സഹായം Reading Problems? Click here


എറണാകുളം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 25003 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് എടത്തല തുടിപ്പുകൾ
2 25004 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കുട്ടമശ്ശേരി പുലരി
3 25006 എൻ ഐ വി എച്ച് എസ് എസ് മാറമ്പിള്ളി സ്പന്ദനം
4 25007 ഗവ..ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ആലുവ തൂലിക
5 25010 എസ് പി ഡബ്യൂ എച്ച് എസ് ആലുവ സ്പന്ദനം
6 25011 സെന്റ്.മേരീസ് എച്ച്.എസ്.ആലുവ മിഴിവ്
7 25012 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് എസ് ആലുവ വർണം
8 25014 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏലൂർ ഏലൂർ. കോം
9 25017 ഡി. ഡി. സഭ എച്ച്. എസ്സ്. കരിമ്പാടം DRIZZLING THOUGHTS
10 25018 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് ആലുവ ഇ -ജാലകം
11 25020 ഹോളി ഗോസ്റ്റ് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് തോട്ടക്കാട്ടുകര പ്രയാണം
12 25023 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.അങ്കമാലി INSPIRED ROOTS
13 25024 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച്.എസ്.അങ്കമാലി കൈയ്യൊപ്പ്
14 25025 എസ്.എച്ച്.ഒ.എച്ച്.എസ്.മൂക്കന്നൂർ ONCE UPON A TIME
15 25033 ഇളന്തിക്കര ഹൈസ്കൂൾ ഹരിതം
16 25034 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് .എസ്. ഗോതുരുത്തി വർണ്ണചിറകുകൾ
17 25035 ബി.എച്ച്.എസ്.കാലടി വാക
18 25036 സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ ധ്വനി
19 25037 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.നീലേശ്വരം ഇതൾ
20 25038 സെന്റ്.തോമസ്.എച്ച്.എസ്.മലയാറ്റൂർ OYSTER
21 25039 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് .എസ്. കാഞ്ഞൂർ മഴവില്ല്
22 25040 അകവൂർ എച്ച്.എസ്.ശ്രീമുലനഗരം സ്പന്ദനം
23 25041 സെന്റ്.ജോസഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്.കറുക്കുറ്റി REFLECTIONS
24 25042 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം സ്‍മൃതി
25 25043 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ചിലമ്പ്
26 25044 സെന്റ്.മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് .മോറയ്ക്കാല ചൊല്ല്
27 25045 സെന്റ് ജോസഫ്സ് സി ജി എച്ച് എസ് കാഞ്ഞൂർ ചിറകുകൾ
28 25046 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം റാന്തൽ
29 25049 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കടയിരിപ്പ് ദർപ്പണം
30 25050 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പൂതൃക്ക ആവാസ്
31 25051 സെന്റ് ഫിലോമീനാസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൂനമ്മാവ് Finestra
32 25053 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.മാണിക്കമംഗലം THE BLOOMS
33 25055 എസ്സ്. എൻ എം എച്ച് എസ്സ് മൂത്തക്കുന്നം നൂപുരം
34 25056 എച്ച് എമ വൈ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് നിറവ്
35 25057 ഗവ.എച്ച് എസ്. എസ്.മുപ്പത്തടം യാനം
36 25059 ഗവ.എച്ച് എസ്. എസ്. പുതിയകാവ് കാഴ്ച
37 25061 ജി.എച്ച്.എസ്.ചെങ്ങമനാട് തേൻ തുള്ളികൾ
38 25062 സി.ആർ.എച്ച്.എസ്.കുറ്റിപ്പുഴ CYBER
39 25064 സെന്റ്.തോമസ്.എച്ച്.എസ്.അയിരൂർ ESPERANZA 2020
40 25065 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ വരമൊഴി
41 25066 സെന്റ്.ജോർജ്ജ് എച്ച്.എസ് വെണ്ണിക്കുളം സ്പന്ദനം
42 25067 ഗവ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നോർത്ത് പറവൂർ ധ്വനി
43 25068 ശ്രീനാരായണ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നോർത്ത് പറവൂർ Impulse
44 25069 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നോർത്ത് പറവുർ ഇന്ദ്രധനുസ്സ്
45 25070 സമൂഹം എച്ച് എസ്സ് നോർത്ത് പറവൂർ നവരംഗം
46 25071 എസ്സ് എൻ വി സംസ്കൃത എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നോർത്ത് പറവൂർ സംസ്കൃതി
47 25072 ഗവ വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൈതാരം വിസ്മയജാലകം 2
48 25073 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് സൗത്ത് വാഴക്കുളം സർഗായനം
49 25074 ഗവ.എച്ച് എസ്. എസ് . സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം സ്ഫുരണം
