സഹായം Reading Problems? Click here


തൃശ്ശൂർ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 22001 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് അമ്മാടം നിറവ്
2 22002 സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് TECH IMAGINATION
3 22003 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് തളിരുകൾ
4 22004 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ചേർപ്പ് നിനദം
5 22006 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് എച്ച് എസ് ചെവ്വൂർ ദ്യുതി
6 22010 എച്ച് എസ് അന്തിക്കാട് ഓർമ്മത്താള്
7 22011 ജി എച്ച് എസ് എസ് മണലൂർ വർണ്ണമഴ
8 22012 പി ജെ.എം.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് അക്ഷരങ്ങൾ.
9 22013 എസ് എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് ഭാവി പാഠം
10 22014 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചിറകടിക്കുമ്പോൾ
11 22015 സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ സ്‍പെക്ട്രം
12 22016 ടി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര സമഷ്ടി
13 22017 ഐ ജെ ജി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര നിർമ്മിതഭാവന
14 22018 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ അന്നോദയം
15 22021 എച്ച് എസ് അരിമ്പൂർ മഴ തുള്ളി കിലുക്കം
16 22022 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തിരൂര് നവമുകുളം
17 22023 പൂമല എച്ച് എസ് പൂമല SPARK
18 22024 ഗവ എൻ എച്ച് എസ് എസ് കീഴ് പ്പുള്ളിക്കര നളന്ദാക്ഷരങ്ങൾ 2019 20
19 22025 സെറാഫിക് കോൺവെൻറ് സി ജിഎച്ച് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര JOURNEY TO FRESH FUTURE
20 22026 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര കണ്ണാടി
21 22028 എസ് എൻ എം എച്ച് എസ് ചാഴൂർ SNM VIBES@2020
22 22031 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് അലോനാദംII
23 22032 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പഴുവിൽ WAVE
24 22034 സി എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ Digital Magazine
25 22035 സെന്റ് ജോസഫ്സ് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ അന്തർജാലം
26 22036 കാൽഡിയൻ സിറിയൻഎച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ Chaldean Spark
27 22039 എം ടി എച്ച് എസ് ചേലക്കോട്ടുകര നേർക്കാഴ്ച്ച
28 22040 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ E-മഷി
29 22046 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് e-leaves
30 22049 സെന്റ് ക്ലേയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ ഉയരും സ്വപ്നങ്ങൾ
31 22050 സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ ഓർമ്മചെപ്പ്
32 22051 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തോപ്പ് തൃശ്ശൂർ പൂന്തോപ്പ് 2020
33 22052 എസ് എച് സീ ജി എച് എസ് എസ് തൃശൂർ ഹൃദയവീണ
34 22053 എച്ച് എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ നീഹാരം
35 22057 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പട്ടിക്കാട് മഴവിൽ ചെപ്പ്
36 22058 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പീച്ചി മിഴിവ്
37 22062 സെന്റ് മേരീസ് സിജി എച്ച് എസ് ഒല്ലൂർ SPLASH
38 22066 ദീപ്തി എച്ച് എസ് തലോർ ദീപ്തകീർത്തി
39 22068 സി ജെ എം എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി തണൽ
40 22069 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് വേലൂപ്പാടം FLY FORWARD
41 22071 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട പഠന നിലാവ്
42 22072 എ പി എച്ച് എസ് അളഗപ്പനഗർ മുദ്ര
43 22073 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് മാന്നാമംഗലം ARISE
44 22074 ഗവ വി എച്ച് എസ് പുത്തൂർ തൂലിക
45 22075 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് പറപ്പൂർ ONE NATION ONE PEOPLE ONE FLAG
46 22076 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര നീർമാതളം
47 22077 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര AMITY
48 22079 ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ TECHPULSE
49 22080 എസ് ഡി വി എച്ച് എസ് പേരാമംഗലം നിറക്കൂട്ട്
50 23001 ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ I book
51 23003 ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കല്ലേറ്റുംകര ഗ്യാലക്സി
52 23004 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. അഷ്ടമിച്ചിറ Open eyes
53 23005 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി തപസ്യ
54 23008 എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി മലയാണ്മ
55 23009 സെന്റ് ആന്റണീസ് സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടാറ്റ് OCEANIA
56 23010 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി മൊഴിമുത്തുകൾ
57 23011 സെന്റ് ജോസഫ്. എച്ച്. എസ്സ്. മേലൂർ മിന്നാമിനുങ്ങ്
58 23012 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ PETALS
59 23013 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രതിധ്വനി
60 23014 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് തൂലിക
61 23015 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം VISION 2020
62 23016 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് DIGITAL MAGAZINE 2019-20
63 23017 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടവിലങ്ങ് EDAVILANGU
64 23019 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. സൌത്ത് താണിശ്ശേരി Rain Drops
65 23020 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി അനന്തവിഹായസ്സ്
66 23023 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട STAR
67 23024 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട BRIGHT FUTURE
68 23025 എസ്സ്. എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട CLICK
69 23027 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മൈൻഡ്രോയ്ഡ്
70 23028 എൽ. ബി. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. അവിട്ടത്തൂർ വർണ്ണമയൂഖം
71 23029 ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൽപ്പറമ്പ് സ്പന്ദനം 2020
72 23031 പി. എസ്സ്. എം. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂർ ജാലകം- 2020
73 23032 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ ELAN 2020
74 23033 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കുഴൂർ മാൺപ്
75 23034 എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം ചുവടുകൾ...
