പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 20001 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി തത്വ
2 20002 ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട് ഫ്രീ വിംഗ്സ്
3 20003 ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ സ്വപ്ലം
4 20004 ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ നീർമാതളം
5 20005 ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര പറന്നുയർന്ന പട്ടങ്ങൾ
6 20006 എച്.എസ്.തൃത്താല വെളിച്ചം
7 20007 ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ യാത്ര
8 20008 എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട് ദ വാച്ച് ടവർ
9 20009 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ നിറവ്
10 20011 ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട തണൽ
11 20012 പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം ചിറകുകൾ
12 20013 ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം Twenty-20
13 20014 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്
14 20015 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം ഇതളുകൾ
15 20016 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി കൊച്ചുപട്ടങ്ങൾ പറക്കുന്നിടം
16 20017 എച്.എസ്.എസ് വല്ലപ്പുഴ spectrum
17 20018 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ ടെക് മ v.2
18 20019 ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി വിളക്ക്
19 20021 സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ പുനർജനി
20 20022 കെ വി ആർ എച്ച് എസ്, ഷൊറണൂർ കൈറ്റ്സ്2019
21 20024 ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം കൈടൂൺ
22 20025 എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം ധ്വനി
23 20026 കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ്, വരോട് വെളിച്ചം
24 20027 എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം ബട്ടർഫ്ളൈസ്
25 20029 എസ് എസ് ഒ എച്ച് എസ്, ലക്കിടി രസികപ്രിയ
26 20030 എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട് It's കൂൾ
27 20032 ജി എച്ച് എസ് എസ്, കടമ്പൂർ ബിറ്റ്സ് & ബൈറ്റ്സ്
28 20033 ജി എച്ച് എസ് എസ്, മുന്നൂർക്കോട് ഇമേജസ്
29 20034 എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം ഓറ
30 20035 ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം പൂമ്പാറ്റ
31 20036 ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ സൈനേർജി
32 20037 പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ
33 20039 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പെഗാസുസ്
34 20040 എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി അക്ഷരം
35 20041 ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി തിലകം
36 20042 ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന് e-തുള്ളികൾ
37 20043 ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി ജ്യോതിർഗമയ 2@20
38 20044 പി ടി എം എച്ച് എസ്, തൃക്കടീരി ഹാഷ്‍ടാഗ്
39 20045 എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ ചിറകുകൾ
40 20046 ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം തൂലിക
41 20047 എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി മുകുളം
42 20048 കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര വിസേജ്-2020
43 20059 എസ്സ് എൻ ടി എച്ച് എസ്സ് ഷൊർണ്ണൂർ ഗുരുവരം
44 20062 ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍ മൊഴി
45 20064 ജി.എച്ച്.എസ് കൊടുമുണ്ട വെസ്റ്റ്‍ സർഗ്ഗവസന്തം
46 20065 ജി.എച്ച്.എസ്.വല്ലപ്പുഴ TECH TALK
47 20066 ജി.എച്ച്.എസ്.നാഗലശ്ശേരി അക്ഷരചെപ്പ്
48 20067 ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍ ജ്ഞാനവീഥി
49 21001 സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി വർണകൂപിക
50 21002 എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം ചിറകുകൾ
51 21003 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട് തളിർ
52 21004 പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര ഓർമ്മപെയ്ത്ത്
53 21005 സർവ്വജന.എച്ച്.എസ്സ്.പുതുക്കോട് മഴവില്ല്
54 21006 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കിഴക്കഞ്ചേരി ദ്യുതി
55 21007 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട് ശലഭങ്ങൾ
56 21008 കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി തൂലിക
57 21009 എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ ദർപ്പണം
58 21012 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ മയിൽപ്പീലി
59 21013 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം നൂപുരം
60 21014 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ തൂലിക
61 21015 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ ഇ-സൈൻ
62 21016 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കോട്ടായി മുകുളം2k20
63 21017 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി മാഗസിൻ2020
64 21019 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ റിഫ്ലെക്ഷൻസ്
65 21020 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുനിശ്ശേരി യങ് ടെക് സ്റ്റാർട്ട്സ്
66 21021 വി.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പല്ലശ്ശന തൂവൽ സ്പർശം
67 21022 എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി നൂലേണി
68 21023 സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി ജിഹ്വ
69 21024 എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം തേജസ്വി
70 21025 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. അയലൂർ സർഗ്ഗം
71 21026 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നെന്മാറ ഫ്രീ വിങ്‌സ്
