ഇടുക്കി ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 29004 എസ്. എ എച്ച്. എസ് കരിങ്ക‍ുന്നം കതിർ മണികൾ
2 29005 എസ്. ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമണ്ണ‍ൂർ നനഞ്ഞ‍ു തീർന്ന മഴകൾ
3 29010 ജി എച്ച് എസ് എസ് ക‍ുടയത്ത‍ൂർ മയിൽ പ്പീലി
4 29021 എസ് എൻ എം എച്ച് എസ് വണ്ണപ്പ‍ുറം വിസ്‍മയം
5 29022 ജി എച്ച് എച്ച് എസ് മ‍ുളളരിങ്ങാട് ഒാൺ മൈ വെ
6 29025 ജി എച്ച് എച്ച് എസ് തൊട‍ുപ‍ുഴ തണൽ
7 29034 എസ്.എസ്. എച്ച്. എസ്.എസ്. വഴിത്തല പറവക്ക‍ൂട്ടം
8 29039 എസ്. എൻ.ഡി.പി. വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അടിമാലി ഐറ്റി ബൈറ്റ്സ്
9 29040 എഫ്.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ക‍ൂമ്പൻപാറ അടിമാലി സെറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോക്കസ്
10 29042 എസ്. ജി. എച്ച്.എസ് . പാറത്തോട് വിരൽ ത്ത‍ുമ്പിൽ ലോക സ്‍പന്ദനം
11 29045 ജി വി എച്ച് എസ് എസ് ദേവിയാർ കോളനി ഹാർമണി - 2020
12 29046 സി എം എച്ച് എസ് മാങ്കടവ് കൈയൊപ്പ്
13 29050 ജി.എച്ച്.എസ് . മ‍ുട്ടം നിറക്ക‍ൂട്ട്
14 29051 ജി.എച്ച്.എസ് . പണിക്കൻ ക‍ുടി ധിഷണ
15 29053 ജി എച്ച് എസ് കഞ്ഞിക്ക‍ുഴി കൈറ്റ്സ് സ്പെൿട്‍‍റം
16 29054 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ് നങ്കിസിറ്റി ഒാപ്പൺ മൈൻറ്
17 29055 എസ് റ്റി എച്ച് എസ് പ‍ൂന്നയാർ ഇബൈറ്റ്സ്
18 29058 ജിഎച്ച് എസ് മ‍ുക്ക‍ുടം ആത്ം സ‍ുഹ്രത്ത്
19 29060 ജി.എച്ച്.എസ് . ബൈസൺ വാലി പിഞ്ഛിക
20 29071 ജി.എച്ച്.എസ് . കല്ലാർ വട്ടിയാർ ഡിജി വേൾഡ്
21 29501 റ്റി എച്ച് എസ് അടിമാലി ക്ളൗഡ് 40
22 29504 റ്റി എച്ച് എസ് മ‍ുട്ടം ബോധി
23 30001 ജി വി എച്ച് എസ് മ‍ൂന്നാർ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രീംസ്
24 30007 ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കണ്ണമ്പടി "വിസ്മയം"
25 30012 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലാർ വൈബ്സ്-2K20
26 30016 എം.എം.എച്ച്.എസ് നരിയംപാറ സ്പന്ദനം
27 30017 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് പെരുവന്താനം സർഗ്ഗം
28 30019 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളാരംകുന്ന് പ്രണവം
29 30020 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന നന്മകൾ പൂക്കുന്നിടം
30 30022 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമിളി Soaring kites
31 30023 എൻ.എസ്.പി.എച്.എസ്.എസ് പുറ്റടി ടെക്കി ടിപ്സ്
32 30024 എസ്.എ.എച്ച്.എസ് വണ്ടൻമേട് പടവുകൾ
33 30027 പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഏലപ്പാറ ജ്വാല
34 30029 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചീന്തലാർ പൂമ്പാറ്റ
35 30033 എം.ബി.വി.എച്.എസ്.എസ് സേനാപതി നീലിമ
36 30036 എസ്.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഉപ്പുതറ Splash-11 2K20
37 30037 ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് വളകോട് സമന്വയം.
38 30040 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുങ്കണ്ടം മഴവില്ല്
39 30043 സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരട്ടയാർ മിഴി
40 30045 ദീപാ ഹൈസ്കൂൾ കുഴിത്തൊളു ടാലന്റ്-2020
41 30047 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് .എസ് കൂട്ടാർ ഇതളുകൾ
42 30050 സെന്റ് .സേവിയേഴ്‌സ് എച്ച്.എസ് .എസ് ചെമ്മണ്ണാർ ധ്വനി
43 30051 സി.എച്ച്.എസ് കാൽവരിമൗണ്ട് തൂലിക
44 30052 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് .എസ് തങ്കമണി ലിറ്റിൽ ന്യുഡ്രോപ്സ്
45 30053 എസ്.ജെ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളയാംകുടി എപ്പിക് പൾസ്
46 30054 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് വാഴവര സിംഫണി
47 30055 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മരിയാപുരം മർമ്മരം
48 30056 വി.എച്ച്.എസ് വിമലഗിരി കൈറ്റ്സ്
49 30057 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മേരികുളം ധ്വനി
50 30058 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ് ചിന്നാർ സമന്വയം.
51 30059 എസ്.എ.എച്ച്.എസ് മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റ് അക്ഷരം
52 30062 ജി.എച്ച്.എസ് ചെമ്പകപ്പാറ ചിരാത്
53 30063 ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് തോപ്രാംകുടി ഇ-ചിപ്പ്
54 30064 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി ലിറ്റിൽ സ്ട്രീംസ്
55 30065 എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി ത‍ൂലിക.....
56 30066 ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന തൂലിക
57 30068 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരാവതി MAGIC BEGINS WITH........
58 30074 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൻമേട് ഓർമ്മ ചെപ്പ്
59 30079 ജി.എച്ച്.എസ് തങ്കമണി ചിരാത്
60 30082 ഗവ.ഹൈസ്‍ക്ക‍ൂൾ പാമ്പനാർ സാരംഗി
61 30083 ജി.എച്ച്.എസ് ഉടുമ്പൻചോല നിലാ
62 30084 ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ശാന്തിഗ്രാം വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയം
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020&oldid=690736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്