76 23035 ജി. എൻ. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ഗനാബോ 2019
77 23037 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര വർണ്ണചിറകുകൾ
78 23038 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ MIND SPLASH
79 23039 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചെമ്പൂച്ചിറ DEC TECH
80 23040 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര യുഗം 2k20
81 23042 എം. എ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൊരട്ടി പുലരി
82 23043 പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. തിരുമുടിക്കുന്ന് മഴത്തുള്ളി
83 23044 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊരട്ടി Think Brightfor Great future
84 23045 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി സൗഹൃദചിന്തുകൾ
85 23046 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാള The new Yorker
86 23047 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് നീഹാരം
87 23048 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്. എസ്സ്. കരുവന്നൂർ LANTERN
88 23051 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കരൂപ്പടന്ന മയൂരം
89 23052 പി. വി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. പറപ്പൂക്കര മിന്നും താരങ്ങൾ
90 23053 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം DEW DROPS
91 23054 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര ദ്യുതി
92 23055 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്. എസ്സ്. പരിയാരം തപസ്യ
93 23056 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട് kalikkoottam
94 23057 എ. കെ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. പൊയ്യ നിറവ്
95 23058 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട് മൊഴി
96 23060 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. ചെങ്ങാലൂർ ഫ്ലാഷ്
97 23062 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
98 23063 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ ഈ മരത്തണലിൽ
99 23064 എൻ. എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വാളൂർ LITTLE KITES MAGAZINE
100 23065 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര little dreams
101 23066 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി digital magazine
102 23068 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് THE BARDS OF TECH
103 23070 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം REFLECTIONS
104 23071 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ കയ്യൊപ്പ്1
105 23073 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വെറ്റിലപ്പാറ തളിര്
106 23074 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി കൂട്ട്
107 23075 എസ്സ്. എൻ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ പരിണാമം
108 23076 യു. എച്ച്. എസ്സ്. അന്നനാട് Delightful dreams
109 23077 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള വിരൽത്തുമ്പിൽ
110 23078 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. പുല്ലൂറ്റ് കേളി
111 23079 23079]] ധ്വനി 2020
112 23080 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം ധ്വനി
113 23085 എം. ഇ. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പി. വെമ്പല്ലൂർ AMUTHAM
114 23501 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചിമിഴ്
115 24001 എസ് എം ടി ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര DIGITAL MAGAZINE 2019-2020
116 24002 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി KOOT @ 24002
117 24003 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര TECH PULSE
118 24004 ജി എച് എസ് പാഞ്ഞാൾ നിരദം
119 24005 ജി.എച്.എസ്. ചെറുതുരുത്തി അതിജീവനം
120 24006 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുള്ളൂർക്കര MADHURAM
