സഹായം Reading Problems? Click here

അക്ഷരവൃക്ഷം/കാസർഗോഡ്/കാസർഗോഡ് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് My Friendly Alien
2 എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് അനുസരണ
3 എ യു പി എസ് കരിവേടകം ശുചിത്വം പ്രധാനം
4 എ യു പി എസ് കുറ്റിക്കോൽ ചങ്ങാതിക്കാക്ക
5 എ യു പി എസ് മുന്നാട് സല്യൂട്ട്
6 എസ് ബി എ എസ് ബി എസ് ബേള St. Bartholomea's Aided Senior Basic School, Bela ಸಂತ ಬರ್ತಲೋಮಿಯ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬೇಳ The brave warrior
7 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുത്തശ്ശി
8 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് .ശുചിത്വം
9 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Proud of the city
10 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Right way for immunity
11 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Time for nature
12 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ഒരു കുഞ്ഞു വൈറസ്
13 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് കുഞ്ഞാറ്റയുടെ സന്തോഷം
14 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ശുചിത്വം ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ മുഖമുദ്ര
15 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി Chinnada Balehannu
16 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി ಅತಿಯಾಸೆಯ ಫಲ.Athiyaaseya fala
17 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി കുരങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധി
18 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്
19 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ് MOM
20 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി Cleanliness
21 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി The snow white and seven dwarfs.
22 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് അതിജീവനം
23 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് അഹങ്കാരം അത്യാപത്ത്
24 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് കർഷകനാമം
25 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് തണൽ
26 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട
27 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക Lockdown
28 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ...
29 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಕೊರೋನಾ ಭಯದಲ್ಲಿ...
30 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಚಿಗುರಿದ ಗೆಳೆತನ...
31 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക കുഞ്ഞിക്കിളികളുടെ തിരിച്ചറിവ്
32 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ Farmer's dog
33 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കോഴിയമ്മ
34 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മാന്ത്രിക ചെരുപ്പ്
35 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി തിരിച്ചറിവ്
36 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി പ്രതിരോധം
37 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ ഭൂമി യുടെ ചോര വരണ്ടപ്പോൾ
38 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് THYAAGASEELA BAALA
39 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം
40 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് കാത്തിരിപ്പ്
41 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് നദിയെ തേടി
42 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് വിതുമ്പുന്ന ഓർമകൾ
43 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് സ്നേഹഭൂമി
44 ജി.എൽ.പി.എസ്.കുണ്ടുച്ചി Chirakodinha kinavu
45 ജി.എൽ.പി.എസ്.കുണ്ടുച്ചി Koottukarante Sahayam
46 ജി.എൽ.പി.എസ്.കുണ്ടുച്ചി കുരങ്ങനും കൂട്ടുകാരും
47 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊല്ലമ്പാടി ബ്രാഹ്മണനും ആടും
48 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി സൗന്ദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമോ?
49 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി അമ്മ
50 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി കഴിവ്
51 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി ജീവിതം ഒരു പാഠം
52 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ A horror story
53 ഡയറ്റ് മായിപ്പാടി കണ്ണുകൾ
54 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് A Mother's Love
55 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് LIFE OF A DEAD
56 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಜೋಗುಳ
57 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬರುವುದು... !
