സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 18004 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാഴക്കാട് ഹരിതം
2 18005 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓമാനൂർ Spectra
3 18007 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ ധ്വനി
4 18008 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊണ്ടോട്ടി റാന്തൽ
5 18010 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാനൂർ സ്‍കൈലാബ് 2020
6 18011 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ മഴവില്ല്
7 18012 ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം Synergy
8 18014 സെന്റ് ജമ്മാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം Kites of Gem
9 18015 എം.എസ്.പി എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം Matrics
10 18019 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മക്കരപറമ്പ SPARKLES
11 18021 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി എന്റെ ബദാം പൂത്തപേപോൾ
12 18025 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി റിപ്പിൾസ്
13 18026 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് Insperia
14 18027 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാണ്ടിക്കാട് Bookmark
15 18028 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെല്ലിക്കുത്ത് Moonlight
16 18029 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര TECH PULSE
17 18030 വി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൊറയൂർ The beginning
18 18031 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ Royal
19 18064 തരകൻ എച്ച്.എസ്. അങ്ങാടിപ്പുറം ANGADIPPURAM
20 18065 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മങ്കട FLASH
21 18067 എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർക്കാട് DIGITALIA
22 18068 ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണ Zip Beep
23 18069 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ Digi Diget
24 18071 എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കൽ SKILLORA
25 18072 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടപ്പുറം ഇതളുകൾ
26 18073 എൻ.എച്ച്.എസ്. കൊളത്തൂർ അക്ഷരം
27 18074 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാങ്ങ് ജാലകങ്ങൾ പൂക്കുമ്പോൾ
28 18078 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം SIGN IN 20
29 18079 കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട് FINGER TIPS
30 18082 സി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ കുഞ്ഞു പട്ടം
31 18083 പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടൂക്കര തിരമൊഴി
32 18084 ഇ.എം.ഇ.എ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊണ്ടോട്ടി ECHO
33 18085 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് CLICK
34 18087 ടി.എസ്.എസ്. വടക്കാങ്ങര നീഹാരം
35 18088 വി.പി.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൂർപള്ളിക്കൽ binary
36 18089 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരിമ്പ്ര നനഞ്ഞു തീർത്ത മഴകൾ
37 18091 ഐ.കെ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുകുളമ്പ REFLECTION
38 18092 ഡി.യു.എച്ച്.എസ്. പാണക്കാട് വൈഖരി
39 18093 പി.എച്ച്.എസ്. പന്തല്ലൂർ കുട്ടിക്കൂട്ടം
40 18094 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പരീയാപുരം ORTUS
41 18096 പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. താഴേക്കോട് സാഹിതി
42 18125 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടൂർ കളിപ്പാട്ടം
43 18139 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതുവല്ലൂർ മഷി
44 18150 ജി.എച്ച്.എസ്. ചേരിയം മങ്കട നിറവ്
45 18368 ജി.എച്ച്.എസ്. ചാലിയപ്പുറം അക്ഷരദീപം
46 18501 ടി എച്ച് എസ് മഞ്ചേരി പട്ടത്തിൻ ചിറകിലേറി
47 19001 ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേളാരി Inspired Roots
48 19002 ജി.എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ് ദ്യുതി
49 19004 ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി അക്ഷര പൂക്കൾ
50 19006 എസ്.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി ഇതളുകൾ
51 19007 എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ നിലാവ്
52 19008 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി നീലാകാശപ്പറവകൾ
53 19009 ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി നിറവ്
54 19010 ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ Smiley
55 19011 കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം Digital World
56 19013 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര മിടിപ്പുകൾ
57 19014 ജി.എം.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര ടൗൺ Papillon
58 19015 പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചേറൂർ Digi Tech 2.0
59 19016 ജി.ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ സ്‍പർശം സമഗ്രം
60 19018 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഏഴൂർ തൂലിക
61 19020 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. (ഗേൾസ്) തിരൂർ FOMO
62 19021 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. പറവണ്ണ ജീവമൊഴികൾ
63 19023 എം.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ് പുലരി
64 19024 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാട്ടിലങ്ങാടി ഇതൾ
65 19025 എസ്.എം.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ രായിരിമംഗലം താനൂർ Pulse
66 19026 ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ Roots
67 19029 സി.പി.പി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ഒഴൂർ Free Wings
68 19030 എസ്.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തെയ്യാലിങ്ങൽ പൂക്കൾ
69 19031 എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരുനാവായ തൂലിക
70 19032 കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തവനൂർ സ്പെക്ട്രം
71 19034 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാടഞ്ചേരി Relfection
72 19035 വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി കീബോർഡ്
73 19036 എം.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കൂട്ടായി മഴവന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ
74 19037 ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ BOOK MARK
75 19040 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം നക്ഷത്രങ്ങൾ
76 19042 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ VIRTUAL SPACE
77 19043 പി.സി.എൻ.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മൂക്കുതല ചിത്രായനം 2
78 19044 ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി അച്യുതം
79 19046 ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി ചിത്രശലഭങ്ങൾ
80 19048 എം.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ്(ബി) പൊന്നാനി BYTE ....
