പത്തനംതിട്ട ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 37001 എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള പടവുകൾ
2 37002 എസ്. വി. ജി. വി. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കിടങ്ങന്നൂർ ജാലകം
3 37003 പത്മനാഭോദയം ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മെഴുവേലി ധ്വനി
4 37004 ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തോട്ടക്കോണം മഴവില്ല്
5 37005 ടി. കെ. ആർ. എം. വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വല്ലന ഇതളുകൾ
6 37008 സെന്റ്മേരീസ്. ഹൈസ്കൂൾ ആനിക്കാട് തളിര്
7 37009 സെന്റ തെരേസാസ് ബി സി എച് എസ് എസ് ചെങ്ങരൂർ FLYING KITES
8 37012 നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം National High School Vallamkulam Digital Magazine 2019
9 37013 സെന്റ് തോമസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇരുവെള്ളിപ്ര Techera
10 37015 എ. എം. എം. ഹൈസ്കൂൾ ഓതറ e-മഷി
11 37018 എൻ എസ് എസ് എച്എസ് കവിയൂർ STUDENTS CHRONICLE
12 37020 സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഹൈസ്ക്കൂൾ കോട്ടാങ്ങൽ കുട്ടിപ്പട്ടംകോം
13 37021 സെന്റ്ജോസഫ്സ് ഹൈസ്ക്കൂൾ കുളത്തൂർ നവമാലിക
14 37022 എൻ. എം. ഹൈസ്കൂൾ കുമ്പനാട് നോയൽ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ
15 37025 എൻ എസ് എസ് എച് എസ് കുന്നന്താനം പട്ടത്തിനൊപ്പം
16 37026 എം ടി. ഹൈസ്കൂൾ കുറിയന്നൂർ MT HS DIGITAL MAGAZINE
17 37027 സി എം എസ് എസ് മുണ്ടിയപ്പള്ളി PETALS
18 37028 സി എം എസ് എസ് മല്ലപ്പള്ളി GRAPHICS
19 37030 എം. എം. എ. ഹൈസ്കൂൾ മാരാമൺ തനിമ 2019
20 37033 സെന്റ് മേരീസ് ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ കുന്നന്താനം മഹത്വ്യക്തികൾ
21 37035 സി എം എസ് എസ് പുന്നവേലി മൈൻഡ് ആർട്ട്
22 37036 എസ്. വി. ഹൈസ്കൂൾ പുല്ലാട് Shining Star
23 37038 എൻ എസ് എസ് കവിയൂർ INK
24 37041 എസ്. എൻ. വി.സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല Little Buds
25 37042 ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല Spark Forward
26 37044 എം.ജി.എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല ആമോസ്
27 37045 എസ്. സി. എസ്. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല ജാലകം
28 37047 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല കൈത്തിരി
29 37049 ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല ദളങ്ങൾ
30 37051 എൻ. എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ വായ്പൂർ സ്പന്ദനം
31 37053 സെന്റ് ബെഹനാൻസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വെണ്ണിക്കുളം SPECTRUM
32 37054 ജിഎച് എസ് എസ് എഴുമറ്റൂർ കലിക
33 37056 എസ്. സി. വി. ഹൈസ്കൂൾ കൊറ്റനാട് സർഗം
34 37057 എൻ. എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ കുന്നം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
35 37062 ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പരുമല ധ്വനി
36 37501 ടെക്നിക്കൽ എച് എസ് എസ് മല്ലപ്പള്ളി രണ്ടാം ഉദയം
37 38002 ഡോ.സി.റ്റി.ഈപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ സെന്റ് തോമസ് വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പന്നിവിഴ ഉബുണ്ടു പുസ്തകം 2.0
38 38003 ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , അടൂർ അക്ഷരചെപ്പ്
39 38004 സെന്റ് മേരീസ് എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, അടൂർ Twinkling wings
40 38006 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , അടൂർ CBIOS
41 38007 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , ചൂരക്കോട് സാക്ഷ്യം
42 38010 സെന്റ് ജോർജ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, അട്ടച്ചാക്കൽ Techminds
43 38012 സെന്റ് ബെനഡിക്ട് എം.എസ്.സി എച്ച്.എസ്.തണ്ണിത്തോട് തേൻമാവ്
44 38013 എസ് എൻ ഡി പിഎച്ച് എസ്എസ് ചെന്നീർക്കര മഷി കഥ പറയുമ്പോൾ
45 38014 ജി എച്ച് എസ്എസ് തുമ്പമൺ നോർത്ത് വാടാമലരുകൾ
46 38015 എസ് എൻ ഡി പിഎച്ച് എസ്എസ് മുട്ടത്തുകോണം കാശിത്തുമ്പ
47 38016 ഗുരുകുലം ഹൈസ്കൂൾ എടക്കുളം ഉദയം
48 38018 സെന്റ് ജോർജ് മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്. കൈപ്പട്ടൂർ MINDROID
