കോട്ടയം/എഇഒ കറുകച്ചാൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിഈരാറ്റുപേട്ടകാഞ്ഞിരപ്പള്ളികറുകച്ചാൽ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
32437 St. Joseph UPS Champakkara സെന്റ് ജോസഫ്‍സ് യു.പി.എസ്. ചമ്പക്കര Aided
32443 CMS UPS Chelakompu സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. ചേലക്കൊമ്പ് Aided
32444 HF UPS Elangoi എച്ച്.എഫ്.യു.പി.എസ്. ഇളങ്കോയി Aided
32445 UPS Erathuvadakara യു.പി.എസ്. ഏറത്തുവടകര Aided
32446 SH UPS Karimpanakulam എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്. കരിമ്പനക്കുളം Aided
32447 St. Mary's UPS Kootrappally സെന്റ്. മേരീസ് യു.പി.എസ്. കൂത്രപ്പള്ളി Aided
32450 Sr. Alphonsa UPS Nedumanny സി. അൽഫോൻസ യു.പി.എസ്. നെടുമണ്ണി Aided
32452 St. George's UPS Vazhoor East സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്. വാഴൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
32453 Annapoorna UPS Alpara അന്നപൂർണ യു.പി.എസ്. ആലപ്ര Aided
32454 SM UPS Champakkara എസ്.എം.യു.പി.എസ്. ചമ്പക്കര Aided
32455 SCTM UPS Cheruvally ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ മെമ്മോറിയൽ ചെറുവള്ളി Aided
32456 NM UPS Kangazha എൻ.എം.യു.പി.എസ്. കങ്ങഴ Aided
32457 SKV NSS UPS Manimala എസ്.കെ.വി.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. മണിമല Aided
32458 UPS Ullayam യു.പി.എസ്. ഉള്ളായം Aided
32459 SN UPS Vellavoor എസ്.എൻ.യു.പി.എസ്. വെള്ളാവൂർ Aided
32449 Govt. New UPS Nedumkunnam ഗവ. ന്യു.യു.പി.എസ്. നെടുങ്കുന്നം Government
32451 Govt. UPS Nedumkunnam North ഗവ. യു.പി.എസ്. നെടുങ്കുന്നം നോർത്ത് Government
32442 Bethany Christian EMS Kangazha ബഥനി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഇ.എം.എസ്. കങ്ങഴ Unaided Recognised
32421 St Stephens E M School Manimala സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഇ. എം എൽ.പി.എസ്. മണിമല Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
32401 Govt. LV LPS Alapra ഗവ എൽ വി എൽ പി എസ് ആലപ്ര Government
32404 DV Govt. LPS Cheruvally ഡി വി ഗവ എൽ പി എസ് ചെറുവള്ളി Government
32408 SV Govt. LPS Kanam എസ് വി ഗവ എൽ പി എസ് കാനം Government
32411 Govt. LPS Kangazha ഗവ എൽ പി എസ് കങ്ങഴ Government
32414 Govt. LPS Karikkattoor ഗവ എൽ പി എസ് കരിക്കാട്ടൂർ Government
32416 Govt. WLPS Karukachal ഗവ ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് കറുകച്ചാൽ Government
32417 NSS Govt. LPS Karukachal എൻ എസ് എസ് ഗവ എൽ പി എസ് കറുകച്ചാൽ Government
32420 Govt. LPS Manimala ഗവ എൽ പി എസ് മണിമല Government
32431 Govt. LPS Thazhathuvadakara ഗവ എൽ പി എസ് താഴത്തുവടകര Government
32433 Govt. LPS Vazhoor ഗവ എൽ പി എസ് വാഴൂർ Government
32434 NSS Govt. LPS Vazhoor എൻ എസ് എസ് ഗവ എൽ പി എസ് വാഴൂർ Government
32436 Govt. LPS Vellavoor ഗവ എൽ പി എസ് വെള്ളാവൂർ Government
32438 Govt. LPGS Champakkara ഗവ എൽ പി ജി എസ് ചമ്പക്കര Government
32439 Govt. LPS Cheruvally ഗവ എൽ പി എസ് ചെറുവള്ളി Government
32402 CMS LPS Ampalathinamkuzhy സി എം എസ് എൽ പി എസ് അമ്പലത്തിനാംകുഴി Aided
32403 CMS LPS Chakkimangalam സി എം എസ് എൽ പി എസ് ചക്കിമംഗലം Aided
32405 St. Mary's LPS Cheruvally സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ചെറുവള്ളി Aided
32406 EA LPS Elavumkal ഇ എ എൽ പി എസ് ഇലവുങ്കൽ Aided
32407 SH LPS Kadayanikad എസ് എച്ച് എൽ പി എസ് കടയനിക്കാട് Aided
32409 St. Thomas LPS Kangazha സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് കങ്ങഴ Aided
32410 CMS LPS Kangazha സി എം എസ് എൽ പി എസ് കങ്ങഴ Aided
32412 VKVM LPS Kangazha വി കെ വി എം എൽ പി എസ് കങ്ങഴ Aided
32413 C.M.S. LPS Karikkattoor സി എം എസ് എൽ പി എസ് കരിക്കാട്ടൂർ Aided
32415 St. Thomas LPS Karikkattoor സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് കരിക്കാട്ടൂർ Aided
32418 CMS LPS Koothrappally സി എം എസ് എൽ പി എസ് കൂത്രപ്പള്ളി Aided
32419 CMS LPS Kunnikadu സി എം എസ് എൽ പി എസ് കുന്നിക്കാട് Aided
32422 CMS LPS Mundathanam സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുണ്ടത്താനം Aided
32423 St. Teresa's LPS Nedumkunnam സെന്റ് തേരേസാസ് എൽ പി എസ് നെടുംകുന്നം Aided
32424 CMS LPS Nedungadappally സി എം എസ് എൽ പി എസ് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി Aided
32425 CMS LPS Nilampodinja സി എം എസ് എൽ പി എസ് നിലമ്പൊടിഞ്ഞ Aided
32427 LPS Panayampala എൽ പി എസ് പനയംപാല Aided
32428 Subash LPS Poovatholy സുബാഷ് എൽ പി എസ് പൂവത്തോലി Aided
32432 SA LPS Ullayam എസ് എ എൽ പി എസ് ഉള്ളായം Aided
32435 St. Peter's LPS Vazhoor സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എൽ പി എസ് വാഴൂർ Aided
32440 LF LPS Manimala എൽ എഫ് എൽ പി എസ് മണിമല Aided
32441 St. Mary's LPS Vazhoor East സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വാഴൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
32426 NSS EMS Vazhoor എൻ എസ് എസ് ഇഎംഎസ് വാഴൂർ Unaided Recognised
32429 St. Mary's LPS Pullickal Kavala സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് പുളിക്കൽ കവല Unaided Recognised
32430 St. Thomas CSI EMS Nedumgadappally സെന്റ് തോമസ് സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം. സ്കൂൾ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം/എഇഒ_കറുകച്ചാൽ&oldid=2101597" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്