81 19049 എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ജി) പുതുപൊന്നാനി Crewlesta
82 19050 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ ദർപ്പണം
83 19051 ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ VIBGYOR
84 19053 വന്നേരി.എച്ച്.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം പുത്തനുണർവ്
85 19054 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി ഡിജിതാൾ
86 19055 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട് കയ്യൊപ്പ്
87 19056 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പാലപ്പെട്ടി പുതുനാമ്പ്
88 19057 വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര തൂലിക
89 19058 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ കൊത്താങ്കല്ലുകൾ
90 19059 ചേരൂരാൽ.എച്ച്.എസ് കുറുമ്പത്തൂർ തുരുത്ത്
91 19060 സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം നിലാവ്
92 19062 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പുറത്തൂർ വാഗസി
93 19063 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോക്കൂർ സോപാനം
94 19065 എൻ.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര മന്ദാരം
95 19066 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം Sign In
96 19067 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെറിയമുണ്ടം Digital Kites
97 19068 സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന്. മുകുളം
98 19069 കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ CLICK
99 19071 ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ Insperia
100 19073 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പെരുവള്ളൂർ അക്ഷരമുകുളങ്ങൾ
101 19074 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട് ഉണർവ്
102 19075 പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട് തുഷാരം
103 19078 ബി.വൈ.കെ.വിഎച്ച്. എസ്.എസ്. വളവന്നൂർ പറയാനേറെയുണ്ട്
104 19079 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. നിറമരുതൂർ പട്ടം
105 19083 എം.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഊരകം ജാലകം
106 19084 ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി ജാലകം
107 19112 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം Tech Art
108 19357 ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി മിഴി
109 19359 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ നാമ്പ്
110 19445 ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുവ സ്വനം
111 19451 ജി.എച്ച്.എസ്. തൃക്കുളം തെളിച്ചം
112 19671 ജി.എച്ച്.എസ്. മീനടത്തൂർ നിലാവ്
113 19867 ജി.എച്ച്. എസ്. കൊളപ്പുറം Touch
114 19868 ജി.എച്ച്.എസ്. കുറുക തളിര്
115 48001 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട് ഉഗ്ര ‘20
116 48002 എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട് തിരുമുറ്റം
117 48003 സി.എച്ച്,എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കാവനൂർ ഇ-വാക്ക്
118 48022 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ ലിറ്റിൽ.കോം
119 48034 എം.എസ്.എൻ.എസ്.എസ് ചക്കാലക്കുത്ത് ഇതളുകൾ
120 48035 ജി.എം.വി. എച്ച്.എസ് നിലമ്പൂർ ഒഴുക്ക്
121 48036 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരഞ്ഞിമങ്ങാട് അക്ഷരജ്യോതി
122 48037 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട് കനവ്
123 48038 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലങ്കോട് campus chronicles
124 48039 സി.എച്ച്.എച്ച്.എസ്. അടക്കാക്കുണ്ട് Summer Dreams
125 48041 ജി.എച്ച്.എസ് പൂക്കോട്ടുംപാടം Springs
126 48042 കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കരുളായി ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
127 48043 സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല് പുനർജനി
128 48045 എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട ടെക് പ്ലസ്
129 48046 സി.കെ.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണിമൂളി അക്ഷര പൊലിമ
130 48047 വി.എം.സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ NO GRACE
131 48048 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോരൂർ TeraByte
132 48049 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ ഉണർവ്
133 48050 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയമ്പലം പട്ടങ്ങൾ
134 48051 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി സാക്ഷ്യം
135 48052 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട് സപര്യ
136 48054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ ശേഷം...
137 48055 ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് മേലാറ്റൂർ ദളങ്ങൾ
138 48056 എ.എം.എച്ച്. എസ്. എസ് വെള്ളിയഞ്ചേരി Zhazhi
139 48063 ജി എച്ച് എസ് എസ് പട്ടിക്കാട് Horizon
140 48076 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് വെട്ടത്തൂർ ഓളം
141 48077 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂത്തേടത്ത് പറയാൻ ബാക്കി വച്ചത്
142 48081 ടി എച്ച് എസ് എസ് തച്ചിങ്ങനാടം സർഗ്ഗഹാരം
143 48086 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂർക്കനാട് കുട്ടി പട്ടം
144 48090 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ് കിളിവാതിൽ
145 48099 എൻ. എച്ച്. എസ്. നാരോക്കാവ് മൊഴിച്ചെപ്പ്
146 48105 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്. മമ്പാട് അക്ഷരക്കാലം
147 48131 എ.എച്ച്.എസ്. പാറൽ മമ്പാട്ടുമൂല CLICK
148 48134 ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ ഇ-എഴുത്ത്
149 48135 ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ കാരാട് കൂട്ട്
150 48136 ജി. എച്ച്. എസ് എടപ്പറ്റ മുകുളങ്ങൾ
151 48137 ജി.എച്ച്.എസ്. വെറ്റിലപ്പാറ കളിപ്പെട്ടി
152 48138 ജി.എച്ച്.എസ് മുണ്ടേരി അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ
153 48140 ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരി കൂട്ടം
154 48141 ജി.എച്ച്.എസ്. പെരകമണ്ണ e മഷി
155 48558 ജി.എച്ച്.എസ്. നീലാഞ്ചേരി ദിശ