58 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്
59 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ
60 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് വിഷുപ്പക്ഷി
61 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് മുറിവ്
62 ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ
63 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ A Pencil
64 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ OUT OF ORDER
65 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ ശുചിത്വം
66 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ പ്രകൃതിയും സ്വപ്‌നവും
67 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് തമാശയിലെ സത്യം 68 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ Sathyam shivam sundaram
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് അകലം
2 എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് കൊറോണ
3 എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് മനുഷ്യരാശിക്ക് നാശം വിതച്ചു
4 എ യു പി എസ് കുറ്റിക്കോൽ കൊറോണക്കെതിരെ
5 എ യു പി എസ് കുറ്റിക്കോൽ സമ്മാനം
6 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി Who am I
7 എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ് Rainbow
8 എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ .Rainbow
9 എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ Rainbow
10 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ കൊറോണ
11 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ അവതാരം
12 കെ എം എ യു പി എസ് കല്ലക്കട്ട CORONA THE SILENT KILLER
13 കെ എം എ യു പി എസ് കല്ലക്കട്ട ജാഗ്രത
14 കെ എം എ യു പി എസ് കല്ലക്കട്ട ജാഗ്രത വേണം
15 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ..ശുചിത്വം
16 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Achan
17 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Cleanliness
18 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് CORONA (Covid-19)
19 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് DREAM OF EARTH
20 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Hand washing rap
21 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Let's Make Our Earth Beautiful
22 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് My whole life
23 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Nature
24 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് അച്ഛൻ
25 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് അമ്മയോടൊപ്പം
26 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് കോവിഡ് എന്ന മഹാ വ്യാധി
27 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് നല്ല നാളേയ്ക്ക്
28 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് പ്രകൃതിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ
29 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് മഹാമാരി
30 ജി യു പി എസ് തെക്കിൽ പറമ്പ Lockdown
31 ജി യു പി എസ് തെക്കിൽ പറമ്പ തിരിച്ചറിവ്
32 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി Galipata ಗಾಳಿಪಟ
33 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി അപ്പം
34 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി തത്ത
35 ജി യു പി സ്കൂൾ മുളിയാർ മാപ്പിള Corona
36 ജി യു പി സ്കൂൾ മുളിയാർ മാപ്പിള Konnodukkiya mahaamaari
37 ജി യു പി സ്കൂൾ മുളിയാർ മാപ്പിള പൂച്ച (cat)
38 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ കൊറോണക്കാലം (കവിത)
39 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള When i set out for lyonnesse
40 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി song of hygiene
41 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി കോവിഡ് 19
42 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് കോറോണ എന്ന മഹാമാരി
43 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಕೊರೋನಾ
44 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಸವಿ ನೆನಪು
45 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ഒരു കൊറോണക്കാലം
46 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക അതിജീവിക്കാം ഈ കൊറോണയെ
47 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക മാരി.... മഹാമാരി
48 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ പ്രകൃതിയുടെ രോദനം
49 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കോറോണക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ്
50 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പ്രതിരോധിചിടാം
51 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ಅಮ್ಮ
52 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ಉಳಿಸು ಪ್ರಕೃತಿಯ
53 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ಪರಿಸರ
54 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ರೈತ
55 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ಸೋಲರಿಯದ ಭಾರತ
56 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ಹೂವೇ
57 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ അശാന്ത ഭൂമി
58 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഒഴിവ് കാലം
59 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഒഴിവ് സമയം
60 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കരുതൽ
61 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കോറോണക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ്
62 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കോവിഡ്-19
63 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മരണം
64 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ വ്യാധി (കൊറോണ) എന്ന ആധി
65 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ശുചിത്വം
66 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി നാളേക്കായി
67 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ ഒരു തൈ നടാം
68 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ ചീനക്കാരൻ
69 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ്
70 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ രക്ഷിക്കൂ
71 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് PRAKRITHI
72 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് അതിജീവനം
73 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം
74 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് മഹാമാരി
75 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് രോഗാണു
76 ജി.എൽ.പി.എസ്.കബ്ബാർ ನನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನ
77 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊല്ലമ്പാടി ചൊന്നതാർ
78 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി അമ്മയുടെ വേദന
79 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി കൊറോണ
80 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി വൃത്തി വേണം
81 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി ശുചിത്വം
82 ജി.യു.പി.എസ്.ചെമ്മനാട് വെസ്‌റ്റ് അകലം
83 ജി.യു.പി.എസ്.ചെമ്മനാട് വെസ്‌റ്റ് സാന്ത്വനം
84 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി Corona kaala vishu
85 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി അകലാം ഒരു നിമിഷം
86 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി എങ്ങു പോയി?
87 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി തുരത്തിടാം നമുക്കീ മഹാവ്യാധിയെ
88 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി മഴ
89 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി മാനുഷകുലം
90 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി വരൾച്ച
91 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി സംരക്ഷിച്ചീടുക പ്രകൃതിയെ
92 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് "ARE YOU A HUMAN ?.......
93 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Abused
94 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് DAD
95 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് I am alone...
