E.M.L.P.S. PUTHOOR എൽ. എഫ്. എം. പി. എസ്. പുത്തൂർ
39430 S.V.E.M.L.P.S. VENDAR എസ്. വി. എം. എൽ. പി. എസ്. വെണ്ടാർ
39459 Devi Vilasam EM School, Thalavoor ദേവി വിലാസം ഇ. എം. സ്കൂൾ, തലവൂർ
39461 St.Mary's Betheny E.M. School, Manjakala സെന്റ് മേരീസ് ബഥനി ഇ. എം. സ്കൂൾ, മഞ്ഞക്കാല
39452 S.V.N.S.S.U.P.S ATTUVASSERY എസ്. വി. എൻ. എസ്. എസ്. യു. പി. എസ്. ആറ്റുവാശ്ശേരി
39453 V.V. U.P.S PANTHAPLAVU വി. വി. യു. പി. എസ്. പന്തപ്ലാവ്
39454 L.F.U.P.S PUTHUR എൽ. എഫ്. യു. പി. എസ്. പുത്തൂർ
39455 ST.PAUL`S U.P.S PATTAZHY സെന്റ് പോൾസ് യു. പി. എസ്. പട്ടാഴി
39456 D.V.U.P.S THAZHATHUKULAKADA ഡി. വി. യു. പി. എസ്. താഴത്തുകുളക്കട
39457 D.V. U.P.S THEKKETHERY ഡി. വി. യു. പി. എസ്. തെക്കേത്തേരി
39458 D.V. U.P.S VENDAR ഡി. വി. യു. പി. എസ്. വെണ്ടാർ
39447 G.U.P.S ERATHU VADAKKU ജി. യു. പി. എസ്. ഏറത്തു വടക്ക്
39448 G.U.P.S MALOOR ജി. യു. പി. എസ്. മാലൂർ
39451 G.U.P.S THALAVOOR ജി. യു. പി. എസ്. തലവൂർ
39449 M.G.E.M. U.P.S PATTAZHY എം. ജി. എം. യു. പി. എസ്. പട്ടാഴി
39450 ST.THERASA`S U.P.S KALAYAPURAM സെന്റ് തെരേസാസാസ് യു. പി. എസ്. കലയപുരം


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_കുളക്കട&oldid=1052980" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്