49 38020 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അങ്ങാടിക്കൽ സൗത്ത് കുട്ടിപട്ടങ്ങൾ
50 38021 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് & വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കലഞ്ഞൂർ വിസ്മയശിഖ
51 38024 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് മാങ്കോട് വിസ്മയം
52 38025 എസ് എൻ ഡി പിഎച്ച് എസ്എസ് കാരംവേലി KITES 2020
53 38026 എസ് എൻ ഡി പിഎച്ച് എസ്എസ് ഇടപ്പരിയാരം INK
54 38029 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ചിറ്റാർ തൂലിക
55 38032 റിപ്പബ്ലിക്കൻ വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോന്നി FRAMES
56 38034 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്. കിഴവള്ളൂർ മുത്തുച്ചിപ്പി
57 38035 അമൃത വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോന്നി അറിവിലൂടെ ഒരുമ
58 38037 പി.എസ്.വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഐരവൺ, കോന്നി Knitting memories
59 38038 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , കോന്നി ഓലപ്പീപ്പി
60 38039 സെന്റ് തോമസ് എച്എസ്എസ് കോഴഞ്ചേരി SUNRISE
61 38040 ജി എച് എസ് കോഴ‍ഞ്ചേരി ദൃഷ്ടി
62 38042 സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് എച് എസ് കോഴഞ്ചരി INSPIRE
63 38043 സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക സൃഷ്ടി
64 38045 എച്ച്.എസ്. മണിയാർ സഞ്ചാരി
65 38047 എം.ടി.വി.എച്ച്.എസ്. കുന്നം സൃഷ്ടി
66 38048 സി എം എസ് എച് എസ് എസ് കുഴിക്കാല SPLASH 19-20
67 38049 എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.ആങ്ങമൂഴി ജ്യോതിസ്
68 38051 എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര നമസ്യ
69 38053 അമൃത ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.പറക്കോട് അമ്മ എന്ന നന്മ
70 38054 കൊടുമൺ എച്ച്.എസ്.എസ് കൊടുമൺ നിഴലുകൾ
71 38055 മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട ടെക് തോട്ട്
72 38057 കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട ജാലകം
73 38061 ജെ.എം.പി.എച്ച്.എസ്. മലയാലപ്പുഴ അക്ഷരം
74 38062 നേതാജി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ, പ്രമാടം പൂമൊട്ടുകൾ
75 38063 ഹൈസ്ക്കൂൾ റാന്നി പെരുനാട് മുകുളം
76 38068 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി Little Lights
77 38070 എസ്.സി.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി നിറവ്
78 38072 എച്ച്.എസ്.വലിയകുളം പൂമരം
79 38073 ബി.എ.എച്ച്.എസ്.ചെറുകുളഞ്ഞി മിഴി
80 38076 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം സംസ്കൃതി
81 38077 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി ദർപ്പണം
82 38078 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. വെച്ചൂച്ചിറ മൊഴി
83 38079 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെച്ചൂച്ചിറ കോളനി Digital Petals
84 38081 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തേക്കുതോട് 20-20
85 38086 അമൃത ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.പറക്കോട് Morning star
86 38087 ഗവ.എച്ച്.എസ്. കിഴക്കുപുറം കുട്ടിപെൻസിലുകൾ
87 38088 ടി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.പെരിങ്ങനാട് നവമൊഴി
88 38092 എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം കതിർ
89 38093 എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം തംബുരു
90 38095 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പുളിക്കൽ സംസ്തവം
91 38096 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.എസ്, കുളനട തപസ്യ
92 38097 എം ജി എച് എസ് എസ് തുമ്പമൺ FINGERPRNT
93 38098 എസ്.വി.എച്ച്.എസ്. പൊങ്ങലടി ധ്വനി
94 38099 സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം മയിൽപ്പീലി
95 38102 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമ്പനാട് ഒത്തൊരുമ
96 38104 പി.യു.എസ്.പി.എം.എച്ച്.എസ്.പള്ളിക്കൽ ദിശ
97 38105 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തെങ്ങമം TECH ERA
98 38106 എ.ബി.എച്ച്.എസ്. ഓമല്ലൂർ അഗ്നിച്ചിറകുകൾ