121 24007 ജി വി എച്ച് എസ് ദേശമംഗലം ലയം
122 24009 ജി എച് എസ് എരുമപ്പെട്ടി Tech Voyager@school
123 24011 ജി വി എച് എസ് എസ് ഫോർ ബോയ്സ്, കുന്നംകുളം Tech Boys
124 24015 ബി സി ജി എച് എസ് കുന്നംകുളം Spark
125 24018 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജി എച്ച് എസ് മറ്റം ടെക്ക് ഫ്രാൻസിയ
126 24021 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് മായന്നൂർ ഇൻഫോസീഡ്
127 24022 സർവോദയം വി എഛ് എസ് എസ്, ആര്യംപാടം വർണങ്ങൾ
128 24023 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് മഴവില്ല്
129 24024 ജി വി എച് എസ് എസ് പഴഞ്ഞി ഇ ഡ്രോപ്സ്
130 24025 സെന്റ് ജോസഫ് ആന്റ് സെന്റ് സിറിൽ എച്ച് എസ് വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് നവതി അമൃതം
131 24028 ജി എച് എസ് പഴയന്നൂർ Oasis
132 24029 ടി എം വി എച്ച് എസ് പെരുമ്പിലാവ് ധ്വനി
133 24031 ജി എച് എസ് തിരുവില്വാമല ചിരാത്
134 24033 ജി എച് എസ് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി മയിൽപ്പീലി
135 24034 ജി ജി എച് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി നീലാംബരി
136 24035 ജി എച് എസ് മച്ചാട് ചിലങ്ക
137 24037 ജി എച് എസ് വരവൂർ ആരവം
138 24038 ജി എസ് ആർ വി എച് എസ് വേലൂർ സചനംചര്യ
139 24039 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പാവർട്ടി കുട്ടിപ്പട്ടം
140 24040 എം എ എസ് എം എച്ച് എസ് വെന്മേനാട് SPANDHANAM
141 24041 സി കെ സി ജി എച്ച് എസ് പാവർട്ടി പ്രദീപ്തം
142 24042 സെന്റ് തെരെസാസ് ജി എച്ച് എസ് ബ്രഹ്മക്കുളം Horizon
143 24043 വി ആർ എ എം എച്ച് എസ് തൈക്കാട് മഷിത്തണ്ട്
144 24046 ഐ വി എച്ച് എസ് ഒരുമനയൂർ ആലിപ്പഴങ്ങൾ
145 24047 എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് ചാവക്കാട് നിറച്ചാർത്ത്
146 24049 എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് മമ്മിയൂർ ഹരിതനാമ്പ്
147 24050 എൻ എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ നിറവ്
148 24051 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ലിറ്റിൽ വിങ്സ്
149 24054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുല്ലശ്ശേരി മഷിത്തണ്ട്
150 24056 ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് നഭസ്സ്
151 24057 ജി വി എച്ച് എസ് തളിക്കുളം ജ്വാല
152 24058 ജി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി ഡ്രീംസ്
153 24059 ജി എഫ് എച്ച് എസ് നാട്ടിക തർജ്ജനി
154 24060 എച്ച് എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി മഴമരത്തണലിൽ
155 24061 വി പി എം എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് കഴിമ്പ്രം ബോധി
156 24063 ആർ എം എച്ച് എസ് പെരിഞ്ഞനം പൈതൃകം
157 24064 ജി എഫ് എച്ച് എസ് കൈപ്പമംഗലം ദ്യുതി
158 24065 സെന്റ് ഏൻസ് ജി എച്ച് എസ് എടത്തിരുത്തി ആൻസ് വൈഖരി 2K19 ശബ്ദിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ
159 24066 ജി എച്ച് എസ് മണത്തല E-creations
160 24068 കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി നീഹാരം
161 24069 ജി എച്ച് എസ് കടവല്ലൂർ നിറവ്
162 24070 ജി എച്ച് എസ് മരത്തംകോട് ബിറ്റ്സ് എൻ ബൈറ്റ്സ്
163 24071 സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ E-ligera
164 24072 ശ്രീ കൃഷ്ണ എച്ച് എസ് ഗുരുവായൂർ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
165 24073 സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് ചിറ്റാട്ടുകര Tech Toot
166 24075 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എളനാട് e- വസന്തം
167 24076 എസ് എസ് എം എച്ച് എസ് എടക്കഴിയൂർ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
168 24078 അൽ അമീൻ എച്ച് എസ് കേച്ചേരി ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
169 24079 എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. പാടൂർ വർണ്ണ തൂവൽ
170 24080 ജി എച്ച് എസ് കടിക്കാട് ഇതൾ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020&oldid=692999" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്