96 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Mom's Love
97 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Painful Hope
98 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് SHALLOW CRIES
99 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆ (mother's love)
100 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಕಡಲತೀರ
101 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಸೂರ್ಯೋದಯ
102 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് പ്രകൃതി എന്ന സത്യം
103 ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ ശുചിത്വം
104 സി ആർ എ എൽ പി എസ് ബേപു കോറോണയെ തുരത്താം
105 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ Besties
106 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ JAUNT
107 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ Life
108 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ Jaunt
109 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ കൊറോണക്കാലത്തെ ജന്മദിനം
110 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ ജീവിതം
111 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ വേനൽമഴ
112 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് ഒത്തു പിടിക്കാം
113 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ Mathrudevobhava
114 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ Namma Kasaragod
115 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ Saga eshtu sundara
116 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ
117 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ ಭಯ ಬೀಡು
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് ശുചിത്വം
2 എ യു പി എസ് മുന്നാട് രോഗപ്രതിരോധം( ലേഖനം)
3 എം. എസ്. സി. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല നീർച്ചാൽ Corona the killer
4 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ അവധിക്കാലം
5 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ കൊറോണ
6 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ കൊറോണ എന്ന ഞാൻ
7 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ കൊറോണയ്ക്കൊരു കത്ത്
8 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ കോവിഡ് മരം
9 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം
10 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ പരിസ്ഥിതി
11 ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ ശുചിത്വം
12 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് (ശുചിത്വം)
13 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് -ശുചിത്യം
14 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് -ശുചിത്വം
15 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ......ശുചിത്വം
16 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ...ശുചിത്വം
17 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ..പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
18 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Amithamaya plastic upayogavum anantharafalangalum
19 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Environment and health
20 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Shuchitwam
21 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് STAY SAFE AND SAVE OUR LIVES
22 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് The environment is for us
23 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
24 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് എന്റെ ലോക്ക്ഡൗണിലെ പൂന്തോട്ടം
25 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് കൊറോണ
26 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് കൊറോണ....
27 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ദുരന്തം വിതച്ച കൊറോണക്കാലം
28 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് നാം എങ്ങോട്ട്....? നാട് എങ്ങോട്ട്..?
29 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് പരിസ്ഥിതി
30 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
31 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
32 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും
33 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് പ്ലാസ്റ്റിക്
34 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ശുചിത്വം
35 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ശുചിത്വം......
36 ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് ഹായ് കുട്ടുകാരെ,
37 ജി യു പി എസ് കാനത്തൂർ Diseases to be avoided
38 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി Corona virus
39 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി Parisara shuchithva
40 ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി ഇരുൾ ജീവിതം
41 ജി യു പി സ്കൂൾ മുളിയാർ മാപ്പിള COVID - 19
42 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಕರ್ತವ್ಯ
43 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್
44 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക ശുചിത്വം
45 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ Hands of defense
46 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ Education
47 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ Our environment
48 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഐകമത്യം മഹാബലം
49 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കോവിഡ് 19എന്ന മഹാമാരി
50 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്
51 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പാവം കുട്ടൻ
52 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പ്രകൃതി
53 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ ശുചിത്വം
54 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് EDAKKAL CAVE
55 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് NATURE
56 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് ശുചിത്വം
57 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി കൊറോണ വൈറസ് മലയാളിക്ക് നൽകിയ നേട്ടങ്ങൾ
58 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി കൊറോണക്കാലം
59 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി മഹാമാരി
60 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി രോഗപ്രതിരോധം
61 ജി.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ്.ഷിറിബാഗിലൂ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം (NATURE CONSERVATION)
62 ജി.യു.പി.എസ്.ചെമ്മനാട് വെസ്‌റ്റ് പ്രകൃതി പാഠം
63 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി Protect nature for existence
64 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി കരുതൽ
65 ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് Hygiene
66 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Corona virus (covid - 19)
67 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Corona Virus Disease (COVID-19)
68 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Environment and viruses
69 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് MAHATMA GANDHI
70 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Sustainable development
71 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
72 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ನದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ
73 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (environment protection )
74 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് പടരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ തകരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ
75 സി ആർ എ എൽ പി എസ് ബേപു -കൊറോണ വൈറസ്
76 സി ആർ എ എൽ പി എസ് ബേപു കൊറോണ വെെറസ്
77 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധം
78 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ കൊറോണ
79 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ ദുരന്തം വിതച്ച മഹാമാരി
80 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ പകർച്ചവ്യാധിയും സമൂഹവും
81 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ പ്രകൃതിസംരക്ഷണം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം.
82 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധവും ,അതിജീവനവും
83 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ രോഗവും ശുചിത്വവും
84 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ ശുചിത്യം പേരിൽ , മഹാമാരി അരികിൽ
85 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും
86 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് മഹാ മാരിയും പകർച്ച വ്യാധിയും'
87 സെന്റ് മേരീസ് എയുപിഎസ് മാലക്കല്ല് കൊറോണയും പ്രതിരോധവും