50 25075 എഫ് എം സി ടി എച്ച് എസ്സ് കരുമാല്ലൂർ മഷിത്തണ്ട്
51 25076 കെ ഇ എം എച്ച് എസ് ആലങ്ങാട് വിവേകം
52 25077 ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട് സൂം ഇൻ
53 25078 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.വരാപ്പുഴ തൂലിക
54 25079 ഹോളി ഇൻഫൻസ് ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂൾ , വരാപ്പുഴ കാഴ്ച
55 25082 ഗവ.എച്ച് എസ്.മ‍ഞ്ഞപ്ര AWE NONAGE
56 25085 എച്ച്.എം.ടി.ഇഡിഎൻ.എച്ച്.എസ്.കളമശ്ശേരി മഞ്ചാടി
57 25088 കാർഡിനൽ എച്ച്.എസ്.തൃക്കാക്കര അക്ഷരവെളിച്ചം
58 25091 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ്സ് നോർത്ത് പറവൂർ Sun Rise
59 25092 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.പൂവത്തുശ്ശേരി PEGASUS
60 25093 എം.എ.എച്ച്.എസ്.തുറവൂർ ഇൻസ്‍പൈറോ
61 25094 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിടങ്ങൂർ RIPPLES
62 25095 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് തൃക്കാക്കര തൂമൊഴി
63 25098 എം.ജി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.നായത്തോട് ജാലകം
64 25099 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ്സ് ചാത്തേടം തുഷാരം
65 25100 സെന്റ്.ജോൺസ് ജെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.കണിയാട്ടുനിരപ്പ് ക്ലോജർ
66 25101 സെന്റ്.ജോർജ്ജ് എച്ച്.എസ് പുത്തൻപള്ളി സെക്യൂലം
67 25103 ഗവ എച്ച് എസ്സ് ഏഴിക്കര ആസാദി
68 25105 എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്. പാനായിക്കുളം തൂലിക
69 25106 ഗവ.എച്ച് എസ്.വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ മഷിപച്ച
70 25108 വി സി എസ്സ് എച്ച് എസ്സ് പുത്തൻവേലിക്കര കാഴ്ച
71 25121 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ പാലിശ്ശേരി FRAGRANS OF FLYS
72 25122 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ തത്തപ്പിള്ളി തളിര്
73 25126 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ നൊച്ചിമ സപര്യ
74 25501 മോഡൽ ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ് കപ്രശ്ശേരി DIGITAL MAGAZINE
75 26001 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം ENVISION
76 26002 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. ചെല്ലാനം നിറക്കൂട്ട്
77 26003 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻതോട് നൂപുരം
78 26006 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം സംസ്കൃതി
79 26007 സെന്റ്. മേരീസ് എ.ഐ.ജി.എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി പറക്കാം പറന്നുയരാം
80 26008 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി ഡിജിറ്റൽ ഏയ്ജ്
81 26009 അൽ ഫറൂക്കിയ എച്ച്.എസ്. ചേരാനല്ലൂർ ഇതൾ
82 26010 എച്ച്.എസ്.എസ്.ഓഫ് ജീസസ് കോതാട് ജ്വാല
83 26011 ടി.ഡി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മട്ടാഞ്ചേരി അയനം
84 26013 സെന്റ്. ജോൺ ഡി.ബ്രിട്ടോസ് എ.ഐ.എച്ച്ച.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി ദ്യുതി
85 26014 ഇ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി ഇലയനക്കങ്ങൾ
86 26015 ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി ജാലകകാഴ്ചകൾ
87 26022 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് നിറവ്
88 26023 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം തൂവൽ സ്‍പർശം
89 26025 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഉയരെ
90 26026 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. വല്ലാർപാടം കൃപ
91 26027 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് വരമൊഴി
92 26033 സെന്റ്. ആൽബർട്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം ഇല
93 26034 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻ എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം ഇമ
94 26036 എൽ.എം.സി.സി.എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ചാത്തിയാത്ത് തില്യം
95 26037 സെന്റ്. തെരേസാസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം അക്ഷരച്ചിമിഴ്
96 26038 സെന്റ് മേരീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.എറണാകുളം തരംഗം