72 21029 ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി ജാലകം
73 21030 ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്. സപര്യ
74 21031 വി.എം.എച്ച്.എസ്. വടവന്നൂർ തളിരുകൾ
75 21032 ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട സ്വപ്നനൗക
76 21033 എം.എച്ച.എസ്. പുതുനഗരം ദീക്ഷ
77 21036 ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം മൊബീലിയ
78 21037 കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം തിലകം
79 21038 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി പെര‍ുമ 2019 -20
80 21039 ജിഎച്ച്എസ്എസ് ചിറ്റൂർ ASPIRE
81 21041 ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ കനവ് നിനവാകുമ്പോൾ
82 21043 പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ ധ്വനി
83 21044 എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി ചിരാത്
84 21045 സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ TWINKLING STARS
85 21048 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കോഴിപ്പാറ കിരണം
86 21049 ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി മഷിത്തണ്ട്
87 21050 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട് ഇ-കാഞ്ചനം
88 21054 ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് വൃത്താന്തം
89 21055 പി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് വിപഞ്ചിക
90 21056 കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ് ബോഗൻവില്ല
91 21057 ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് പുലരി
92 21059 ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ തൂലിക
93 21060 കർണ്ണകിയമ്മൻ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മൂത്താൻതറ ഡെൽ
94 21062 സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ മന്ദാരം
95 21063 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം ദി അപ്‍‍ഡേറ്റർ
96 21064 എച്ച്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലേക്കുളങ്ങര ഹേമഹസ്തം
97 21067 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്. അകത്തേത്തറ തൂലിക
98 21068 ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ തൂവൽ
99 21069 പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി നിലാ
100 21072 പി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുളിയാപറമ്പ് തൂലിക
101 21073 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര നിനദം
102 21074 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല സൃഷ്ടി
103 21076 കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട് ഉണർവ്വ്
104 21077 എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ നിനദം
105 21078 സി.ബി.കെ.എം.പഞ്ചായത്ത്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പരിയാരം അരിച്ചിറങ്ങുന്ന വെളിച്ചം
106 21079 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ഫ്ലാഷ്
107 21080 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. തച്ചമ്പാറ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്
108 21081 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൊറ്റശ്ശേരി നാനോ കൈറ്റ്സ്
109 21082 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി ജ്വാല
110 21083 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് പൂമരം
111 21084 കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് നിഹാരിക
112 21085 ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ സ്റ്റൈലസ്
113 21086 സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം നിഴൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിറം പെയ്യുമ്പോൾ
114 21088 ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ CRYSTALS 2020
115 21089 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി ഇലൿട്ര
116 21091 ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ ജ്വാല
117 21092 വൈ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലങ്കോട് പ്രചോദനത്തിന്റെ അഗ്നി
118 21093 കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2020
119 21094 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം സർഗ
120 21095 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ മഗ്നോലിയ
121 21096 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ച‍ൂട്ട്
122 21098 ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി VOYAGE
123 21103 ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍ റിൽ
124 21104 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്. REVISTA
125 21107 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി KITE Miracles
126 21123 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര ചിറകുകൾ
127 21124 ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര പ്രേരണ
128 21125 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം നവം2K19
129 21126 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ പ്രകാശം
130 21130 ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവാഴിയോട് റിഫ്ലെക്ഷൻസ്
131 21131 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട് ഉഷസ്
132 21135 ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി ഇതൾ
133 21501 ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ചിറ്റൂർ സർഗ്ഗവസന്തം
134 21502 ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട് നിറവിന്റെ വെളിച്ചം
135 21909 ജി.എച്ച്.എസ്.തേനാരി കനൽ
136 21915 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ സ്പന്ദനം
137 51044 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാണിക്കപ്പറമ്പ ഇ-സർഗ
138 51045 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി HORIZON