97 26039 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം നിനവുകൾ
98 26040 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം അയനം
99 26042 സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങൾ
100 26043 ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി മാണിക്യവീണ
101 26050 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് ധ്വനി
102 26053 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ മഴവില്ല്
103 26054 സെന്റ്. സെബ്സ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി സംയുഗം
104 26056 എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി ആ മരം E മരം
105 26057 എസ്.ഡി.പി.വൈ. ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി മധുരനാരങ്ങ
106 26058 ഔവർ ലേഡീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്. പള്ളുരുത്തി ROUTER
107 26059 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി വർണ്ണങ്ങൾ
108 26060 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി കുട്ടി പെൻസിൽ
109 26063 സെന്റ്. ജോർജ്ജസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി കുട്ടി പട്ടങ്ങൾ
110 26064 പയസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി പൂമര തണലിൽ
111 26065 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി നോർത്ത് മഴവില്ല്
112 26067 സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര മിറാസിയ 2020
113 26068 സി.സി.പി.എൽ.എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. പെരുമാനൂർ സ്‍പന്ദനം
114 26074 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ THE MIRROR
115 26075 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക
116 26076 സെന്റ്. ലൂയിസ് എച്ച്.എസ്. മുണ്ടംവേലി വർണ്ണം
117 26078 സെന്റ്. തോമസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമാന്നൂർ കെടാവിളക്ക്
118 26079 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമക്കുടി ഉണർവ്-2019
119 26080 സെന്റ്. ജോസഫസ് എച്ച്.എസ്. ചാത്തിയാത്ത് കിളിക്കൂട്ടം
120 26081 ഹിദായത്തുൾ ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്. പൊന്നാരിമംഗലം അക്ഷര ദ്വീപ്
121 26082 ദാറുൾ ഉലൂം എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം inspire
122 26083 ശ്രീ നാരായണ എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃക്കണാർവട്ടം പ്രയാണം.odt
123 26084 സെന്റ്. ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കച്ചേരിപടി മുകുളം
124 26085 എം.എം.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പനയപ്പിള്ളി inspire-2020
125 26086 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി മഴവില്ല്
126 26089 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് ചുവടുകൾ
127 26090 ഗവ. എച്ച്.എസ്. ഇടക്കൊച്ചി വാക്കുകൾ പൂക്കും കാലം
128 26091 ഗവ. എച്ച്.എസ്. പനയപ്പിള്ളി പടവുകൾ
129 26093 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പൂന്തോട്ടം
130 26105 ലൊറേറ്റോ എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. സൗദി REGALO
131 26502 മോഡൽ ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലൂർ TECHNOMAG
132 27002 സെന്റ്.തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴില്ലം ഇളം ഇതളുകൾ
133 27003 എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കുറുപ്പംപടി സമന്വയം
134 27005 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇരിങ്ങോൾ ചിന്മയി.കോം
135 27006 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പെരുമ്പാവൂർ ഇ-ജാലകം
136 27007 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് പെരുമ്പാവൂർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക്
137 27009 ശ്രീ നാരായണ എച്ച്.എസ്.എസ് ഒക്കൽ വസന്തം
138 27011 ജയകേരളം എച്ച്.എസ്.എസ് പുല്ലുവഴി ഇതളുകൾ
139 27012 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കല്ലിൽ ചുവടുകൾ
140 27013 ഗണപതി വിലാസം എച്ച്.എസ്.കൂവപ്പടി ചിത്രതൂവൽ
141 27014 എച്ച്.എസ്.എസ് വളയൻചിറങ്ങര Spectra
142 27015 മാർ കൗമ എച്ച്.എസ്.എസ് വേങ്ങൂർ വിളച്ചെപ്പ്
143 27019 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. അകനാട് Blooming Buds
144 27021 മാർ ബേസിൽ എച്ച്.എസ്.എസ് കോതമംഗലം Right Click
145 27023 സെന്റ്.ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് കോതമംഗലം Thalirukal
146 27026 സെന്റ്.സറ്റീഫൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കീരംപാറ Tech Vision 2K20
147 27027 ടി.വി.ജോസഫ് മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്. പിണ്ടിമന വേദി 20202
148 27028 സെന്റ്.സറ്റീഫൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കീരംപാറ Explora
149 27029 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കോതമംഗലം Ripples
150 27030 ഫാ.ജോസഫ് മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.പുതുപ്പാടി മഞ്ജരം
151 27031 എൻ.എസ്.എസ്. എച്ച്.എസ്.എസ് വാരപ്പെട്ടി Lantern
152 27032 സെന്റ്.ജോൺസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കവളങ്ങാട് Kalidoscope
153 27033 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്.ഊന്നുകൽ Fly Towards
154 27034 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.നേര്യമംഗലം റോസാ തളിരുകൾ
155 27035 ഗവ.മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചെറുവട്ടൂർ മയൂരം
156 27036 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.പോത്താനിക്കാട് ധ്വനി
157 27037 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പല്ലാരിമംഗലം ജ്വാല
158 27042 സെന്റ്.ജോസഫസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പൈങ്ങോട്ടുർ DIGIT CANVAS
159 27044 മാർ ഏലിയാസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടപ്പടി MICE 2.0
160 27045 എം.ഡി എച്ച്.എസ്.എസ്.തോളേലി തുഷാരം
161 27053 ജി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിക്കുഴി താലന്ത്
162 27501 ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. വാരപ്പെട്ടി Tech Pulse
163 28002 സെന്റ്. ആഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ SPECULA
164 28003 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ MINDROID
165 28006 ഗവ. ഈസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ ജീവാക്ഷരങ്ങൾ
166 28008 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കൈരളി
167 28009 എൽ എഫ് എച്ച് എസ്സ് വടകര 2020 ഫ്ലവർ കൈറ്റ് .com
168 28012 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം വൈഖരി
169 28014 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം സുരധനുസ്സ്
170 28015 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം CANDLE-2020
171 28017 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്. പിറവം ചെറുദളങ്ങൾ
172 28019 എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ അക്ഷര വെളിച്ചം 2020
173 28020 എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്. വീട്ടൂർ ശാംബരി
174 28022 സെന്റ്. പോൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മുത്തോലപുരം ജാലകം.
175 28023 സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ഇലഞ്ഞി അകലങ്ങളിൽ
176 28024 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട PIXELS 2020
177 28027 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ INSPERIA 2020
178 28031 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. തിരുമാറാടി ദീപം
179 28034 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി തരംഗ്
180 28039 ഐ ജെ എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം CLICK@2020
181 28040 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് KITESPARK.com
182 28041 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ദർപ്പണം
183 28043 സെന്റ്. ജോൺസ് എച്ച്.എസ്സ്. പുളിന്താനം വചസ്
184 28044 സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട് Tech Pulse
185 28045 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് വിഭ-'20
186 28048 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം ILLUSION
187 28049 എസ്സ്.പി എച്ച് എസ്സ്.വെളിയനാട് ഇന്ദ്രധനുസ്